]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Nadarzyn

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Nadarzyn

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn

Tel. 22 7298185, fax 22 7298175

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Strona www: www.nadarzyn.pl

Powierzchnia: 7340 ha

Liczba mieszkańców: ponad 10 000 oraz „sezonowych” mieszkańców jest ok. 7000 tysięc

Położenie geograficzno-przyrodnicze:

Gmina Nadarzyn położona jest w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie pruszkowskim. Na walory przyrodnicze gminy składają się zabytkowe parki z alejami lipowymi (w Młochowie, Rozalinie, Bielinach i Paszkowie) lasy z malowniczymi pieszymi szlakami turystycznymi oraz pomnikami przyrody i rezerwatami przyrodniczymi (Młochowski Łęg i Młochowski Grąd).

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje:

Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Nadarzyn w ostatnich latach dynamicznie wzrasta (w 2000 r. było ich 827, a w marcu 2010 r. już 1378). Ponad 40 spośród nich, to duże firmy z udziałem kapitału zagranicznego. W planie przestrzennego zagospodarowania gminy Nadarzyn uwzględniono prowadzenie nieuciążliwej działalności przemysłowej oraz działalności usługowej na terenach przyległych do trasy katowickiej. Rolnictwo Utrzymuje się w południowej części gminy, gdzie przeważają grunty IV i V klasy o uregulowanych stosunkach wodnych. Bliskość producentów i rynków zbytu stwarza dobre warunki do rozwoju gospodarstw specjalistycznych i przetwórstwa owocowo – warzywnego. Większość z ponad 500 miejscowych gospodarstw indywidualnych ma powierzchnię od 1do 5 ha. Największe inwestycje zrealizowane w ciągu ostatnich kilku lat to:
    
- rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nadarzynie;
- rewitalizacja zabytkowego parku w Młochowie;
- budowa nowego Urzędu Gminy Nadarzyn;
- budowa kompleksu boisk sportowych ( w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012") Kostowiec, Rusiec/Młochów;
- budowa Gimnazjum w Nadarzynie z halą widowiskowo-sportową;
- budowa hali sportowej oraz boisk przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie;
- remont budynku obecnego Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury;
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Młochowie;
- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej;
- rozbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie;
- modernizacja rynku w Nadarzynie;
- rozbudowa oczyszczalni w Walendowie;
- skanalizowanie ok. 70% gminy;
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nadarzynie.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Historia Nadarzyn położony przy ruchliwej trasie z Warszawy do Katowic jest starą osadą z tradycją sięgającą czasów Księstwa Mazowieckiego. W roku 1453 Tomasz Nadarzyński uzyskał od księcia mazowieckiego Bolesława IV przywilej na lokację miasta na prawie chełmińskim. W 1554 r. Zofia z Mrokowskich Nadarzyńska założyła pierwszą szkołę w Nadarzynie, a wkrótce potem wraz z Barbarą Pilikową pierwszy szpital pod wezwaniem Św. Ducha. W wiekach XVII i XVIII Nadarzyn kilkakrotnie zmieniał właścicieli. Miasto intensywnie się rozwijało dzięki korzystnemu położeniu przy kupieckim trakcie częstochowskim. W 1806 roku z fundacji hrabiego Tomasza Ostrowskiego herbu Rawicz, został wzniesiony według projektu architekta Jakuba Kubickiego kościół parafialny pod wezwaniem Św. Klemensa. W tym samym czasie Kubicki zaprojektował zajazd usytuowany w pobliżu kościoła i rynku. Szczególną sławę przyniósł mu książę Józef Poniatowski, który w 1809 r. przed bitwą pod Raszynem zagościł tu wraz ze swoim sztabem. W 1869 roku władza rosyjska odebrała Nadarzynowi prawa miejskie, nadając mu status osady. W niepodległej Polsce Nadarzyn rozwijał się. W roku 1932 oddano do użytku drewnianą szkołę o sześciu izbach lekcyjnych. W 1935 roku powstał w Nadarzynie gminny ośrodek zdrowia. W latach II wojny światowej Nadarzyn był jednym z punktów oporu wojsk polskich. Wśród zabytków na uwagę zasługują: kościół św. Klemensa w Nadarzynie z drewnianą dzwonnicą, zespół pałacowo-parkowy w Młochowie, park i pałac w Rozalinie (obecnie w rękach prywatnego właściciela).

 

Park w Młochowie Park w Młochowie
Liczba wyświetleń: 503