]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Piastów

Nazwa jednostki: Gmina Miejska Piastów

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Piastowie, ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów

tel. (22) 770 52 00, fax (22) 723 66 00

e-mail: umpiastow@piastow.pl

Strona www: www.piastow.pl

Powierzchnia: 5,8 km2

Liczba mieszkańców: 23 tys.

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Piastów jest jednym z najmłodszych miast na Mazowszu, położonym 14 km od centrum Warszawy i sąsiadującym z dzielnicą Warszawy – Ursusem, miastem Pruszków, gminą Ożarów Mazowiecki i gminą Michałowice. Na powierzchni 5,8 km2 żyje 23 tysiące mieszkańców, co daje największą gęstość zaludnienia w powiecie pruszkowskim 4.132 osób/km2, tym samym wyprzedzając Pruszków gdzie mieszka 2.799 osób/km2, przy średniej powiatowej 559 osób/km2. Piastów jest najbliższą gminą Warszawy. Graniczy z nią bezpośrednio od strony północno-wschodniej. Zarówno ze stolicą, jak i Pruszkowem, posiada bardzo dobrą komunikację, którą zapewniają zarówno Aleje Jerozolimskie, autostrada A2 jak i znajdująca się niespełna 3 km od północnej granicy droga krajowa tzw. „trasa poznańska”. W Piastowie znajduje się przystanek linii kolejowej PKP i Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) oraz linie stołecznej MZA.

Historia, dziedzictwo i kultura: Nazwa Piastów została wybrana w wyniku konkursu w 1928 roku. Jego laureatem został 14-letni harcerz Zygmunt Kosewski. Dwa lata później ustanowiono gminę, która rozwijała się dynamicznie aż do wybuchu II wojny światowej. Druga połowa lat dwudziestych przyniosła dalszy rozwój osady - za sprawą przedsiębiorcy Fryderyka Millera założono dwie fabryki: akumulatorów i przetwórstwa chemicznego. Tuż przed wojną Piastów liczył około 7 tysięcy mieszkańców. Wraz z rozwojem zakładów mechanicznych w sąsiednim Ursusie zwiększyła się liczba mieszkańców miasta, przybywających tu z różnych stron Polski. Rozpoczęła się budowa nowych osiedli wielorodzinnych.

Istotnym elementem integrującym mieszkańców ówczesnego osiedla stała się pierwsza wspólnota parafialna. Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej przy Al. Krakowskiej erygowana została dekretem ks. kardynała Aleksandra Kakowskiego 1 lipca 1928 roku. Dekret erygujący drugą w Piastowie parafię (prowadzoną przez księży salwatorianów) wydał 15 listopada 1984 roku ks. kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, a budowę kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Michała Archanioła przy ul. E.Orzeszkowej rozpoczęto w 1989 roku; wcześniej funkcjonowała kaplica parafialna. W 1996 r. dekretem Kardynała Prymasa Józefa Glempa została erygowana trzecia parafia piastowska pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata z kościołem parafialny przy ul. M.Ogińskiego. 3 maja 1952 roku Piastów otrzymał prawa miejskie. Wydarzenia roku 1989, obrady „Okrągłego stołu”, wybory 4 czerwca, powstanie rządu T. Mazowieckiego, zmieniły radykalnie polską rzeczywistość.

Jednym z fundamentów III RP stał się samorząd terytorialny: gminny (od 1990 roku), powiatowy i wojewódzki (od 1998 roku). 29 maja 1990 roku wybrana została pierwsza Rada Miejska w Piastowie. Wiosną 1994 roku otwarty został wiadukt drogowy nad torami PKP. Obiekt w znaczącym stopniu ułatwił funkcjonowanie mieszkańcom w przestrzeni miejskiej, która podzielona jest linią kolejową na część północną i południową. Na cześć mieszkańców Piastowa, którzy zapisali się chlubną kartą działalności konspiracyjnej w latach 1939–45 (około 600 zaprzysiężonych uczestników ruchu oporu), od 1997 roku wiadukt nosi imię gen. Leopolda Okulickiego, ostatniego dowódcy AK.

Na terenie miasta działa około 3 tysięcy firm i przedsiębiorstw, co daje niski wskaźnik bezrobocia w mieście. Dzięki proinwestycyjnej polityce władz miasta, Piastów plasuje się na wysokim miejscu w rankingach oceniających jakość warunków dla inwestorów zewnętrznych i poziom inwestycji. Młode pokolenie chętnie osiedla się w Piastowie zachęcone dobrze rozwiniętą siecią szkół, otaczanych troską władz samorządowych, co sprawia, że edukację na dobrym poziomie młodzi mieszkańcy mogą zdobywać, nie opuszczając miasta. W piastowskich szkołach funkcjonują klasy bez barier. System oświaty zapewnia możliwość pobierania nauki, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi dzieci i młodzieży. Umożliwia to realizowanie zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych. Systematycznie poprawia się ilość i stan ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Piastów Piastów
Liczba wyświetleń: 344