]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Lesznowola

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Lesznowola

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola

tel. (22) 757 93 40 do 42, fax (22) 757 92 70

e-mail: gmina@lesznowola.pl

Strona www: www.lesznowola.pl

Powierzchnia: 69 km2

Liczba mieszkańców: 21 000

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Lesznowola jest gminą wiejską położoną w środkowej części woj. mazowieckiego, w północnej części powiatu piaseczyńskiego. Teren jest ciekawy przyrodniczo (wydmowe wzniesienia Magdalenki oraz dolina rzeki Utraty) i historycznie. Część obszarów objęta jest ochroną w ramach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Atutem Lesznowoli jest korzystne położenie geograficzne: bezpośrednie sąsiedztwo Warszawy i międzynarodowego lotniska im. F. Chopina. Przez obszar gminy przebiegają trzy drogi kraj

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Lesznowola w ciągu 20 lat przeszła transformację z gminy typowo rolniczej w gminę o charakterze mieszkaniowo - usługowym. Obecnie na jej terenie prowadzi działalność około 4,6 tys. podmiotów gospodarczych. Są wśród nich mniejsze i większe firmy tworzące ośrodek produkcyjny i usługowy, koncentrujący nowoczesny przemysł z udziałem kapitału krajowego oraz zagranicznego. Gmina dołożyła wszelkich starań, aby w sposób maksymalny powiększyć uzbrojenie swoich terenów w media (wodociąg 100% i kanalizacja 87%). Gmina stale inwestuje w budowę dróg gminnych oraz współfinansuje (w stopniu znacznym - 50-75%) budowę i modernizację dróg powiatowych, a także wojewódzkich. Atutem gminy są m.in. atrakcyjne tereny inwestycyjne. Obecnie Gmina Lesznowola ma na sprzedaż teren inwestycyjny w miejscowości Zamienie oraz działki w Mysiadle - wzdłuż i w bliskiej odległości od ul. Puławskie (droga krajowa), graniczące z Warszawą i kompleksem handlowym Auchan w Piasecznie. Obecnie największą gminną inwestycja jest budowa innowacyjnego Centrum Edukacji i Sportu (CEiS) powstające w najbardziej zurbanizowanej części gminy - Mysiadle. Planowane oddanie do użytku etapu I budowy to rok szkolny 2013/2014. CEiS wraz z projektowanym układem drogowym zajmuje 90.400,0 m2, powierzchnia zabudowy obiektu to 13.723,0 m2, powierzchnia użytkowa obiektu: 17.803,5 m2. Kubatura brutto obiektu CEiS to 111.846,0 m3. CEiS będzie pełniło funkcje edukacyjno-kulturalno-sportowe dla uczniów oraz dorosłych mieszkańców gminy. Projekt zespołu Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle jest bez wątpienia jednym z najbardziej innowacyjnych obiektów szkolnych w Polsce. Na tle innych tego typu obiektów wyróżnia go przede wszystkim architektura, układ funkcjonalny oraz zastosowane technologie.

Historia, dziedzictwo i kultura: Lesznowola nie jest typowo turystyczna gminą, ale na jej terenie znajduje się wiele ciekawych obiektów. Do największych atrakcji należą: Derdy - park o powierzchni 12,7 ha objęty ochroną konserwatorską. Na terenie Dom Rekolekcyjny, prowadzony do 1881 r. przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Pierwotnie miejsce wypoczynku, następnie Zakład Opiekuńczy i szkoła. Pomimo wielu przekształceń architektonicznych, zespół zachował w sobie relikty najstarszych budowli - folwarku z murowanym budynkiem stajni, drewnianego budynku zarządcy tzw. Rządcówki i dawnej szkoły (dziś Zacisze św. Józefa). W 1936 r. przebywała tam św. Faustyna - orędowniczka Bożego Miłosierdzia. Jastrzębiec - siedziba Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, teren dawnego zespołu parkowo - dworskiego. Zachował się dwór murowany z XVIII w., zabudowania gospodarcze z początku XIX w., całość pod opieką konserwatora zabytków, Lesznowola - dwór z 2 połowy XVIII w., przebudowany ok. 1950r. z otaczającą go pozostałością parku podworskiego umieszczone w rejestrze Konserwatora Zabytków, Kaplica przydrożna z 1776r. z kamienną rzeźbą św. Jana Niepomucena. Stara Iwiczna- miejscowość datowana na 1801 rok, na terenie poewangielicki neogotycki kościół z 1893 roku (dziś parafia rzymskokatolicka p.w. Zesłania Ducha Św) oraz cmentarz, gdzie znajdują się groby ewangelickich kolonistów i ich potomków. Magdalenka - w pobliżu odbyły się w latach 1988 - 1989 rozmowy poprzedzające "okrągły stół" pomiędzy Lechem Wałęsą a Czesławem Kiszczakiem. W magdaleńskim lesie pomnik ku czci rozstrzelanych w 1942 r. więźniów z Pawiaka i Ravensburck. Przy parafii p.w. Marii Magdaleny znajduje się "Centrum Odnowy w Duchu Świętym".

panorama panorama
Liczba wyświetleń: 343