]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Słubice

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Słubice

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice

tel. (24) 277 82 10, 277 80 56, fax (24) 277 82 10

e-mail: ugslubice@plocman.pl

Strona www: www.ugslubice.bip.org.pl

Powierzchnia: 9 568 ha

Liczba mieszkańców: 4 624

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Słubice położona jest u podnóża skarpy wiślanej w zachodniej części województwa mazowieckiego, w odległości 85 km od Warszawy i 80 km od Łodzi. Zajmuje środkową część Doliny Dobrzykowsko-Iłowskiej ograniczoną Wysoczyzną Gąbińską. Północna część gminy wchodzi w skład Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (3/4 obszaru gminy). Na terenie gminy występują rezerwaty przyrody (Wyspy Zakrzewskie, Wyspy Białobrzeskie, Kępa Wykowska).

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Główną funkcją terenu jest rolnictwo. Uprawiane są głównie zboża. Występują liczne plantacje truskawek. W produkcji zwierzęcej dominuje trzoda chlewna. Nie ma żadnych zakładów przemysłowych.Funkcjonuje jedna cegielnia. Wydobywane są kopaliny tj. żwir i piasek.

Historia, dziedzictwo i kultura: W gminie znajdują się dwa zespoły pałacowo-parkowe w miejscowościach Słubice i Studzieniec. Stanowią one własność prywatną.Wśród licznych zabytków gminy poza wymienianymi zespołami pałacowymi na szczególną uwagę zasługują: zespół kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w Słubicach (1791r.) arch. Hilary Szpilowski, wpisany do rejestru zabytków. Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła (1870r.) w Zycku Polskim, arch. Franciszek Tournelle. Na terenie gminy znajdują się stanowiska kultur pradziejowych, zawierające ślady osad, obozowisk oraz cmentarzy, pochodzące z okresu kultury przeworskiej, łużyckiej i trzcieńskiej. 209 stanowisk archeologicznych wpisano do ewidencji konserwatorskiej. Na terenie gminy występują liczne ślady bytowania Olendrów. Szczególnym miejscem pamięci jest inicjatywa Fundacji Wieś Ekologiczna im. św.Franciszka z Asyżu, polegająca na nasadzeniu 96 dębów w Grzybowie, dotycząca upamiętnienia ofiar katastrofy lotniczej, która miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem w Rosji. Inicjatywa ta została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Słubice z 16 kwietnia 2010 roku w sprawie uczczenia pamięci ofiar tragedii narodowej z dnia 10 kwietnia 2010 roku.

Słubice Słubice
Liczba wyświetleń: 250