]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Jednorożec

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Jednorożec

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec

tel. (29) 751 70 30, fax (29) 751 70 31

e-mail: gmina@jednorozec.pl

Strona www: www.jednorozec.pl, www.bip.jednorozec.pl

Powierzchnia: 232 km2

Liczba mieszkańców: 7411

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Jednorożec leży na obszarze Zielonych Płuc Polski i Natura 2000, na Kurpiach, zajmuje obszar 232 km2. Gmina położona jest na pograniczu Mazowsza i Mazur , na: Równinie Kurpiowskiej (wschodnia część gminy, ok. 60% powierzchni gminy, równina pochylona łagodnie z północnego-zachodu na południowy-wschód zgodnie z kierunkiem odwadniających ten teren rzek Orzyc i Ulatówka) . Bardzo wysoki wskaźnik lesistości nadaje gminie cechy o wysokich walorach ekologicznych.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Jednorożec ma charakter rolniczy. Podstawowym zajęciem i źródłem dochodów mieszkańców gminy jest rolnictwo , a szczególnie hodowla bydła mlecznego. Około 36 % (stan 2002 r.) mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym pracuje w rolnictwie. Wskaźnik zatrudnienia wynosi około 12 osób na 100 ha (średnia w kraju – 24/100 ha). W strukturze własnościowej gospodarstw rolnych gminy dominuje sektor indywidualnych gospodarstw rolnych, który zajmuje 10 547,16 ha użytków rolnych gminy. Średnia wielkość gospodarstw na terenie gminy to 11,62 ha (w powiecie przasnyskim – 10,25 ha, w województwie mazowieckim – 7,2 ha). Na terenie gminy Jednorożec w 2002 roku wśród gospodarstw indywidualnych największą liczbę stanowiły gospodarstwa o powierzchni od 5 ha do 10 ha (260 gospodarstw o łącznej powierzchni 2 366,37). Ich udział wyniósł 23,96% ogółu gospodarstw. W badanym okresie najmniejszy udział wśród gospodarstw indywidualnych miały gospodarstwa o powierzchni do 1ha (167szt.), co stanowiło

Historia, dziedzictwo i kultura: Pierwsze początki osadnictwa na naszym terenie sięgają bardzo odległych czasów. Najstarsze ślady pobytu człowieka na tym obszarze pochodzą z epoki kamiennej, z około 8000 lat p.n.e, już w okresie polodowcowym. Osadnictwo koncentrowało się wówczas głównie w dolinie rzeki Orzyc. Po ostatecznym wycofaniu się lodowca, miejsce zimnej tundry i lasostepu zajęły lasy z przewagą sosny, z bogatym runem i zwierzyną: jelenie, dziki, zające, na mokradłach łosie, nad wodami wydry i bobry, w rzekach ryby.

Liczba wyświetleń: 245