]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Mokobody

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Mokobody

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Mokobody, pl. Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody

tel./fax (25) 641 13 15

e-mail: mokobody@gminy.pl

Strona www: www.mokobody.pl

Powierzchnia: 119,17 km2

Liczba mieszkańców: 5 200

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Mokobody położona jest w północno - zachodniej części powiatu siedleckiego, we wschodniej części województwa mazowieckiego. Gmina Mokobody obejmuje obszar 11 917 ha (119,17 km2). Gmina Mokobody jest położona w środkowej części Siedlecko- Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W granicach tego obszaru znajduje się 71,3% powierzchni gminy. Na terenie gminy występuje obszar Natura 2000 jest nim objęta Dolina Liwca.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina wiejska o rolniczym charakterze. Główne źródło utrzymania ludności to praca w rolnictwie. Poza sektorem rolniczym i publicznym mieszkańcy gminy zajmują się handlem, usługami dla ludności, budownictwem i transportem. Na terenie Gminy występują 2 duże zakłady produkcyjne (branża spożywcza oraz branża produkcji maszyn rolniczych). Wszystkie miejscowości w gminie posiadają sieć wodociągową. W 2012roku zakończona została budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w m. Mokobody.

Historia, dziedzictwo i kultura: Obszar na którym położone są Mokobody, wielokrotnie zmieniał swą przynależność. Pierwotnie należał do Polski, od 1041 do 1323 r. do Rusi, o od 1323 do 1569 r. do Litwy, a następnie po unii lubelskiej w 1569 r. do Królestwa Polskiego. Przez wiele stuleci wzdłuż rzeki Liwiec przebiegała granica pomiędzy Polską i Litwą a także Mazowszem i Podlasiem. Z uwagi na wielkie znaczenie strategiczne, tereny te miały charakter niespokojnego pogranicza i były miejscem licznych najazdów ruskich, jaćwieskich i litewskich. Pierwsza wzmianka dotycząca Mokobód pochodzi z roku 1446, gdy wieś była własnością królewską, dzierżawioną przez Jana Mąkobodzkiego, ziemianina drohickiego i kasztelana liwskiego. Następnie właścicielem został Michał Goliginowicz, a po nim w roku 1487 na mocy przywileju Kazimierza Jagielończyka , Iwaszko Litarow Chreptowicz, podskarbi litewski. Dzięki zabiegom Chreptowicza, Wielki Książę Litewski Aleksander Jagiellończyk w 1496 roku ustanowił Mokobody miastem, rządzącym się prawem niemieckim chełmińskim. Przywilej lokacyjny potwierdził w 1510 r. król Zygmunt I, który pozwolił również zmienić nazwę na Nowe Miasto, która jednak nie przyjęła się. Po śmierci kolejnej właścicielki dóbr mokobodzkich Jadwigi córki Chreptowicza, małżonki Jerzego Ościkiewicza, wojewody trockiego, dziedziczyły dobra mokobodzkie ich dzieci. Przez większą część stulecia, Mokobody stanowiły własność Ossolińskich herbu Topór. W XIX wieku dobra mokobodzkie należały do Jezierskich, od 1843 roku do Chrzanowskich potem do Kuczyńskich, między innymi do Wandy z Chrzanowskich Kuczyńskiej w 3 ćw. XIX wieku. Ukazem carskim z 1867 roku Mokobody zostały pozbawione praw miejskich, których już nigdy nie odzyskały. W 1960 r. wieś zniszczył pożar, który strawił 80 zabudowań. W chwili obecnej Mokobody posiadają typowo rolniczy charakter oraz jako siedziba gminy pełnią również funkcje administracyjno-usługowe w stosunku do okolicznych wsi.

Liczba wyświetleń: 433