]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Halinów

Nazwa jednostki: Gmina Miejsko-Wiejska Halinów

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów

tel. (22) 783 60 20, fax (22) 783 61 07

e-mail: halinow@halinow.pl

Strona www: www.halinow.pl

Powierzchnia: 6 309 ha

Liczba mieszkańców: 14 137

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Halinów położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego w powiecie mińskim, w odległości 10 km na wschód od Warszawy. Północna i południowa część Gminy Halinów wchodzi w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie Gminy znajdują się obszary przyrodniczo i krajobrazowo cenne: okazy drzew - 46 pomników przyrody, chronione wydmy porośnięte borem sosnowym w północnej i południowej części Gminy, stawy i obszary bagienne zachowane w niezmienionej formie.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Położenie Gminy Halinów w bliskim sąsiedztwie Warszawy jest źródłem korzyści zarówno dla jej mieszkańców jak i miasta - bliskość Warszawy podnosi atrakcyjność inwestycyjną naszej Gminy. Większość z działających firm to mikroprzedsiębiorcy. Ich wzrastająca liczba świadczy o dynamice i rozwoju przedsiębiorczości na naszym terenie. Ponad połowę firm zarejestrowanych to firmy usługowo-handlowe. Na terenie Gminy działają zakłady przemysłowe, piekarnia, stacje paliw, bank. Gmina Halinów z racji położenia blisko Warszawy, jak i przebiegu trasy kolejowej i drogowej relacji Warszawa-Moskwa w ostatnich kilkunastu latach cieszy się dużym zainteresowaniem osiedlających się mieszkańców, jak również loko- waniem zakładów przemysłowo-usługowych przez przedsiębiorców. To przyczyniło się do zwiększenia wydatków na inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, rozbudowy oczyszczalni ścieków, przebudowy stacji uzdatniania wody, dróg oraz chodników i ich oświetlenia, a także budowy nowych placówek użyteczności publicznej: oświatowych (przedszkole, gimnazjum), ochrony zdrowia (przychodnia zdrowia i rehabilitacyjna) oraz siedziby zakładu komunalnego, jak i rekreacyjno-wypoczynkowych (hala i sala sportowa, boiska orlik, place zabaw, centrum rekreacyjne, sieć gastronomiczno-hotelarska). Na dzień dzisiejszy z sieci wodociągowej korzysta ok. 91% , a kanalizacyjnej - 47 % mieszkańców. W ciągu ostatniej dekady największy przyrost odnotowano w inwestycjach w zakresie dróg o ulepszonej nawie-rzchni (z destruktu i z tłucznia); w największym stopniu objął drogi gminne z 2,88 % całości sieci dróg do 17,42 %. W okresie tym nastąpił duży przyrost budowy chodników przy drogach o nawierzchni twardej (z 13,5% do 31,7%) – w 100 % przy drodze krajowej (po jednej stronie chodnik a po drugiej ścieżka rowerowa) i w znacznym stopniu przy powiatowych.

Historia, dziedzictwo i kultura: Historia powstania miejscowości Halinów nierozerwalnie wiąże się z istnieniem w pobliżu Halinowa parafii rzymsko – katolickiej w Długiej Kościelnej oraz zbudowaną w 1866 r linią kolejową Warszawa-Brześć. Z ksiąg parafialnych kościoła w Długiej Kościelnej wynika, że w skład tej parafii wchodziło 14 wiosek, w tym wieś Skruda (obecnie Halinów). Wieś Skruda znalazła się na trasie kolei żelaznej i ten fakt zdecydował w dużym stopniu o przyszłości miejscowości Skruda. Mieszkańcy coraz częściej dla określenia miejscowości używali nazwy Halinów, natomiast nazwa Skruda pozostała dla folwarku oraz przystanku kolejowego. Po II wojnie światowej Gminna Rada Narodowa w Okuniewie z siedzibą w Długiej Kościelnej na sesji w 1946 r. podjęła uchwałę o nadaniu nazwy Halinów dla osiedla i przystanku kolejowego. W 1952 roku utworzono Gminę Halinów z siedzibą w Halinowie. Halinów otrzymał z dniem 1 stycznia 2001 roku prawa miejskie i jest jednym z najmłodszych miast w Polsce oraz w województwie mazowieckim. Pod opieką konserwatorską znajdują się następujące obiekty: Długa Kościelna - cmentarz mariawicki, cmentarz rzymskokatolicki, Halinów – park, Nowy Konik – park, Okuniew – cmentarz parafialny. Z kolei obiektami wpisanymi do rejestru zabytków są: dzwonnica i plebania przy nowo wybudowanym Kościele p.w. Św. Anny w Długiej Kościelnej (został wybudowany na miejscu spalonego zabytkowego kościoła z XV wieku), Kościół p.w. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie (plebania, kaplica cmentarna), cmentarz żydowski i dwór z parkiem w Okuniewie. Na szczególną uwagę zasługują cykliczne imprezy, które odbywają się na terenie Gminy Halinów. 2 maja Święto Miasta rokrocznie tłumnie gromadzi wielu mieszkańców powiatu mińskiego. „Imieniny Haliny w Halinowie” to z kolei unikatowa w skali kraju impreza organizowana przez Gminę Halinów. Począwszy od 2011 roku wszystkie panie o wdzięcznym imieniu Halina mogą 1 lipca w Halinowie wspólnie świętować swoje imieniny.

panorama panorama
Liczba wyświetleń: 565