]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Stara Kornica

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Stara Kornica

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Kornica

tel. (83) 358 78 22, fax (83) 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org

Strona www: www.kornica.org

Powierzchnia: 119 km2

Liczba mieszkańców: 5 175

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Stara Kornica jest położona w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego. Od północy graniczy z gminą Platerów i Sarnaki; od wschodu z gm. Konstantynów i Leśna Podlaska; od południa z gm. Huszlew, a od zachodu z gm. Łosice. Gmina Stara Kornica leży na Nizinie Południowopodlaskiej.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Stara Kornica jest Gminą, w której ok 547 gospodarstw utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa. Od wieków znakiem rozpoznawczym, jest kreda. Na terenie gminy Stara Kornica są cztery przedsiębiorstwa zajmujace się wydobyciem i przerobem kredy. Na terenie Gminy prowadzone są liczne prace polegające na polepszeniu warunków komunikacji tzn. modernizacje dróg gminnych. Prowadzone sa także roboty remontowe Świetlic Wiejskich, Strażnic OSP a także szkół.

Historia, dziedzictwo i kultura: Pierwsza wzmianka o osadnictwie na tym terenie mówi o wczesnośredniowiecznym grodzisku i powstałej w XII wieku Osadzie w Walimie. W 1560 roku Kornica, Szpaki i Ruda (dziś Rudka) wchodziły w skład nie grodowego starostwa Łosickiego. W przeszłości Kornica była wsią królewską, przynależną do Korony. Pierwotna jej nazwa miała brzmieć Koronica, jednak z uwagi na pewne trudności w wymowie tej nazwy uproszczono ją, nazywając Kornica.Pod koniec XIX wieku w Kornicy wykształcił się specyficzny styl budownictwa. Spotykano tutaj małe, niziutkie chatynki z narożnym podcieniem podpartym drewnianym bielonym słupem, z okiennicami nigdy nie otwieranymi, bo nie miały zawiasów. Widniały również spichlerze wsparte na czterech kolumienkach. Wszystkie te budynki były kryte strzechą, wyjątkowo dachówką. Dziś z tamtego budownictwa zachowały się jedynie pojedyncze okazy. Jednym z najstarszych zabytków w gminie jest kapliczka pochodząca z 1835 roku oraz kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1908 roku w Starej Kornicy.

panorama panorama
Liczba wyświetleń: 368