]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Łosice

Nazwa jednostki: Powiat ziemski łosicki

Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

tel./fax (83) 359 03 34

e-mail: powiat@losice.pl

Strona www: www.powiat.losice.pl

Powierzchnia: 77 245 ha

Liczba mieszkańców: 32 925

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Powiat Łosicki jest najbardziej wysuniętym na wschód obszarem województwa mazowieckiego. Od zachodu graniczy z powiatem siedleckim, od półn.- wsch. z siemiatyckim (woj. podlaskie) oraz od połud.– wsch. z bialskim (woj.lubelskie). Cały obszar powiatu łosickiego położony jest w zlewni rzeki Bug, która wyznacza północno - wschodnią granicę powiatu. Największe rzeki będące lewobrzeżnymi dopływami Bugu to: Toczna, nad którą leżą Łosice oraz Sarenka i Czyżówka.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Dobrze rozwinięta infrastruktura i dostępność komunikacyjna oraz szereg przedsięwzięć w dziedzinie ekologii sprzyja rozwojowi Powiatu Łosickiego. Łosice, zaś jako miasto powiatowe, stanowią ośrodek usługowo – administracyjny, w którym preferowany jest rozwój w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosła ,obsługi finansowej i gospodarczej powiatu. Ze względu na położenie geograficzne i typowo rolniczy charakter na terenie powiatu łosickiego nie znajduje się duża liczba większych przedsiębiorstw typowo przemysłowych. Największe firmy (kryterium zatrudnienia) to: Laktopol-A, Polfer, Perun, WOKAS S.A., PKS Łosice P.G.N.iG.S.A Regionalny Oddział Przesyłu - Terenowa Jednostka Obsługi „Hołowczyce” w Warszawie, Łosickie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „KOM GAZ” Sp. z o.o. w Łosicach. Są to przede wszystkim firmy handlowo-usługowe i związane z obsługą rolnictwa. Następuje dynamiczny wzrost branży pieczarkarskiej. Zwiększa się liczba producentów pieczarek oraz powstają nowe grupy producenckie. Rozwój tej branży powoduje także rozwój innych dziedzin z nią związanych m.in. wyposażenia hal produkcyjnych, wytwarzanie podłoża, produkcja opakowań. Powiat Łosicki jest typowo rolniczym regionem. Profil produkcji roślinnej i zwierzęcej ukształtowany został na tym terenie poprzez naturalne warunki glebowe i klimatyczne. Obecnie nastąpił powrót do uprawy kukurydzy na kiszonkę oraz na ziarno. Działy specjalne produkcji rolnej to uprawa pieczarek, truskawek, aronii oraz sadownictwa. Sadownictwo przeważa w gminach Platerów oraz Sarnaki, uprawa aronii w gminie Huszlew. Gmina Łosice stała się centrum uprawy pieczarek w kraju, powstały tu 3 bardzo duże grupy producenckie, które nie zajmują się tylko uprawą pieczarek, ale także innymi dziedzinami z nią związanymi. Dział produkcji zwierzęcej to przede wszystkim chów żywca wołowego oraz trzody chlewnej. W dziale tym następuje tendencja zmniejszenia liczby małych producentów rolnych na rzecz dużych.

Historia, dziedzictwo i kultura: Pierwsze wzmianki o Łosicach pochodzą z 1264 roku. Udokumentowana historia miasta zaczyna się od 1505 roku, kiedy to z rąk króla Aleksandra Jagiellończyka Łosice otrzymały prawa miejskie. Około 1560 roku wraz z południową częścią starostwa mielnickiego zostały wyodrębnione jako osobna dzierżawa królewska, wkrótce potem nazwana starostwem. W skład starostwa weszły dwór z folwarkiem, miasto oraz wsie Kornica, Ruda (dziś Rudka), Szpaki, Szydłówka, Olszanka, Próchenki, Łepki oraz Korczówka. Starostwo łosickie funkcjonowało do ostatniego rozbioru państwa polskiego w 1795 roku. Dostało się wtedy pod panowanie austriackie. W okresie Księstwa Warszawskiego w 1809 roku Łosice awansowały do rangi miasta powiatowego. Pełniły tę funkcję również w Królestwie Polskim. Z mapy powiatowej Królestwa Łosice znikły w 1842 roku, po upadku powstania listopadowego, w wyniku przeprowadzonej carskiej reformy administracyjnej. Powolny rozwój miasteczka, w znacznym stopniu zniszczonego podczas działań militarnych w czasie II wojny światowej, został przyspieszony w momencie utworzenia powiatu łosickiego w 1956 roku z części powiatów: bialskiego, siedleckiego i sokołowskiego, który funkcjonował do 1975 roku w województwie warszawskim, a następnie wszedł w skład województwa bialskopodlaskiego. 1 stycznia 1999 roku w wyniku wprowadzenia reformy administracyjnej kraju Łosice zostały ponownie siedzibą powiatu w województwie mazowieckim.

Liczba wyświetleń: 400