]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Cegłów

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Cegłów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Cegłów, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 05-319 Cegłów,

tel. (25) 759 59 48, fax (25) 759 59 38

e-mail: urząd@ceglow.pl

Strona www: www.ceglow.pl

Powierzchnia: 95,6 km2

Liczba mieszkańców: 6 136 ( wg stanu na 31.12.2012)

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina położona na południowo-wschodnim Mazowszu, w powiecie mińskim, woj. mazowieckie. Ok. 1/3 powierzchni gminy stanowi zwarty kompleks lasów mieńskich a w nich rezerwat „Jedlina” – najdalej na północ wysunięty las jodłowy. Północna część gminy leży nad rzeką Mienią, jej szeroka pradolina jest dobrze widoczna we wsi Minia. Południowa część gminy leży nad rzeką Piaseczną. Obie rzeki stanowią dopływy Świdra. Dwie trzecie północnej części gminy leży na terenie Mazowieckiego Obszaru Krajobrazu Chronionego.
 

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Cegłów ma korzystne położenie komunikacyjne, przecina ją linia kolejowa Warszawa – Terespol, na terenie gminy dwa przystanki: w Mieni i w Cegłowie; miejscowość gminna Cegłów leży 5 km na południe od trasy międzynarodowej A2. Do lat 80-tych gmina rolnicza, obecnie większość dochodu mieszkańców stanowią dochody z zatrudnienia (Warszawa, Mińsk Mazowiecki, Siedlce), działalności gospodarczej i emerytur. Rozdrobnione gospodarstwa rolne prowadzą produkcję roślinną. Kilka gospodarstw prowadzi bydło mleczne. Na terenie gminy nie ma większych zakładów przemysłowych. We wsiach Mienia i Podciernie zakłady produkcji wyrobów betoniarskich. Gmina w pełni zwodociągowana, kanalizacja w Cegłowie zakończona w 2013r wraz z przebudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Cegłowie. Gęsta sieć dróg o średnim stanie pozwala na dobrą komunikację.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Gmina leży na terenach, których intensywniejszy rozwój datuje się od unii jagiellońskiej gdy ustały najazdy litewskie na Mazowsze. Osada Cebrowo, późniejszy Cegłów początkowo należała do parafii Kiczki. Fundatorką pierwszego, drewnianego  kościoła w Cegłowie była księżna Anna Mazowiecka – Jagiellonka, żona Władysława. Kościół podlegał biskupom poznańskim. W połowie XVI w. Cegłów został przekazany Kapitule Warszawskiej. Obecny murowany kościół z ręcznie robionej cegły, przykład gotyku mazowieckiego, pochodzi z XVI w. Kościół jednonawowy z podwieszanym drewnianym stropem. Zachowana jest drewniana, oryginalna  konstrukcja podwieszenia. W kościele drewniany ołtarz  z 1510r. mistrza Lazarusa ucznia Wita Stwosza. Ołtarz pierwotnie planowany dla katedry Św. Jana w Warszawie. W centralnej części Matka Boska z Dzieciątkiem, obok figury św Jana I św. Stanisława biskupa. Cegłów otrzymał prawa miejskie w 1621r na prawie magdeburskim od  króla Zygmunta III Wazy. Nadany przez króla herb: misa z głową Św. Jana na tle snopa kłosów nawiązał do istniejącej parafii Św. Jana i herbu Wazów. Z prawami miejskimi wiązało się prawo jarmarków. Centrum Cegłowa odzwierciedla założenie miejskie z rynkiem. Na rynku odnowiony obelisk wystawiony w 10 rocznicę odzyskania niepodległości 1928r. Drugi okazały kościół w Cegłowie z 1907r to neogotycki kościół Starokatolickiej Parafii Mariawitów, powstałego w XIX w. odłamu kościoła katolickiego. Do niedawna Cegłów był siedzibą mariawickiej diecezji podlasko-lubelskiej. We wsi Mienia ciekawym zabytkiem jest szpital z 1809r, obecnie główny budynek Domu Pomocy im. Św. Józefa w Mieni. We wsi Kiczki zabytkowy z XVIII w. drewniany kościół Św. Anny. Okoliczne tereny usiane są dowodami udziału mieszkańców w walkach o ojczyznę. W lesie w Mieni mogiła powstańców powstania styczniowego, w Cegłowie tablice-pomniki ku czci rozstrzelanych mieszkańców w czasie II wojny światowej. Podtrzymując tradycje mieszkańcy starają się o uznanie lokalnych wyrobów kulinarnych za produkty lokalne. Jednym z takich Jest „sójka” – pieczony drożdżowy pieróg z nadzieniem z kapusty. Corocznie w sierpniu odbywa się festyn „Sójka Mazowiecka” promujący lokalne wyroby.

Kościół w Cegłowie Kościół w Cegłowie
Liczba wyświetleń: 506