]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Małkinia Górna

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Małkinia Górna

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

tel. (29) 644 80 00, fax (29) 745 51 18

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

Strona www: www.malkiniagorna.pl

Powierzchnia: 13 408 ha

Liczba mieszkańców: 12 237

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Niewątpliwym walorem gminy jest położenie geograficzne - 100 km dzieli nas zarówno od Warszawy, jak i Białegostoku. Gmina położona jest w województwie mazowieckim, powiat Ostrów Mazowiecka. Walory turystyczne i przyrodnicze zapraszają do odwiedzenia naszej gminy, a sprawia to m.in. naturalne bogactwo, jakim jest rzeka Bug, rzeka przepływająca przez całą gminę z jej przepięknym meandrującym korytem i licznymi starorzeczami. Gmina charakteryzuje się rozległymi lasami, przepięknymi łąkami i polami.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Małkinia Górna jest gminą o charakterze rolniczo - przemysłowym z wyjątkowymi walorami krajobrazowymi. Na terenie gminy rozwija się rolnictwo, przetwórstwo, przemysł, handel i usługi. Dysponujemy dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną w postaci: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych oraz systemem telekomunikacyjnym. Istotne jest, że gmina posiada zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków, nie ma żadnych problemów z utylizacją odpadów stałych, dlatego m.in. atutem naszej gminy jest ekologicznie czyste powietrze, a położenie gminy w obszarze "Zielonych Płuc Polski" sprawia, że płody rolne tu wytwarzane są najwyższej jakości.

Historia, dziedzictwo i kultura: Legenda dotycząca Małkini głosi, że wieś Małkinia wyrosła wokół karczmy, którą zbudowała przy gościńcu nad Bugiem Żydówka Małka. Małkinia to nazwa miejscowa, którą można zaliczyć do źródła etymologicznego bałtyckiego. Oprócz legend i podań w historii Polski istnieje również kilka udokumentowanych wzmianek dotyczących Małkini i jej okolic. Po raz pierwszy nazwa Małkinia pojawia się w dokumencie z 1203 roku wydanego biskupom płockim przez księcia Konrada Mazowieckiego. Notatka głosiła, że wieś Małkinia znajduje się w składzie należącym do Broku, jako grodu obronnego - będącego składową częścią tzw. "klucza złotoryjskiego", należącego do biskupów płockich. Małkinia należała do parafii brockiej i diecezji płockiej - powstałej w 1076 roku. Kolejna wzmianka na temat Małkini wywodzi się z Kamieńczykowskiej Księgi Sądów Bartnych, po nadaniu praw miejskich miejscowości Brok z dnia 26 marca 1501 roku, przez biskupa Wincentego Przerębskiego herbu Nowina. Już w pradziejach Polski przez Małkinię przebiegał szlak handlowy z pierwszej stolicy Polski - Gniezna, przez Płock, Wyszogród i dalej wzdłuż rzeki Bug przez Małkinię, Nur, Drohiczyn, Brześć, Pińsk, Turów do Kijowa - stolicy Rusi Kijowskiej. Był to bardzo ważny szlak łączący stolice dwóch państw i sąsiadujące z Polską na zachodzie Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, a na wschodzie Ruś. Dzięki usytuowaniu wsi na tak ważnym szlaku, Małkinia miała możliwość kontaktu z cywilizowanym światem.

Bug Bug
Panorama Panorama
Urząd Gminy Małkinia Górna Urząd Gminy Małkinia Górna
Liczba wyświetleń: 1105