]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Paprotnia

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Paprotnia

Dane teleadresowe:

Urząd gminy Paprotnia, ul. 3 Maja 2, 08-107 Paprotnia

Sekretariat: tel. +48 (25) 631 21 10, fax +48 (25) 631 21 10

e-mail: ug@paprotnia.pl

Strona www: www.paprotnia.pl

Powierzchnia: 81,43 km2

Liczba mieszkańców: 2800

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Paprotnia jest położona we wschodniej części województwa mazowieckiego, w północnej części powiatu siedleckiego. Jest to gmina typowo rolnicza. 82,47 % powierzchni gminy zajmują grunty orne i lasy, pozostałe 17,53% stanowią nieużytki, tereny zabudowane, drogi, rowy oraz tereny zielen

Historia, dziedzictwo i kultura: Na terenie gminy Paprotnia występują obiekty, układy i tereny o zróżnicowanych wartościach kulturowych, dla których przewidziano różne stopnie ochrony. Wiąże się to z obowiązkiem stosowania się do zasad użytkowania i sposobów zagospodarowania podporządkowanym ochronie dziedzictwa kulturowego. Najwartościowszym zespołem historycznym wpisanym do rejestru zabytków jest zespół kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja we wsi Paprotnia, a kościół we wsi Hołubla jest postulowany do wpisu do rejestru zabytków. Ochroną powinny być objęte również cmentarz parafialny w Paprotni i Hołubli i fragmenty historycznego rozplanowania następujących wsi: Paprotnia, Hołubla, Czarnoty, Łęczycki, Łozy, Pluty, Podawce, Rzeszotków i Trebice Górne. Ze względu na unikalne wartości dawnej architektury dwa domy drewniane zlokalizowane we wsi Pluty powinny być przeniesione do skansenu budownictwa drewnianego.

Liczba wyświetleń: 364