]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Nowy Dwór Mazowiecki

Nazwa jednostki: Gmina Miejska Nowy Dwór Mazowiecki

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. (22) 512 20 000, (21) 512 22 222, fax (22) 512 21 01 

e-mail: burmistrz@nowydwormaz.pl

Strona www: www.nowydwormaz.pl

Powierzchnia:  2 821 ha

Liczba mieszkańców: 27 547

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Nowy Dwór Mazowiecki leży na Nizinie Środkowopolskiej w Kotlinie Warszawskiej, w województwie mazowieckim, 34 km na północ od Warszawy, przy szlakach komunikacyjnych: drogowym (trasa szybkiego ruchu Warszawa-Gdańsk), kolejowym (łączącym Warszawę z portami Wybrzeża) i rzecznym (północ - południe). Miasto usytuowane jest na tarasie nadzalewowym pomiędzy Wisłą, Narwią i Wkrą, które łączą się w jego granicach.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: W Nowym Dworze Mazowieckim wg ewidencji REGON3 na koniec 2012 roku były 2 643 firmy. W roku 2011 w porównaniu do roku 2010 ilość firm w Nowym Dworze Mazowieckim uległa zmniejszeniu o 148 tj. o 5,4%, a w roku 2012 w porównaniu do roku 2011 zwiększyła się o 92 firmy tj. o 3,6%. W strukturze firm wg sekcji działalności gospodarczej najwięcej firm w Nowym Dworze Mazowieckim liczą sekcje w kolejności pięciu pierwszych miejsc: 1/ sekcja G - handel hurtowy i detaliczny, naprawy - 791co stanowi 29,9% ogółu firm, 2/ sekcja F - budownictwo - 280 co stanowi 10,6% ogółu firm, 3/ sekcja C - przetwórstwo przemysłowe - 208 co stanowi 7,8% ogółu firm. 4/ sekcja M - działalność profesjonalna, naukowa, techn. - 200 co stanowi 7,5% ogółu firm, 5/ sekcja S i T- pozostała działalność usługowa -186 co stanowi 7% ogółu firm. W strukturze firm wg sekcji działalności gospodarczej przeważają firmy sekcji G - handel detaliczny, hurtowy i naprawy – 29,9% ogółu firm, następnie sekcji F - budownictwo – 10,6% ogółu firm, sekcji C przetwórstwo przemysłowe – 7,8% ogółu firm, sekcji M - działalność profesjonalna, naukowa, techn. – 7,5% ogółu firm oraz sekcji S i T - pozostała działalność usługowa – 7% ogółu firm. Łącznie firmy z pięciu sekcji działalności gospodarczej stanowią 62,8% wszystkich firm w Nowym Dworze Mazowieckim. Nowy Dwór Mazowiecki to miasto nowoczesne, bezpieczne, atrakcyjne dla mieszkańców, inwestorów i turystów, miasto rozwijającej się gospodarki wykorzystującej doskonałe powiązania komunikacyjne, w tym lotnisko wraz z otaczającymi je terenami, malowniczo położone w widłach Narwi i Wisły z kompleksem zabytkowo-fortecznym Modlin Twierdza stanowiącym unikalne tło dla spotkań ludzi biznesu i nauki oraz organizowania wypoczynku i uprawiania różnych dyscyplin sportowych.

Historia, dziedzictwo i kultura: Już ponad 600 lat minęło od kiedy Nowy Dwór Mazowiecki otrzymał Prawa Miejskie z rąk Księcia Mazowieckiego Ziemowita III, za panowania Ludwika Węgierskiego. Wcześniejsza historia miasta nie jest niestety do końca poznana. Nie zachowały się bowiem dokumenty, które w sposób nie pozostawiający wątpliwości wskazywałyby na konkretną datę utworzenia grodu. Na Pierwsze najstarsze ślady działalności ludzkiej na terenie miasta natrafiono w XIX wieku podczas prac archeologicznych. Znaleziono wówczas grób z epoki neolitu (4-2 tys. lat p.n.e.), z ośmioma szkieletami ludzkimi. Wskazuje to, że już wtedy ludy koczownicze doceniały i wykorzystywały dogodne położenie obecnych terenów miasta w widłach Wisły i Narwi. Kolejnym istotnym znaleziskiem było ujawnienie pierwszych śladów osiadłego trybu życia na terenie miasta. W 1962r. odkryto ślad siedliska ludzkiego, którego wiek archeolodzy oceniają na ok. 1700 lat p.n.e. Większość znalezisk, jak to często bywa, ujawnionych zostało przypadkowo. W 1980 r. pogłębiano koryto rzeki Narew, przed i za mostem. Wówczas natrafiono na szczątki łodzi datowanej na I w. n.e., grot włóczni z wieku XV oraz miecz z XVII wieku. Na terenie Nowego Dworu odnajdywano również szczątki wymarłych zwierząt. Natrafiono m.in. na ząb mamuta i róg tura na dnie Narwi oraz możdżeń tura, który odnaleziono na dnie Wisły przy moście w Kazuniu. Czasy średniowiecza niosą ze sobą dokładniejsze informacje o mieście. Nowy Dwór najprawdopodobniej został utworzony przed rokiem 1233, jego założycielem był Konrad I Mazowiecki. Pierwsza wzmianka o Nowym Dworze pochodzi z dokumentu z roku 1294, gdzie wojewoda mazowiecki, Jan herbu Nałęcz występuje jako właściciel Nowego Dworu. Nazwę wskazującą na miasto znaleźć można również w innych, późniejszych dokumentach średniowiecznych. Nowy Dwór wówczas nazywano w różny sposób, Nowidwor circa fluvium Narew (Nowy Dwór Nad Rzeką Narew) (dokument z 1355r.), Nova Curia (Nowy Gmach), Nova Aula, później także Novidwor, Nouidwor, Nowodwor.

Liczba wyświetleń: 315