]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Goworowo

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Goworowo

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo

tel. (29) 761 40 43, fax (29) 769 37 30

e-mail: goworowo@ostroleka.home.pl

Strona www: www.goworowo.pl

Powierzchnia: 21 813 ha

Liczba mieszkańców: 8 772 (stan na 21 marca 2013 r.)

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Goworowo położona jest w północno wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie ostrołęckim. W skład gminy wchodzi 45 sołectw. Bezpośrednimi sąsiadami gminy są : o od północny: gmina Rzekuń (powiat ostrołęcki), o od wschodu: gmina Czerwin (powiat ostrołęcki), gmina Wąsewo (powiat ostrowski), o od południa: gmina Długosiodło (powiat wyszkowski), o od zachodu; gmina Rzewnie, gmina Różan, gmina Młynarze ( powiat makowski).

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Na terenie gminy Goworowo znajdują się głównie obszary rolne (2/3 całej powierzchni). Najliczniej występującymi podmiotami gospodarczymi są małe sklepy spożywczo-przemysłowe, piekarnie i zakłady usługowo-produkcyjne. W ostatnim czasie realizowaliśmy inwestycje: o Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Goworowie o Zagospodarowanie centrum miejscowości Goworowo o Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Goworowie w ciągu ulic: Ostrołęckiej, Szkolnej, Głowackiego i Księdza Dulczewskiego o Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Goworowo o Budowa sieci wodociągowej „Kobylin” – etap I o Modernizacja szkolnych placów zabaw w Kuninie i Pasiekach. 

Historia, dziedzictwo i kultura: Pojawienie się w dolinie Orza pierwszych wsi związane jest z utworzeniem w roku 1076 biskupstwa w Płocku i nową falą kolonizacji. W XI i XII wieku powstały istniejące do dzisiaj wsie, w tym obecna siedziba władz gminnych. Nazwa gminy pochodzi od imienia Goworek lub Gowor. Goworowo zyskało na znaczeniu, gdy około roku 1315 stało się siedzibą parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego. Część wsi między innymi Goworowo była własnością proboszczów katedry płockiej, wchodząc w skład księstwa sieluńskiego. Większość stanowiły zaścianki szlacheckie bądź wsie należące do zamożnych rodzin szlacheckich. Po trzecim rozbiorze w roku 1795 tereny te zostały wchłonięte przez zabór pruski, a w latach 1807-1815 należały do Księstwa Warszawskiego. Od roku 1815 do odzyskania niepodległości znalazły się w zaborze rosyjskim w guberni łomżyńskiej. Na przestrzeni wieków tereny obecnej gminy Goworowo były świadkami wielu tragicznych wydarzeń. Do najtragiczniejszych trzeba zaliczyć dwie wojny światowe. W czasie I wojny światowej większość wsi wraz z Goworowem została całkowicie zniszczona. Na przełomie lipca i sierpnia 1915 roku miała tu miejsce dwutygodniowa bitwa między Niemcami i Rosjanami, po której pozostało na terenie gminy 26 cmentarzy wojennych. W czasie II wojny światowej w dniu 9 września oddział SS spacyfikował Goworowo. Podpalono zabudowania, zabijając przy tym około 65 Żydów i 35 Polaków. Po wojnie nadszedł czas na odbudowę i trudny okres Polski Ludowej. W latach 1975 – 1998 gmina Goworowo należała do województwa ostrołęckiego. Obecnie wchodzi w skład powiatu ostrołęckiego w województwie mazowieckim. Na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, posiadający filie w Lipiance – Ośrodek Edukacji Regionalnej, oraz świetlicę w miejscowości Brzeźno. Na naszym obszarze znajduje się również Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie, z filiami w Kruszewie, Kuninie, Pasiekach oraz Żabinie.

Liczba wyświetleń: 403