]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Sobienie-Jeziory

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Sobienie-Jeziory

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy w Sobieniach-Jeziorach, ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie-Jeziory

tel. (25) 685 80 90, fax (25) 685 80 92

e-mail: gminasj@gminasj.pl

Strona www: www.sobieniejeziory.pl

Powierzchnia:  97,1 km2

Liczba mieszkańców: 6 277

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Sobienie Jeziory położona jest w środkowej części województwa mazowieckiego i w południowo – zachodniej części powiatu otwockiego. Od Warszawy oddalona jest o 45 km. Lasy zajmują powierzchnię 1740 ha tj. 17,9 % obszaru gminy. Największe kompleksy leśne skupiają się w południowo -wschodniej części gminy. Użytki rolne zajmują w gminie 62,7 % powierzchni gminy. Grunty orne stanowią 49,4 % użytków rolnych, sady 25,3 %, użytki zielone 24,9 %.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Sobienie-Jeziory swym kształtem przypomina gruszkę. Występuje tu intensywna produkcja rolna, wyspecjalizowana w sadownictwie i warzywnictwie. Bazę produkcji rolnej stanowi 6,1 tys. ha. użytków rolnych. Grunty o najwyższej jakości występują w południowo-zachodniej części gminy. To właśnie tam koncentrują się sady i pola. Przeciętne plony jabłek wynoszą 20t/ha, a w niektórych nawet 60t/ha. Działalność produkcyjna i usługowa nie związana z rolnictwem prowadzona jest w małej skali. Gmina Sobienie-Jeziory prężnie się rozwija. Obecnie wszystkie miejscowości zostały objęte siecią wodociągową, a miejscowość Sobienie-Jeziory została objęta systemem kanalizacji sanitarnej, z której ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Piwoninie. W ostatnich latach przeprowadzono modernizacje i budowę dróg gminnych. W najbliższym czasie planuje się budowę targowiska w miejscowości gminnej.

Historia, dziedzictwo i kultura: Wzmianki historyczne o miejscowościach należących do gminy Sobienie-Jeziory zawdzięczamy książętom mazowieckim. Książę Konrad I, nadając w roku 1244 uposażenie kościołowi p.w. Wniebowzięcia Marii Panny w Czersku, wymienia nazwy szeregu wsi, które istniały przed 1244 rokiem (Siedzów, Piwonin, Sobienie, Zambrzyków). Miejscowość Sobienie-Jeziory powstała w II poł. XVIII wieku dzięki Jackowi Jezierskiemu, kasztelanowi łukowskiemu i senatorowi. W roku 1762 nabył on od Buczyńskiego „Sobienie Średnie”. Chodziło prawdopodobnie o Sobienie Szlacheckie z przyległościami. Gmina Sobienie-Jeziory może poszczycić się licznymi zabytkami, które są niezwykle cenne ze względu na swoją bogatą historię. Należą do nich kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, brama dzwonnica oraz cmentarz przykościelny z 1736 r. w miejscowości Warszawice, park dworski w miejscowości Siedzów, dwór z ok. 1890 r. oraz spichlerz z 1826 r., wiatrak drewniany z 1838 r. w miejscowości Sobienie Kiełczewskie Pierwsze, pałac z poł. XIX w. w Sobieniach Szlacheckich z parkiem wraz z zabudowaniami folwarcznymi, cmentarz żydowski, założony przed 1868 r., w Śniadkowie Górnym. Na terenie gminy występują dość licznie miejsca pamięci narodowej m. in. obelisk z tablicą inskrypcyjną poświęcony poległym powstańcom 1863 roku w Nowym Zambrzykowie. Pomnik z wyrytą inskrypcją ku czci poległych w czasie II wojny światowej żołnierzy oraz mieszkańców gminy w Sobieniach–Jeziorach. Głaz granitowy z tablicą inskrypcyjną w Radwankowie Szlacheckim, ku czci żołnierzy I Armii WP poległych tu w walce stoczonej 26 sierpnia 1944 r.

dzwonnica dzwonnica
Liczba wyświetleń: 299