]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Karczew

Nazwa jednostki: Gmina Miejsko-Wiejska Karczew

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

tel. (22) 780 65 16, 780 60 83, 780 61 66, fax (22) 780 75 53, 780 65 36

e-mail: um@karczew.pl

Strona www: www.karczew.pl

Powierzchnia: 82 km2

Liczba mieszkańców: 15 755

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Obszar gminy Karczew leży w centralnej części województwa mazowieckiego w pobliżu Warszawy i rozciąga się między Wisłą a pasmem lasów otwocko - celestynowskich. Według regionalizacji fizyczno - geograficznej w układzie dziesiętnym (wg J. Kondrackiego) obszar Karczewa położony jest w Dolinie Środkowej Wisły (mezoregion 318.75), która obejmuje odcinek dolny ciągnący się od Warszawy do Puław.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: W mieście znajdują się zakłady przemysłu spożywczego, (mięsnego, drobiarskiego, mleczarskiego), chemicznego

Historia, dziedzictwo i kultura: około 1300 Powstanie parafii w Karczewie, 1548 21 stycznia na Sejmie w Piotrkowie, Zygmunt 1 Stary nadaje Janowi i Franciszkowi Karczewskim „ upoważnienie do założenia miasta Karczew”, 1733 Rozpoczęcie budowy kościoła św. Wita (proj. Jakuba Fontany), 1737 Ukończenie budowy kościoła św. Wita, 1768 Franciszek III Bieliński nadaje miastu Karczew nowe przywileje nawiązujące do przywilejów fundacyjnych Zygmunta I Starego. Na mocy przywileju miasto otrzymuje nowy herb: biały baranek na czerwonym polu. Nawiązuje on do herbu Bielińskich „Junosza”, 1809 Bitwa o szaniec pod Ostrówkiem, 1869 Karczew traci prawa miejskie, 1906 Powołanie Karczewskiej Straży Ogniowej, 1915 Powołanie do życia Straży Obywatelskiej, 1928 Rada gminy Karczew nadaje Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu tytuł Pierwszego Honorowego Obywatela Gminy, 1944 Powołano Radę Gminną na czele której stanął wójt Bolesław Burkowski, 1950 Rozpoczyna działalność pierwsza w historii Karczewa Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa, 1952 Likwidacja Gminy Karczew. Powołano Dzielnicową Radę Narodową, a Karczew przemianowano na dzielnicę powiatu otwockiego, 1959 Podczas uroczystej sesji Karczew odzyskał prawa miejskie utracone w 1869 r., 1973 Reaktywowanie jednostki administracyjnej Gmina Karczew, 1978 Uruchomienie Zakładu Drobiarskiego wybudowanego w oparciu o technologię niemiecką, 1979 Oddanie do użytku Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Karczewie, 1985 Powołanie Towarzystwa Przyjaciół Karczewa, 1987 Utworzenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, 1988 Ukazuje się pierwszy numer Głosu Karczewa, 1989 Uruchomienie Zasadniczej Szkoły Zawodowej przemianowanej następnie na Zespół Szkół Zawodowych w Karczewie, 1994 Oddanie do użytku nowej szkoły w Glinkach, 1998 Rok obchodów 450-lecia nadania praw miejskich.

panorama Karczewa panorama Karczewa
Liczba wyświetleń: 304