]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Celestynów

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Celestynów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów,

tel. (22) 789 70 60, 789 70 86, 789 71 19, 779 59 84, fax (22) 789 70 11

e-mail: ug@celestynow.pl

Strona www: www.celestynow.pl

Powierzchnia: 89 km2

Liczba mieszkańców: 11 401

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina oddalona jest ok. 40 km od centrum Warszawy na szlaku Warszawa – Dęblin. Łączność ze stolicą zapewnia: elektryczna kolej podmiejska oraz prywatne linie autobusowe. Niemal cały jej obszar znajduje się w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Jej część centralna i wschodnia położona jest na Równinie Garwolińskiej, a zachodnia terenach pradoliny Wisły.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Zgodnie z danymi statystycznymi opracowanymi na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010, powierzchnia użytków rolnych wynosi w gminie 2 551,7 ha co stanowi około 29% ogólnej powierzchni gminy, w tym znaczna część obok użytków rolnych, zajmują łąki i pastwiska, natomiast niewielką sady. Zarówno w skali powiatu, jak i w skali województwa, powierzchnia gruntów rolnych w gminie Celestynów jest stosunkowo mała. Średnia wielkość gospodarstw rolnych ogółem wynosiła 4,08 ha użytków rolnych 2,55 ha gospodarstw indywidualnych 5,24 ha, użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych 3,58 ha.

Historia, dziedzictwo i kultura: Wzmianki o miejscowościach leżących na terenach Gminy Celestynów pochodzą jeszcze z XVI w. Wymieniane są tutaj wsie szlacheckie Dąbrówka, Lasek, Glina, Ostrów i Pogorzel. Z czasem na terenie Puszczy Osieckiej stopniowo powstawały Podbiel, Regut i Tabor. Celestynów jest osadą najmłodszą w całej gminie. Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od imienia miejscowego karczmarza Celestyna, bądź też córki ówczesnego właściciela majątku Radzin - Celestyny Polakiewiczówny. Jednym z podstawowych czynników, które zdecydowały o intensywnym rozwoju Celestynowa, było zbudowanie Kolei Nadwiślańskiej łaczącej Kowel z granicą Prus Wschodnich, która biegła przez Chełm, Lublin, Dęblin, Warszawę i Mławę. Był to najdłuższy szlak kolejowy Królestwa Polskiego. Dogodne połączenie oraz wspaniały mikroklimat, świeże i czyste powietrze sprawiły, że w latach trzydziestych ubiegłego stulecia Celestynów zaczął rozwijać się jako miejscowość letniskowa. Do dziś jego wspaniały mikroklimat zachęca do odwiedzenia. W 1942 roku oddano do użytku nową szkołę, o którą lokalna społeczność starała się od dawna, a której budowę rozpoczęto jeszcze przed wybuchem Drugiej Wojny Światowej. W Celestynowie organizowano tajne nauczanie na poziomie gimnazjum i liceum. Lasy wokół Celestynowa były w czasie Drugiej Wojny Światowej miejscem wielu działań zbrojnych ruchu oporu i lokalnej ludności. Organizowano na ich terenie akcje dywersyjne, wykolejano pociągi. Jedną z najbardziej znanych jest “Akcja pod Celestynowem". Nazwa ta odnosi sie do akcji zbrojnej, jaką przeprowadził, 20 maja 1943 roku, oddział dyspozycyjny kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej kryptonim ,,Motor 30'' dowodzony przez kpt. Mieczysława Kurkowskiego ps. ,,Mietek". Zastepcą dowódcy był pchor. Tadeusz Zawadzki ps. ,,Zośka". W akcji wzięło udział 45 uczestników, z czego zdecydowaną większość stanowili harcerze z grup szturmowych. Odbito wtedy 49 polskich więźniów przewożonych z więzienia w Lublinie do obozu zagłady w Oświęcimiu.

Liczba wyświetleń: 378