]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Krasne

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Krasne

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Krasne, ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne

tel./fax (23) 671 00 17

e-mail: ug_krasne@krasne.pl

Strona www: www.krasne.pl

Powierzchnia: 10 094 ha

Liczba mieszkańców: 3 919

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Krasne położona jest w północnej części województwa mazowieckiego, południowej części powiatu przasnyskiego. Gmina Krasne graniczy z 6 gminami: Gołymin i Opinogóra – powiat ciechanowski, Czernice Borowe i Przasnysz – powiat przasnyski, Płoniawy-Bramura i Karniewo – powiat makowski. W granicach gminy znajduje się 26 sołectw (53 miejscowości).

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych. Wynika to z dotychczasowego charakteru zagospodarowania jak również z uwarunkowań sprzyjających rozwojowi tej funkcji.

Historia, dziedzictwo i kultura: Krasne było gniazdem rodowym rodziny Krasińskich. Z czasem stało się ośrodkiem większej własności ziemskiej rodu, który nabywał okoliczne wsie drogą wykupu lub też wchodził w ich posiadanie przez koligacje małżeńskie. Najważniejsze znaczenie w dziejach majątku rodu w Krasnem miała II połowa XIX wieku, kiedy jego właścicielem został syn Augusta, hrabia Ludwik Krasiński ożeniony w 1860 r. z Elżbietą z Branickich, wdową po wieszczu Zygmuncie Krasińskim. Ufundował nowe założenie pałacowo-parkowe i przyczynił się do największego rozkwitu miejscowości Krasne. Ludwik Krasiński, działacz gospodarczy i ekonomista wprowadził rentową uprawę buraków cukrowych, zbudował w pobliżu Krasnego cukrownię. Dla transportu buraków cukrowych i innych płodów rolnych wziął udział w sfinansowaniu budowy kolejki wąskotorowej łączącej tereny powiatów ciechanowskiego i przasnyskiego. Pasją hr. Ludwika Krasińskiego były konie. W 1857 roku założył stadninę koni w Krasnem rasy pełnej krwi angielskiej. Budowniczy hrabiego Ludwika, Wincenty Rakiewicz wzniósł przy bramie wjazdowej do parku neogotycką wieżę, nazwaną później wieżą ciśnień, która zaopatrywała cały majątek Krasne w wodę. Po śmierci hrabiego Ludwika nastąpił stopniowy upadek posiadłości. Jedyna córka hrabiego Maria Ludwika odziedziczyła ogromny majątek po ojcu w wieku 12 lat. Gdy była już pełnoletnią w 1901 roku wyszła za mąż za księcia Adama Czartoryskiego. Tym sposobem majątek Krasne jako posag hrabianki Marii Ludwiki Krasińskiej przeszedł w ręce rodu Czartoryskich. W pierwszych latach okupacji niemieckiej majątkiem Krasińskich zarządzał i rezydował gauleiter Prus Wschodnich Erich Koch, który nakazał rozebrać pałac Krasińskich, a na jego fundamentach pobudował swoją betonową willę. Po zakończeniu II wojny światowej na terenach dawnego majątku Krasińskich utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. W 1987 roku reaktywowano Stadninę Koni Pełnej Krwi Angielskiej, która istnieje do dnia dzisiejszego.

Sprawdź wiadomości w portalu Mieszk@niec

Wieża w Krasnem Wieża w Krasnem
Liczba wyświetleń: 295