]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Pruszków

Nazwa jednostki: Gmina miejska Pruszków

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

tel.  (22) 735 88 88, fax: (22) 758 66 50

e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Strona www: www.pruszkow.pl

Powierzchnia: 1 915 ha

Liczba mieszkańców: 57 263

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Pruszków położony jest w centrum Polski, 5 km od zachodniej granicy Warszawy. Na terenie miasta Pruszkowa znajduje się strefa chronionego krajobrazu. Zasięgiem Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu została objęta dolina rzeki Utraty - wzdłuż koryta rzeki Utraty 20 m od jej brzegów na całym przebiegu rzeki przez miasto. Powierzchnia terenu obszaru chronionego wynosi około 80 ha. W Pruszkowie jest 27 drzew uznanych za pomniki przyrody.

Gospodarka, przemysł, inwestycje: Pruszków jest liderem przemian gospodarczych w rejonie Warszawy - ponad 8.000 firm, w tym prawie 700 spółek prawa handlowego, a wśród nich 150 z kapitałem zagranicznym - bezrobocie niewiele przekracza 5%. Pruszków zajmuje 10 pozycję w Polsce pod względem dochodu ekwiwalentnego mieszkańców polskich gmin, a w kategorii miast średniej wielkości jest na 2. miejscu atrakcyjności inwestycyjnej.

Położenie Pruszkowa w pobliżu węzłów komunikacji drogowej i kolejowej zapewnia łatwy dojazd do miasta i dobre połączenia z Warszawą, z której do Pruszkowa prowadzą Aleje Jerozolimskie (4 pasy ruchu, przejazd ok. 40.000 pojazdów na dobę). W Pruszkowie znajduje się kolejowy terminal kontenerowy, jeden z największych w kraju, a kolejowe przewozy pasażerskie (PKP Koleje Mazowieckie i Szybka Kolej Miejska) zapewniają kursowanie pociągów co 10 minut w godzinach szczytu. Oprócz tego połączenia pasażerskie z Warszawą zapewniają autobusy i Warszawska Kolej Dojazdowa. Funkcjonuje ponad 180 połączeń komunikacji publicznej na dobę.
Przez północne dzielnice Pruszkowa przebiega autostrada A-2 Pruszków - Berlin - Lizbona. Ostatni zjazd z autostrady przed Warszawą jest w Pruszkowie. Odcinek autostrady Pruszków - Warszawa jest odcinkiem bezpłatnym.
5 km na północ od Pruszkowa przebiega trasa Warszawa - Poznań - Berlin, natomiast 7 km na południe od miasta trasa Warszawa-Katowice i Warszawa-Kraków. Czas dojazdu samochodem z Pruszkowa na lotnisko Okęcie, to ok. 30-40 minut.

Historia, dziedzictwo, kultura:

Pruszków, to ośrodek przemysłowy, największe po Warszawie pod względem liczby mieszkańców miasto aglomeracji warszawskiej, leży na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad Utratą, na południowy zachód od Warszawy, od wschodu graniczy z Piastowem. Okolice Pruszkowa były zasiedlone już w starożytności. W pobliżu odkryto niedawno ślady hutnictwa z I w. p.n.e. - III w. n.e.   Zaczątkiem współczesnego miasta była mała wieś Pruszkowo (najdawniejszy zapis z 1415 r. Proskowo) lub Prószków (zapis z 1421 r. Proskow).

Pruszków nabrał znaczenia dopiero w XIX wieku, kiedy osuszono zabagnioną dolną Utratę i zlokalizowano tu pierwszą od Warszawy stację kolei warszawsko-wiedeńskiej, otwartą w 1845 r.  Do rozwoju osadnictwa przyczyniła się też parcelacja w 1869 r. dóbr ziemskich. Zaczęły tu powstawać wille i domy letniskowe, a równocześnie rozwijał się przemysł. W 1857 r. założono wytwórnię fajansu, w 1877 r. rozpoczęto budowę warsztatów kolejowych (Warsztaty Naprawy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej), w 1889 r. otwarto najstarszą na ziemiach polskich fabrykę ołówków Majewskiego, wokół miasta powstały cegielnie. W 1910 r. Pruszków uzyskał status osady fabrycznej i przed I wojną światową liczył już 16 000 mieszkańców. Na podstawie Leksykonu Miast Polskich Jerzego Kwiatka i Teofila Lijewskiego, wyd. MUZA SA 1998 r.

Prawa miejskie Pruszków ma od 9 listopada 1916 roku. Pruszków posiada Gminną Ewidencję Zabytków (obejmuje ona 165 obiektów) i Gminny Program Opieki nad Zabytkami. W rejestrze zabytków jest 55 obiektów.
Miasto Pruszków jest organem założycielskim 4. instytucji kultury - są to:
1. Książnica Pruszkowska,
2. Miejski Ośrodek Kultury,
3. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego,
4. Zespół Tańca Ludowego "Pruszkowiacy".

Pruszków Pruszków
Liczba wyświetleń: 394