]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Ostrów Mazowiecka

Nazwa jednostki: Gmina Miejska Ostrów Mazowiecka

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Centrala: tel. (29) 679 54 50, fax (29) 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

Strona www: www.ostrowmaz.pl

Powierzchnia: 22 km2

Liczba mieszkańców:  22 930

Położenie geograficzno–przyrodnicze: Ostrów Mazowiecka leży w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych (droga krajowa nr 8). Samo miasto Ostrów Mazowiecka leży na terenie Niziny Północno-Mazowieckiej, a ściślej na terenie Międzyrzecza Łomżyńskiego (które jest jedną z krain regionalnych wspomnianej Niziny). Średnio miasto leży na wysokości 110 m nad poziomem morza, zaś najwyższe wzniesienie to 142 m n.p.m. Ostrów Mazowiecka leży na 52 st. 48' 19'' szerokości geograficznej północnej oraz na 21st. 51' 51'' długości geograficznej wschodniej.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Położenie u zbiegu tras komunikacyjnych, od zarania dziejów było głównym atutem w rozwoju gospodarczym i społecznym Ostrowi, który znacząco wzrośnie po wybudowaniu międzynarodowej trasy Via Baltica. Dzięki takiemu położeniu oraz wyjątkowo przyjaznej biznesowi polityce władz samorządowych, miasto osiągnęło w ostatnich dwóch dziesięcioleciach znaczący wzrost gospodarczy, stając się siedzibą licznych przedsiębiorstw, między innymi Fabryk Mebli FORTE, Krüger, NP Pharma, Alpla, Schneider Polska, Rolstal Pawłowski, Zakład Produkcyjny Mikiland, Kama, Zurad, Producent Styropianu Genderka, Długpol oraz ponad 3 tys. zarejestrowanych średnich i małych podmiotów gospodarczych.

Historia, dziedzictwo i kultura: Pierwsze wzmianki o Ostrowi pochodzą z 1410 roku. W 1421 roku stała się ona wsią czynszową na prawie chełmińskim, następnie zlokalizowano tu siedzibę sądów książęcych. Licznie żyjący na tym terenie bartnicy, nazwę miejscowości kojarzyli z ostrową – prymitywna drabiną, po której wspinano się na bartnie drzewa. Miejscowość znana była z produkcji i sprzedaży towarów leśnych oraz rozwiniętego rzemiosła. W 1434 roku książę mazowiecki Bolesław IV nadał lokowanej na prawie chełmińskim wsi prawa miejskie. W 1514 roku księżna Anna Mazowiecka nadała miastu prawo odbywania rocznie 4 jarmarków i 1 targu tygodniowo, co przyspieszyło rozwój miasta. Wpływ na to miało również usytuowanie Ostrowi na szlaku handlowym, łączącym Mazowsze z Litwą.

W dwudziestoleciu międzywojennym wybudowano w mieście szereg obiektów: ratusz, gimnazjum, bank, elektrownię miejską. 8 września 1939 roku do miasta wkroczyły wojska hitlerowskie. W okresie okupacji na terenie powiatu ostrowskiego zorganizowano obwód „Opocznik”, który prowadził walkę z okupantem. W sierpniu 1944 roku miasto  zostało wyzwolone. Odbudowę miasta ze zniszczeń wojennych rozpoczęto od pierwszych dni po wyzwoleniu. Szczególny rozwój miasta nastąpił w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Jednym z ważniejszych organizatorów i animatorów życia kulturalnego w mieście jest Miejski Dom Kultury, przy którym działają m.in. dziecięce i młodzieżowe koła plastyczne, zespoły taneczne, instrumentalne i wokalne, zespół muzyki klasycznej oraz Studia Piosenki. Działa Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz aktywnie rozwija się ruch młodzieżowy „PAT”.

Miejska Biblioteka Publiczna to dynamiczna instytucja kultury, która chroni dziedzictwo i odpowiada na wyzwania współczesności. Biblioteka pomaga dokumentować historię miasta. W dziale regionalnym znajdują się albumy, monografie, informatory, przewodniki, rękopisy, maszynopisy oraz niewielki zbiór przedwojennych dokumentów życia społecznego. Biblioteka stara się być placówką nowoczesną i podejmuje działania zmierzające do aktywizacji kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej mieszkańców organizując m. in. wystawy, koncerty, spotkania autorskie, prelekcje, promocje książek, lekcje biblioteczne, konkursy, zajęcia wakacyjne dla dzieci.

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
Liczba wyświetleń: 1035