]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Przasnysz

Nazwa jednostki: Gmina wiejska Przasnysz

Dane teleadresowe:

Urząd gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz

tel. (29) 752 27 09, fax (29) 752 27 09

e-mail: ugprzasnysz@pro.onet.pl

Strona www: www.przasnysz.pl

Powierzchnia: 18 390 ha

Liczba mieszkańców: 7 472

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina wiejska Przasnysz położona w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego w powiecie przasnyskim otacza miasto Przasnysz, w którym znajduje się siedziba władz samorządowych. Sieć osadniczą stanowi 50 miejscowości zaliczonych do 34 sołectw. Teren gminy położony jest na Wysoczyźnie Ciechanowskiej. Północno-zachodnia część gminy leży w obrębie Wzniesień Mławskich. Ze względu na znaczne różnice wysokości część tego terenu nazwano Górami Osowieckimi.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Przasnysz jest gminą rolniczą. Użytki rolne zajmują 76,6% powierzchni gminy, w tym ok. 62% stanowią gleby bardzo dobre i dobre. W strukturze własności dominują gospodarstwa indywidualne, których przeciętna powierzchnia wynosi 13,0 ha i jest wyższa prawie dwukrotnie od średniej krajowej. Oprócz rolnictwa na terenie gminy prowadzona jest działalność w zakresie handlu i usług budowlano transportowych. Aktualnie zarejestrowanych jest 257 podmiotów gospodarczych. Gmina jest z wodociągowana w całości. Woda do gospodarstw domowych dostarczana jest z 4 własnych ujęć wód głębinowych. Długość sieci wodociągowej wynosi 270 km. Od 2004 r. wybudowano ok. 60 km kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej. Skanalizowanych 560 budynków mieszkalnych . W miejscach gdzie nieopłacalne jest prowadzenie kanalizacji rurowej powstało około 240 przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina posiada ok. 200 km dróg, z czego powierzchnię utwardzoną ma ok. 125 km. W latach 2003 – 2012 wybudowano obiekty sportowe, bieżnie, boiska , powstały siłownie oraz 2 sale gimnastyczne a także boisko sportowe „Orlik”. Na terenie gminy zlokalizowana jest Przasnyska Strefa Gospodarcza utworzona na 309 ha w Sierakowie w tym Specjalna Tarnobrzeska Strefa Ekonomiczna działająca na 55 ha. Strefy ekonomiczne będą stanowiły szansę rozwoju nie tylko Gminy Przasnysz, ale i całego regionu. W Sierakowie działa także lotnisko sportowe. Oprócz inwestycji w infrastrukturę techniczną realizowane są także zadania związane z aktywizacją społeczności lokalnej przez przebudowę lub remonty świetlic wiejskich, remiz strażackich, placów zabaw, parków zabytkowych czy oznakowania atrakcji turystycznych.

Historia, dziedzictwo i kultura: Gmina posiada wielowiekowe zasoby historyczne i kulturowe. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą ze schyłkowego neolitu, epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Na jej terenie zachowały się obiekty tworzące swoisty klimat krajobrazu kulturowego. Oprócz zabytkowych, powszechnie występujących kapliczek przydrożnych na terenie gminy znajdują się: • Drewniany kościół przełomu XIX/XX z w Świętym Miejscu gdzie w dawnych wiekach ukazała się Matka Boska na lipie rosnącej na leśnej polanie. W Kościele znajduje się cudami słynący obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w sukni z 1823 r. • dwór i park podworski z XIX wieku w Obrębie, • dwór z parkiem w Karwaczu w początku XX w ( obecnie w przebudowie ) • park z XIX w Lesznie i zespół podworski z początku XX w., • kościół murowany sprzed 1470 r. w miejscowości Bogate Od Gostkowa, przez Leszno i Klewki przebiegają tory zabytkowe kolejki wąskotorowej – produktu turystycznego Północnego Mazowsza. Program integracji społecznej gminy obejmuje działania skierowane do dzieci i młodzieży, społeczności lokalnej, osób starszych. Organizowane są imprezy kulturalne takie jak: dożynki gminno powiatowe, festiwale orkiestr dętych o zasięgu regionu Północnego Mazowsza, spotkania pokoleń, Złote Gody par małżeńskich, dzień sportu, jasełka. Aktywnie działa klub seniora, który organizuje spotkania, wyjazdy integracyjne, bale. Przy jednostkach OSP w Bogatem i Starej Krępie funkcjonują orkiestry dęte wspierane przez gminę. Działalność oświatowa gminy to szkoły i przedszkola, które mogą stanowić jej wizytówkę. Gmina prowadzi 5 szkół podstawowych oraz 3 gimnazja i 7 przedszkoli.

Gmina Przasnysz Gmina Przasnysz
Liczba wyświetleń: 287