]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Lipsko

Nazwa jednostki: Urząd Miasta i Gminy Lipsko

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1-go Maja 2, 27-300 Lipsko

tel. (48) 37 80 175, fax (48) 37 80 175

e-mail: umig@lipsko.eu

Strona www: www.lipsko.eu

Powierzchnia: 135,2 km2

Liczba mieszkańców: 11 577

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Miasto i Gmina Lipsko położona jest w południowo – wschodnim krańcu województwa mazowieckiego (wcześniej radomskiego do zmian w podziale administracyjnym kraju od 01.01.1999 r.), w dolinie rzeczki Krępianki. W większości teren jest wyżynny przylegający do niziny Krępianki. Lasy zajmują powierzchnie 1586 ha pozostałe to użytki rolne wykorzystywane głównie pod uprawę owoców, warzyw i zbóż.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Układ komunikacyjny w mieście i gminie Lipsko tworzą : droga krajowa nr 79 relacji Warszawa – Kozienice – Lipsko – Sandomierz – Tarnobrzeg – (ok. 19 km na terenie gminy); droga wojewódzka nr 747 relacji Iłża – Lipsko – Solec n. Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżce (dł. Ok. 9 km w granicach gminy). Obie te drogi tworzą równoleżnikowo – południkowy układ krzyżowy przecinający się w mieście Lipsku pełniący funkcję tranzytowe, ogólne, miejskie, lokalne oraz dojazdowe. Poza tym układ komunikacji w mieście i gminie Lipsko tworzą : droga wojewódzka nr 874 Gołębiów – Wola Solecka – Boiska, drogi powiatowe o łącznej długości 87 km, drogi gminne lokalne o łącznej dł. 136 km. Układ komunikacyjny gminy zapewnia prawidłowe połączenie z sąsiednimi powiatami i gminami, a także z miastem stołecznym Warszawą.

Gmina Lipsko zasilana jest w energię elektryczną pochodzącą z krajowego systemu elektroenergetycznego za pośrednictwem Rejonowego Zakładu Energetycznego w Zwoleniu. W istniejącym systemie elektroenergetycznym występują: linia wysokiego napięcia 400kV relacji Kozienice – Ostrowiec, linie napowietrzne średniego napięcia 15kV i stacje transformatorowe 15/0,4 kV, linie niskiego napięcia. Głównym źródłem zasilania sieci średniego napięcia jest stacja transformatorowa 110/15 kV (GPZ) z transformatorem o mocy 10MVA, zlokalizowana w południowo – wschodniej części Lipska. Stacja ta jest zasilana liniami jednotorowymi 110 kV relacji Zwoleń – Lipsko i Lipsko – Ostrowiec. Napowietrzna i kablowa sieć średniego napięcia zasila szereg stacji transformatorowych 15/0,4 kV, rozlokowanych na terenie miasta i gminy, które za pośrednictwem sieci niskiego napięcia doprowadzają energię elektryczną do wszystkich odbiorców. Na terenie miasta i gminy usytuowanych jest 91 stacji transformatorowych, w tym na terenie miasta 32. Dodatkowo 12 stacji transformatorowych usytuowanych jest na terenie zakładów pracy. Miasto i Gmina Lipsko nie jest zaopatrywana w gaz ziemny, brak przewodu systemu gazowniczego. Mieszkańcy zaopatrują się w gaz propan – butan/ w butlach 11kg/. Dostawcami gazu są: Samodzielny Zakład Budzetowy Usług Komunalnych, Spółka ARC – GAS oraz indywidualni dostawcy. Gaz w wiejskiej części gminy sprzedawany jest w usytuowanych na terenie gminy punktach sprzedaży gazu (w około 30 miejscach). Zaopatrzenie gazu w pełni pokrywa zapotrzebowanie mieszkańców.

 Energetyka cieplna Miasta i Gminy Lipsko posiada zróżnicowaną strukturę i opiera się na funkcjonowaniu dwóch podstawowych rodzajów centralnego ogrzewania: sieci ciepłowniczej, która obsługuje osiedla mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej oraz zakłady pracy w Lipsku (większe zakłady posiadają własne źródła energii), osobne źródła, między innymi kotłownie w budynkach placówek oświatowych usytuowanych na terenie gminy, oraz indywidualne instalacje centralnego ogrzewania funkcjonujące w gospodarstwach domowych. Głównym źródłem zasilania centralnego ogrzewania jest tradycyjnie węgiel kamienny, występują także kotłownie zasilane olejem opałowym, a także gazem propan – butan.

Miasto i Gmina Lipsko zaopatrywana jest w wodę z następujących ujęć wody wgłębnej : Lipsko – wydajność 120 m3/h, Józefów – wydajność 36,5 m3/h, Katarzynów – wydajność 57 m3/h, Wólka – wydajność 0,3 m3/h, Daniszów – wydajność 1,5 m3/h. Na terenie miasta Lipska istnieje kanalizacja sanitarna o łącznej dł. 14,9 km posiadająca 734 przyłącza. Oprócz wyposażonych w kanalizacje miasto i gmina posiada sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w systemie rozbudowanym, jednakże niewystarczającym przede wszystkim na wiejskim obszarze gminy.

Główne zakłady przemysłowe zlokalizowane są w południowo wschodniej części Lipska a najważniejsze z nich to: KINGSPAN – przemysł budowlany, SCANDIC FOOD - przemysł spożywczy, Spółka z.o.o. ,,Mleko”- przemysł spożywczy, MARBET - przemysł metalowy, UNIMAR - przemysł metalowy, PUBLIMA - przemysł mięsny.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Liczba wyświetleń: 270