]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Wąsewo

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Wąsewo

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo

tel. (29) 645 80 00, fax (29) 645 80 01

e-mail: wasewo@pro.onet.pl

Strona www: www.wasewo.pl

Powierzchnia: 119,2 km2

Liczba mieszkańców: 4 530

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Wąsewo położona jest w północno – wschodniej części Polski w pasie Nizin Środkowopolskich na terenach województwa mazowieckiego, powiatu ostrowskiego, pomiędzy miastami: Warszawa – 90 km, Wyszków - 42 km, Ostrołęka – 32 km, Ostrów Mazowiecka – 18 km, Łomża – 50 km. Przez Gminę Wąsewo przebiegają ważne arterie komunikacyjne: ze wschodu na zachód droga krajowa nr 60 relacji Ostrów Maz. – Ciechanów – Płock – Kutno.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Obszar gminy zajmuje 119,2 km2, w tym użytki rolne zajmują ok. 70% ogólnej powierzchni gminy, zaś lasy ok. 24%. Pod względem administracyjnym składa się z 32 miejscowości sołeckich. Najbardziej zamieszkiwana jest wieś gminna Wąsewo – ponad 570 mieszkańców. Gmina graniczy z następującymi gminami: Czerwin, Długosiodło, Goworowo i Ostrów Mazowiecka. Gmina ma charakter rolniczy. Rolnictwo to przede wszystkim uprawa zbóż, głównie żyta oraz hodowla bydła mlecznego i rzadziej trzody chlewnej. Działalność gospodarczą prowadzi ok. 150 małych i średnich przedsiębiorców. Stosunkowa bliskość aglomeracji warszawskiej powoduje jednak coraz bardziej widoczne zmiany idące w kierunku rezygnacji z działalności rolniczej na rzecz zatrudnienia w przemyśle, usługach i in. Gmina posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną: 100 % obszaru pokryte jest siecią wodociągową z której korzysta 80 % mieszkańców, gmina jest w 25 % skanalizowana a łączna dł. sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 20 km z własną oczyszczalnią ścieków, ponadto przez teren gminy przebiega gaz ziemny a łączna dł. sieci gazowej wynosi ok 7 km, większość mieszkańców ma dostęp do telefonicznej sieci z dostępem do internetu. Gmina Wąsewo posiada aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w którym obok terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wyznaczone są tereny produkcyjne o powierzchni kilkudziesięciu ha położone w sąsiedztwie drogi krajowej nr 60. Na terenie Gminy w miejscowości Przyborowie i Wąsewo znajdują się ciekawe przyrodniczo zbiorniki pożwirowe. Cechą tych zbiorników jest zmienna głębokość, zatoki oraz wyspy o różnej wielkości, stanowiące dużą atrakcję dla wędkarzy. Łowiska bogate są w różne gatunki ryb tj. karp, leszcz, płoć, pstrąg, lin, szczupak, sum, itp. Opiekę nad wodami prowadzi koło wędkarskie. Gmina posiada rozbudowaną bazę sportową m.in.: pełnowymiarowa hala sportowa, kompleks boisk z programu „Moje Boisko ORLIK 2012”, oraz boisko piłkarskie z bieżnią poliuretanową

Historia, dziedzictwo i kultura: Na terenie gminy aktywną działalność prowadzą stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Klub Sportowy Wąsewo, w ramach którego funkcjonują obecnie dwie sekcje; piłki nożnej i tenisa stołowego uczestniczący w rozgrywkach ligowych niższych klas, Stowarzyszenie Ziemia Wąsewska, która wraz z Urzędem Gminy Wąsewo corocznie organizuje znany już na lokalnej arenie Festiwal Pieśni Maryjnej, Koło Gospodyń Wiejskich wsi Przedświt w ramach którego funkcjonuje zespół ludowy Świtanki znany z licznych występów podczas lokalnych festynów i dożynek na terenie powiatu Ostrowskiego jak i poza jego granicami oraz Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo prowadzące m.in. „Małą Szkołę”. Wizytówką Gminy jest zabytkowy neogotycki kościół parafialny wybudowany w latach 1912-1920, odbudowany po II wojnie światowej podczas której uległ znacznym zniszczeniom. Najcenniejszym elementem kościoła jest obraz Matki Boskiej Wąsewskiej pochodzący z pierwszej połowy XVIII wieku czczony przez miejscowych i przybyłych z dalszych i bliższych okolic wiernych. Na uwagę zasługują także przepiękne freski przyozdabiające ściany i sufit świątyni autorstwa prof. Edwardy Przeorskiej wykonane w latach 50-tych XX wieku.

panorama panorama
Liczba wyświetleń: 384