]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Osieck

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Osieck

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Osieck, Rynek 1, 08-445 Osieck

tel. (25) 685 70 26, 685 70 96, fax (25) 685 70 90

e-mail: gminaosieck@wp.pl

Strona www:  www.osieck.pl

Powierzchnia: 68 km2

Liczba mieszkańców: 3 560

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Około 50% powierzchni gminy jest w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Cały obszar gminy jest w Nadwiślańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. W granicach gminy leży rezerwat „Szerokie Bagno” o pow. 76,7 ha. Pomniki przyrody: 2 dęby szypułkowe (we wsiach Górki i Sobienki). Na terenie kompleksów leśnych wydzielono użytki ekologiczne o pow. całkowitej około 40 ha. Są to śródleśne torfowiska o pow. 0,3 – 4 ha.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Osieck jest gminą rolniczą ale o niekorzystnych warunkach dla działalności rolniczej; dużym rozdrobnieniu gospodarstw i gruntów oraz niską jakością gleb. (65%- powierzchni użytków rolnych jest V lub VI klasy bonitacyjnej). Mamy tylko 9 gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha. Lasy i grunty leśne zajmują 559,45 ha. Mieszkańcy utrzymują się w zdecydowanej większości ze źródeł pozarolniczych, dojeżdżając do pracy do Warszawy i miast aglomeracji stołecznej oraz do Garwolina. W gospodarce gminy dominują małe przedsiębiorstwa z branży handlowej, usługowej, budowlanej i transportowej. Największymi firmami są: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów – oddział firmy z Mińska Mazowieckiego, FEDRO, JAKMET, Hotel „Pod Sosnami”, METKOLBUD. Walory środowiska naturalnego oraz korzystne położenie komunikacyjne generują duży potencjał gminy dla rozwoju rekreacji, wypoczynku i turystyki. Mamy ok. 500 zagospodarowanych działek letniskowych, trzy stadniny koni, w sąsiedztwie pole golfowe, zbiornik wodny do wędkowania i lasy pełne grzybów i jagód. Oprócz zabudowy kolonijnej – wszystkie miejscowości mają utwardzone drogi dojazdowe. W 12 miejscowościach jest sieć wodociągowa. Miejscowość gminna dysponuje siecią kanalizacyjną ze zbiorczą oczyszczalnią ścieków a w najbliższych latach kanalizacja zostanie wybudowana w trzech większych miejscowościach o zwartej zabudowie. W 9 mniejszych wsiach funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków. W Osiecku lokalna spółka gazowa DUON wybudowała sieć gazową z przyłączami. We wszystkich miejscowościach gminy jest sieć teletechniczna z możliwością usług internetowych. Wysoki poziom edukacji zapewniają dwie szkoły podstawowe, gimnazjum i dwa przedszkola. Podstawowe usługi zdrowotne świadczy niepubliczna przychodnia. Siec placówek usługowych uzupełniają: bank Spółdzielczy, Poczta i kawiarnia w Hotelu „Pod Sosnami” Istotnym ułatwieniem dla inwestorów jest aktualny plan zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy.

Historia, dziedzictwo i kultura: Nazwa Osieck (dawne Osieczko) pochodzi od słowa „osiek” oznaczającego zasiekę, warownię i wskazuje na obronny charakter osady. Osieck stanowił własność książąt mazowieckich. Na początku XV został wzniesiony drewniany dwór w otoczeniu rozległy park z liczną zwierzyną przez co była to miejscowością wypoczynkowo-łowiecka królów polskich, dzięki czemu w XIV wieku otrzymał prawa miejskie. Nadano herb przedstawiający idącego jelenia na tle studni, umieszczonego na czerwonym polu. Do dziś w Osiecku zachowały się ślady dawnej historii. Na szczególną uwagę zasługuje neogotycki Kościół Parafialny z 1902 roku pod wezwaniem św. Bartłomieja, wzniesiony wg projektu Stefana Schillera, plebania z XIX wieku, kaplica cmentarna Św. Rocha, wiele XIX wiecznych domów oraz urbanistyczny układ rynku. 

Panorama Panorama
Liczba wyświetleń: 341