]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Zakroczym

Nazwa jednostki: Gmina Miejsko-Wiejska Zakroczym

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Zakroczym, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym

tel. (22) 785 21 45, fax (22) 785 26 22

e-mail: urząd@zakroczym.pl

Strona www: www.zakroczym.pl

Powierzchnia: 7 162 ha

Liczba mieszkańców: 6116 w stanu na 18.03.2013

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Zakroczym leży w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej, przy trasie wiodącej na Warmię, Mazury i nad Morze Battyk, 4 km. od lotniska Modlin. Położony jest na wysokiej skarpie malowniczej pradoliny Wisły. Zakroczym zaliczony jest do obszaru chronionego krajobrazu terenu województwa warszawskiego. Stąd, aż do obrzeży stolicy ciągnie się wspaniała Puszcza Kampinoska bogata w unikalną roślinność, zabytki przyrody, w rzadko spotykane zwierzęta, pełna historycznych pamiątek z minionych wieków. Na terenie Gminy Zakroczym można spotkać liczne jak również bardzo rzadkie gatunki roślin i zwierząt, umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Znajdują się tu rezerwaty: „Wikliny wiślane" i „Zakole zakroczymskie" będące ostoją ptaków siewkowatych.

Gmina Zakroczym to tereny atrakcyjne krajobrazowe, przyrodniczo i turystycznie. To kraina polodowcowych wąwozów i jarów. Położenie, a także środowisko przyrodnicze - tereny leśne, potencjalne szlaki wodne na Wiśle i Narwi, zapewniają korzystne warunki do rozwoju turystyki i wypoczynku. Urocze krajobrazy, czyste powietrze, charakterystyczny element mazowieckiego krajobrazu, jakim są rosochate wierzby i te kwieciste łąki, zachęcają turystów do wypoczynku. Rozwijająca się baza noclegowo - gastronomiczna, pozwala miło i spokojnie spędzić czas, wśród zieleni, łowiąc ryby, uczestnicząc w grzybobraniach, jeżdżąc konno, urządzając wycieczki piesze i rowerowe. Tu można wziąć udział w ogniskach latem i w kuligach powożonych końmi zimą, a także zabawach i balach organizowanych w pięknych, zabytkowych dworkach, jak również skorzystać z licznych atrakcji oferowanych przez tutejsze pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Zakroczym jest w pełni zwodociągowana. Nowo wybudowana w pełni zautomatyzowana stacja uzdatniania wody „Prochownia" zaopatruje w wodę miasto oraz wspomaga pracę już istniejących stacji uzdatniania w Henrysinie i Wojszczycach. Miasto Zakroczym jest w znacznej mierze skanalizowane. Trwa dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Miasto dysponuje nowoczesną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków o przepustowości 1750 m3 do 2600 m3 na dobę, która obsługuje także pobliską Twierdzę Modlin oraz wysypiskiem odpadów komunalnych, udostępnianym sąsiednim gminom.

Gmina pokryta jest siecią dróg na bieżąco modernizowanych. Ma nowoczesną, automatyczną centralę telefoniczną oraz dobrze rozwiniętą sieć telefonii stacjonarnej oraz komórkowej obsługiwanej przez konkurujących operatorów. Funkcjonuje tu Rejonowa Przychodnia Zdrowia z oddziałem w Janowie, apteka, Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości.

Cześć północna gminy jest strefą rozwoju gospodarczego w zakresie nowych lokalizacji gospodarczych. Gmina dysponuje atrakcyjnym obszarem inwestycyjnym położonym w sąsiedztwie trasy szybkiego ruchu E7 Warszawa - Gdańsk oraz drogi krajowej Nr 62 Płońsk - Zakroczym - Wyszków. Bardziej na północ umiejscowionych jest 320 ha gruntów inwestycyjnych, podzielonych na odrolnione działki z których najmniejsza ma 10 ha a największa 42 ha. To tereny graniczące z lotniskiem Modlin, przy granicy z gminą Pomiechówek, będące pod zarządem Agencji Nieruchomości Rolnych.

Ważnym argumentem przemawiającym za rozpoczęciem działalności na terenie miasta i gminy jest planowany rozwój przemysłu rolno-spożywczego, przetwórstwa, nowoczesnych technologii przemysłowych umożliwiających wykorzystanie zdolności produkcyjnych rolnictwa, jak i rezerw siły roboczej. Rolnictwo nastawione jest tu na uprawy warzyw i owoców miękkich na glebach kompleksu żytniego. Zakroczym to jedna z najlepszych baz warzywniczo-ogrodniczych w Polsce. Poziom produkcji nie odbiega tu od standardów światowych. Zdolności wytwórcze są dużo większe od możliwości przetwórstwa. Południowa i wschodnia część gminy to malownicze tereny, atrakcyjne krajobrazowe i przyrodniczo, które chcemy wykorzystać dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Zakroczym to nie tylko miejsce atrakcyjne krajobrazowe. To także miasto o niezwykle bogatej i nobliwej historii. Zakroczym jest bowiem jednym z najstarszych grodów Mazowsza. Pierwszą wzmiankę dotyczącą miasta znajdujemy już w dokumencie pn. „Falsyfikat Mogiliański" Bolesława Śmiałego z 11 kwietnia 1065 roku, zobowiązującym osadę do opłat i danin na rzecz klasztoru benedyktynów z Mogilna z zastrzeżeniem, by nie przynosiły one uszczerbku dla kościoła parafialnego. Długa historia istnienia miasta, oraz jego sława, wiąże się przede wszystkim z jego dogodnym położeniem tuż przy głównym szlaku wodnym, który służył niegdyś do spławiania drewna i transportu wodnego. Dochodowa działalność przyciągała w te strony zamożnych handlowców, którzy tutaj budowali swe domy. Od 1374 roku Zakroczym był stolicą Ziemi Zakroczymskiej, odbywały się tu zjazdy szlachty, na których podejmowano uchwały, stanowiące prawodawstwo na Mazowszu. W latach późniejszych ponownie przez kilka dni był stolicą Polski, bowiem w Klasztorze OO. Kapucynów w Zakroczymiu w dniach 11-19 września 1831 r. ulokował swą siedzibę Rząd Tymczasowy Powstania Listopadowego. Z Zakroczymia pochodził miedzy innymi Erazm, budowniczy pierwszego drewnianego mostu w tej części Europy, na Wiśle w Warszawie.

Zakroczym ma również bardzo bogatą historię z czasów II wojny światowej.
O historii Zakroczymia przypominają dziś zabytki architektury, wśród których znajdujemy piękne, zabytkowe świątynie: barokowy Kościół pw. Św. Wawrzyńca z 1498 roku i klasztor o.o. Kapucynów z XVII wieku oraz górujący na wiślanej skarpie, późnogotycki Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, odbudowany w 1723 roku. We wsi Trębki Nowe znajdujemy zespół dworski z XIII w. - „Jaworowy Dwór" a we wsi Smoszewo pałac z parkiem podworskim. Do zabytków historii należą znajdujące się na tym terenie liczne fortyfikacje z czasów wojennych oraz miejsca upamiętnienia martyrologii narodu polskiego tj. Pomnik na Forcie nr 1, Pomnik Latarnia na Rynku Zakroczymskim czy mogiły żołnierzy - obrońców września 1939 na cmentarzu parafialnym.

panorama panorama
Liczba wyświetleń: 588