]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Czarnia

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Czarnia

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia

tel./fax (29) 772 70 17

e-mail: wojt_ugczarnia@wp.pl

Strona www: www.czarnia.samorzady.pl

Powierzchnia: 9 253 ha

Liczba mieszkańców: około 2 600

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Czarnia jest jedną z najpiękniejszych gmin  na Kurpiowszczyźnie. Położona jest w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego w powiecie ostrołęckim. Powierzchnia Gminy Czarnia wynosi 9253 ha z tego 37,9% powierzchni to lasy. Liczba mieszkańców to około 2600 osób. Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody , pomniki przyrody , muzeum brata Zenona , zabytkowy kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny , domy z XX wieku i wiele innych ciekawych miejsc wartych odwiedzenia.

Gmina Czarnia położona jest w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego na granicy z województwem warmińsko-mazurskim .Obszar gminy od strony południowo-zachodniej graniczy wzdłuż rzeki Omulew z gminą Chorzele, od strony południowej z gminą Baranowo , od strony wschodniej z gminą Myszyniec oraz od strony północnej z gminą Rozogi i Gminą Wielbark. Gmina Czarnia położona jest w Regionie Etnograficznym Kurpiowskim-Kurpie północne ( Kurpie Puszczy Zielonej ) Region ten zachował do dziś odrębność kulturową a nawet gwarową . W granicach administracyjnych gminy znajduje się 9 wsi sołeckich. Gmina Czarnia jest najmniejszą gminą wśród gmin kurpiowskich i jedną z najmniejszych gmin w kraju.

Historia, dziedzictwo i kultura: W miejscowości Czarnia znajduje się neogotycki kościół .Przed kościołem odlany w brązie pomnik Zenona Żebrowskiego , misjonarza Polski i Japonii współpracownika Maksymiliana Kolbego. Dużą atrakcją jest Muzeum Kultury polskiej i Japońskiej, w którym zgromadzono wiele pamiątek  dotyczących Brata Zenona Żebrowskiego. Muzeum jest położone w Czarni w sąsiedztwie kościoła i plebanii.
Przez gminę przepływa rzeka Omulew jedna z niewielu rzek w Polsce, która płynie malowniczymi meandrami nieskażonymi przez cywilizację. Znajdują się dwa rezerwaty przyrody Czarnia i Surowe.

Rezerwat Czarnia obejmuje 142 ha terenów leśnych. Położony jest w odległości 3 km od wsi Czarnia na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Myszyniec. Głównym celem ochrony jest zachowanie fragmentu boru świeżego, naturalnego pochodzenia , charakterystycznego dla dawnej Puszczy Kurpiowskiej. Rezerwat  znajduje się w IV krainie przyrodniczo-leśnej Mazowiecko- Podlaskiej w dzielnicy Równiny Kurpiowskiej . Występują tu wartościowe fragmenty świerka i sosny w wieku przeważnie 160-18- lat, miejscami 190 – 210 lat.  Starodrzew świerkowy jest młodszy od sosnowego i ucierpiał znacznie wskutek huraganu w 1996 r., który spowodował w nim liczne wywroty i złomy. W podszytach występuje głównie świerk pospolity i jałowiec pospolity. Runo leśne stanowią: borówka czarna, brusznica, pszeniec leśny, wrzos zwyczajny, konwalia dwulistna, paproć orlica pospolita , szczawik zajęczy. Występują rośliny chronione takie jak: konwalia dwulistna, widłaki. Wśród mchów i porostów występuje rokiet pospolity , rokiet pierzasty, płonnik oraz chrobotek reniferowy.

Osobliwością rezerwatu są jedynie tu występujące sosny bartne. Jest to rezerwat często odwiedzany, a na jego popularność składa się piękno drzew sosnowych i świerkowych. Rezerwat stanowi dobre warunki bytowania dla zwierzyny. Występują tu: sarny, dziki, jeże, wiewiórki, krety, myszy ryjówki, nornice, lisy, tchórze, jelenie, kuny  i  inne. Wśród ptaków występują liczne: sikorki, dzięcioły, pełzacze, kowaliki, sowy, kukułki i inne. Gady reprezentowane są przez takie gatunki jak: jaszczurki, padalce, zaskrońce. Płazy reprezentują wyłącznie żaby.

Na terenie gminy występują pomniki przyrody w formie drzew :
-   Dąb o wysokości ok. 27 m i obwodzie 600 cm na wysokości 1,3 m w leśnictwie Czarnia
-   4 sosny bartne o wysokości ok. 8, 15, 26 m i obwodzie 261, 284, 283, 284 cm na wysokości 1,3 m w wieku około 150 lat w leśnictwie Czarnia .
-    sosna zwyczajna o wysokości ok. 28 m i obwodzie 250 cm na wysokości 1,3 m w leśnictwie Czarnia.

Występujące na terenie gminy gleby to gleby piaszczyste charakteryzujące się dużą przepuszczalnością o niskiej przydatności rolniczej. Gleby klas IV stanowią 9,7% całości użytków rolnych, klasy V – 39,1 % , klasy VI – 51,2%. Zajęcia mieszkańców to w przeważającym stopniu praca na roli. Wiodącą produkcją rolną jest produkcja mleka. Na terenie gminy nie ma zakładów przemysłowych oraz innych przedsięwzięć, które ujemnie oddziaływałyby na środowisko.
Środowisko przyrodnicze Gminy Czarnia nie należy do zdegradowanych ani szczególnie zagrożonych.

Na terenie gminy funkcjonują dwa zespoły szkół:
-  Zespół Szkół w Czarni (Publiczna Szkoła Podstawowa  i Publiczne Gimnazjum)
-  Zespół Szkół w Surowem (Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Surowem.

W miejscowości Czarnia funkcjonuje też Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. W gminie działa Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni wraz z filią w Surowem. Na terenie gminy znajduje się 11 sklepów spożywczo- przemysłowych w miejscowościach Czarnia, Cyk, Bandysie, Długie i Surowe.

Funkcje w zakresie administracji publicznej pełni Urząd Gminy Czarnia. Na terenie gminy w miejscowości Czarnia działa Punkt Obsługi Kasowej Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu.

Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są strażnice OSP we wsiach: Bandysie, Brzozowy Kąt, Cyk i Czarnia.
Funkcjonuje Agencja Urzędu Pocztowego, która obsługuje mieszkańców gminy. Wszystkie miejscowości mają  możliwość z połączeń telefonicznych. W Czarni zlokalizowane są dwie stacje sieci telefonii komórkowej.

Na terenie gminy działają autentyczni twórcy sztuki kurpiowskiej i rękodzieła ludowego. Wyrabiają kierce, kwiaty z bibuły, wycinanki,  pisanki  itp. W Czarni ma siedzibę Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy”, który powstał w 1935 r. i działa do chwili obecnej. Zespół ten tańczy wszystkie tańce kurpiowskie oraz wystawia widowiska np. „Na łowy”, „Szopka Kurpiowska”, „Wesele kurpiowskie”, wiele innych. Rozwija się agroturystyka, a wczasowicze chwalą sobie gościnność, ciszę i spokój.

Gmina Czarnia Gmina Czarnia
Liczba wyświetleń: 374