]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Jakubów

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Jakubów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Jakubów, Jakubów 55, 05-306 Jakubów

tel./fax (25) 757 91 90

e-mail: sekretariat@jakubow.pl

Strona www: www.jakubow.pl

Powierzchnia: 87,23 km2

Liczba mieszkańców: 5 077

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Jakubów położona jest w środkowej części Wysoczyzny Kałuszyńskiej, na Nizinie Południowo-Podlaskiej. Leży na północ od szlaku komunikacyjnego Warszawa-Siedlce, w odległości 45 km od Siedlec, 60 km od Warszawy i 10 km od Mińska Mazowieckiego. Sąsiadujemy z gminami: Stanisławów, Dobre, Kałuszyn, Cegłów i Mińsk Mazowiecki. Gminę tworzy 26 sołectw o łącznej powierzchni 87 km2, liczba mieszkańców wynosi 5 077 osoby. Niewielka odległość od Warszawy, położenie przy drodze krajowej-międzynarodowej

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Jakubów jest gminą o charakterze rolniczym, jednak z coraz bardziej dynamicznie rozwijającą się turystyką oraz budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym. Położenie gminy Jakubów przy drodze krajowej nr 2 Warszawa – Terespol oraz nowowybudowanego odcinaka autostrady A2 a także bliskie sąsiedztwo Mińska Mazowieckiego i Warszawy sprzyjają rozwojowi gospodarczo – społecznemu oraz podnoszą atrakcyjność dla zewnętrznych inwestorów. Wiodącą rolę w gospodarce gminy odgrywa jednak nadal rolnictwo. Znaczna część powierzchni gminy to użytki rolne. Ogółem w gminie zarejestrowanych jest ponad 250 podmiotów gospodarczych. Najliczniej reprezentowany jest handel i usługi związane z produkcją rolną. Północno-zachodnia i częściowo środkowa część gminy to obszary o dominującej funkcji letniskowej i turystycznej, gdzie jest już około 600 działek o charakterze rekreacyjnym. Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową, energetyczną, telefoniczną, wodociągową i stację redukcyjną gazu w Narcie. Położenie gminy przy drodze krajowej nr 2 relacji Warszawa - Terespol i istniejący odcinek autostrady A2 (obwodnica Mińska Mazowieckiego) wraz z punktami obsługi podróżnych będą w przyszłości dodatkowo stwarzać bardzo dobre warunki do inwestowania na tych terenach.

Historia, dziedzictwo i kultura: Nazwa miejscowości pochodzi od imienia założyciela, kasztelana czerskiego Jakuba. O jego osobie przypomina herb gminy Jakubów, który przedstawia Świętego Jakuba jako wędrowca oraz godło z herbu Prus III. Święty Jakub to patron założyciela Jakubowa, zaś herb Prus III jest herbem rodowym Gościańskich. Obiekty zabytkowe reprezentowane są przez budownictwo sakralne, zespoły dworsko - pałacowe oraz w największym stopniu przez wiejskie budownictwo drewniane, którego przykłady znajdują się w miejscowościach na terenie całej gminy. Do najciekawszych obiektów sakralnych zaliczyć należy kościół murowany, neogotycki zbudowany w 1903 roku według projektu architekta Józefa Piusa Dziekońskiego oraz plebanię murowaną wybudowaną w 1896 roku w stylu eklektycznym znajdujące się w Jakubowie, a także zespół sakralny parafii mariawickiej p.w. Trójcy Świętej w Wiśniewie. Kościół ten wybudowano w latach 1906-1907 w stylu neogotyckim. Zniszczony w czasie II wojny światowej w 1944 roku odbudowany został w roku 1948. Na uwagę zasługuje ponadto stylowa brama prowadząca na plac przed świątynią. Z zespołu dworsko - pałacowego w Łaziskach zachowała się część dworu z końca XIX wieku oraz park o powierzchni 1,75 ha z zachowaną zabytkową aleją lipową. Ponadto wartymi obejrzenia są pomniki przyrody np.: stare drzewa w dawnym parku dworskim w Łaziskach, dąb o obwodzie 420 cm w Woli Polskiej, oraz głaz narzutowy o średnicy 150 cm we wsi Strzebula. Na terenie gminy Jakubów funkcjonują 3 szkoły podstawowe oraz zespół szkół składający się ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Mieszkańców integruje Gminna Biblioteka Publiczna, Ochotnicza Straż Pożarna, Koła Gospodyń Wiejskich i Koła Emerytów i Rencistów oraz wszelkie turnieje sportowe i festyny rodzinne.

Jakubów Jakubów
Liczba wyświetleń: 306