]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Klwów

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Klwów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów

tel. (48) 671 00 10, fax (48) 671 00 10 w. 25

e-mail: ug@klwow.pl

Strona www: www.klwow.pl

Powierzchnia: 8 693 ha

Liczba mieszkańców:  3 551

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Klwów leży w południowo – zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie przysuskim. Zajmuje obszar 8693 ha, zamieszkały przez 3551 mieszkańców w 17 miejscowościach. Przez teren Gminy przepływa rzeka Drzewiczka. Gmina Klwów jest gminą typowo rolniczą, nastawioną na uprawę warzyw i owoców, wśród których dominuje papryka. Wspólnie z gminami Potworów i Przytyk tworzy od kilkunastu lat największe w Europie „zagłębie paprykowe”.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Na terenie Gminy Klwów znajdują się dwie szkoły podstawowe oraz jedno gimnazjum do których uczęszcza łącznie około 400 uczniów. Wszystkie placówki są doskonale wyposażone, m.in. w wielofunkcyjne boiska sportowe o nawierzchni tartanowej. Od 1 września 2009 r. w Klwowie działa przedszkole prowadzone w ramach projektu „Przedszkole – lepsze jutro”. Na zajęcia uczęszcza 120 dzieci tj. ok. 80% wszystkich dzieci z Gminy w wieku 3-5 lat. Placówka jest obiektem nowoczesnym, podczas zajęć dzieci otrzymują 3 posiłki a pobyt maluchów jest całkowicie bezpłatny. Gmina na realizację projektu otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości ok. 1 mln zł. W ciągu ostatnich 4 lat na terenie Gminy Klwów nastąpił bardzo duży rozwój sfery inwestycyjnej: • W 100% zwodociągowano Gminę, • Wybudowano 20 km dróg gminnych, • Wybudowano oczyszczalnię ścieków, • Rozpoczęto kanalizowanie Gminy, • W ramach PROW dokonano rewitalizacji centrum miejscowości Klwów poprzez przebudowę parku.

Historia, dziedzictwo i kultura: Cyklicznie w połowie sierpnia, w miejscowości Klwów odbywa się największa w regionie impreza – „Święto Papryki”. Daje ona możliwość do spotkań okolicznych mieszkańców, jest również doskonałą okazją do zabawy podczas koncertów gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na terenie Gminy istnieje szereg stowarzyszeń: Stowarzyszenie „Gmina Klwów – Wspólne Marzenia”, „Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Klwów”, Gminny Klub Sportowy Klwów, Ochotnicze Straże Pożarne oraz Koło Młodych Gospodyń z Ulowa. Działają one przede wszystkim w sferze społecznej, dążąc do rozwoju lokalnych społeczności, ich integracji i aktywizacji. Gmina może poszczycić się kilkoma zabytkami. W Klwowie znajduje się kościół parafialny pw. Św. Macieja Apostoła zbudowany w stylu gotyckim z 1491 r., natomiast w Sadach-Kolonii znajduje się kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Do parafii Klwów należy ponadto zbudowany w 1650 roku, położony w Borowinie zabytkowy, drewniany kościół. We wsi Brzeski archeologowie odkryli osadę i całopalne cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich zwane „Piekielną Górką”. Na terenie Gminy znajduje się obszar chronionego krajobrazu Doliny Rzeki Drzewiczki. Niedaleko miejscowości Nowy Świat leży urokliwa polana zwana „Lipowym Polem”. Położona nieopodal rzeki wyposażona w ławeczki, palenisko, oraz przyłącze elektryczne jest doskonałym miejscem do wspólnych spotkań, jak również daje możliwość odpoczynku podczas spływów kajakowych po Drzewiczce. Piękne krajobrazy, bogata roślinność, duże kompleksy leśne bogate w zwierzynę i ptactwo sprzyjają wypoczynkowi na terenie wspaniałej Gminy jaką jest Klwów.

Klwów Klwów
Liczba wyświetleń: 424