]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Chorzele

Nazwa jednostki: Gmina Miejsko-Wiejska Chorzele

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele

tel. (29) 751 51 61, 751 50 09, fax (29) 751 56 86

e-mail: ugchorz@poczta.com.pl

Strona www: www.gminachorzele.pl

Powierzchnia: 371,53 km2

Liczba mieszkańców: 10 231

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina wiejsko-miejska Chorzele położona jest na skraju województwa mazowieckiego na terenie makroregionu nazywanego Niziną Pólnocnomazowiecką, na styku dwóch mezoregionów – Wzniesień Mławskich i Równiny Kurpiowskiej.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: położenie – samo miasto znajduje się ok. 140 km od Warszawy, przy drodze krajowej nr 57 prowadzącej z Pułtuska do Bartoszyc. Tędy najłatwiej dostać się do północno-wschodniej części Warmii i Mazur, co może być wykorzystane przez potencjalnych inwestorów np. z branży turystycznej czy transportowej. zróżnicowanie terenu – na terenie gminy znajdują się zarówno rozległe równiny, jak i wysokie (jak na Mazowsze oczywiście) wzniesienia, przekraczające 200 m n.p.m. Może to sprzyjać różnego typu inwestycjom – jak choćby budowie farm wiatrowych w okolicach Gór Dębowych. atrakcyjność przyrodnicza – leżące w zachodniej części gminy Góry Dębowe i położona na przeciwległym końcu Dolina Omulwi i Płodownicy to zdecydowanie najbardziej atrakcyjne tereny gminy Chorzele do uprawiania turystyki kwalifikowanej. Co więcej, są to tereny nieodkryte przez większe rzesze turystów, dlatego też łatwiej będzie tu ściągnąć osoby poszukujące wypoczynku w ciszy i spokoju. Można zatem próbować inwestować w branżę turystyczną (stanice wodne, niewielkie pensjonaty, hoteliki położone z dala od hałaśliwych brzegów jezior). zagłębie mleczarskie – na terenie Chorzel działają dwa duże zakłady mleczarskie: SM Mazowsze oraz zakład Bel Polska sp. z. o.o., będący częścią francuskiego koncernu Bel Fromageries. W związku z tym tutejsi rolnicy są nastawieni na produkcję przede wszystkim mleka; w tym kierunku rozwijają też swoją produkcję i modernizują gospodarstwa. infrastruktura – w ostatnich latach władze miasta i gminy Chorzele starają się nadrobić zapóźnienia inwestycyjne poprzednich dekad. Rokrocznie miliony złotych z budżetu gminnego przeznaczonych było na rozwój podstawowej infrastruktury. Efektem tego jest obecnie: o oczyszczalnia ścieków o wydajności 1800 m sześciennych na dobę, mająca obecnie jeszcze duże rezerwy produkcyjne (koszt jej budowy wyniósł ponad 10,5 mln zł) o sieć wodociągowa obejmująca teren całej gminy o sieć kanalizacyjna obejmująca teren miasta Chorzele

Historia, dziedzictwo i kultura: Teren gminy Chorzele przez wieki stanowił północną rubież Mazowsza i całego państwa polskiego. Na środkowym biegu Orzyca (który stanowi fragment terenów gminnych) w 1343 roku ustalono linię graniczną między Księstwem Mazowieckim i Zakonem Krzyżackim; linia ta była następnie „dziedziczona” przez kolejne organizmy państwowe znajdujące się po obu stronach (z jednej strony m.in. Prusy Książęce, później Prusy Wschodnie; z drugiej – Królestwo Polskie, Rzeczpospolita Obojga Narodów). Granica ta nie zmieniła się nawet w czasie zaborów. Zniesiono ją dopiero w roku 1939, wraz z wybuchem II wojny światowej. Według niektórych źródeł granica na Orzycu była najtrwalszą linią graniczną w Europie (przetrwała w sumie ponad 600 lat). Obecnie terytorium gminy składa się częściowo z miejscowości, które do 1939 roku znajdowały się już po stronie niemieckiej (m.in. Opaleniec, Mącice, Ścięciel).

Liczba wyświetleń: 332