]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Przesmyki

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Przesmyki

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Przesmyki, ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki

tel./fax (25) 641 23 11, (25) 641 23 22

e-mail: ugprzesmyki@e-bip.pl

Strona www: www.przesmyki.pl, www.przesmyki.e-bip.pl

Powierzchnia: 11 725 ha

Liczba mieszkańców: 3 608

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Przesmyki położona jest w północno-wschodniej części powiatu siedleckiego, we wschodniej części województwa mazowieckiego. Graniczy z gminami: Korczew, Paprotnia i Mordy z powiatu siedleckiego oraz z gminą Platerów i Łosice z powiatu łosickiego. Gmina Przesmyki obejmuje obszar 11 725 ha (117,3 km2). Użytki rolne zajmują 9 123 ha powierzchni gminy, co stanowi 77,8% jej ogólnej powierzchni. Pozostałe grunty to: - lasy - 2 240 ha, co stanowi 19,1% ogólnej powierzchni gminy.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina wiejska o rolniczym charakterze. Główne źródło utrzymania ludności to praca w rolnictwie. Poza sektorem rolniczym i publicznym mieszkańcy gminy zajmują się drobnymi usługami dla ludności. Zaewidencjonowane podmioty gospodarcze (66) prowadzą bardzo różnorodną działalność usługową głównie w zakresie: handlu – 30, budownictwa 15, transportu – 5. GMINA PRZESMYKI posiada dobry układ komunikacyjny. Ogólna długość dróg publicznych na terenie gminy wynosi około 112 km, w tym około 60 km o nawierzchni twardej ulepszonej (asfaltowej), w tym 32 km gminnych. Przeważają drogi powiatowe, których ogólna długość wynosi około 61 km, natomiast ogólna długość dróg gminnych wynosi około 50 km. Występuje również krótki odcinek drogi wojewódzkiej - 0,5 km, w południowym rejonie. W ostatnim okresie wyremontowano 14 odcinków dróg gminnych o łącznej długości ponad 15 km. Remont dróg polegał na położeniu nawierzchni bitumicznej, poszerzeniu oraz wykonaniu zjazdów, chodników Wykonano siedem odcinków dróg, o długości ponad 12 km nową technologią polegającą na poczwórnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni żwirowanych kruszywem o różnych frakcjach oraz emulsją asfaltową.

Historia, dziedzictwo i kultura: "W dzień św. Tekli ziemniaki będziemy piekli". Tym hasłem co roku zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Przesmyki i okolicznych gmin na święto ziemniaka w gminie Przesmyki. Festyn integracyjno-rozrywkowy pt. "Dokopiny Ziemniaka" o rozmiarze regionalnym, wpisany do kalendarza stałych imprez wojewódzkich realizuje następujące zadania: - integruje środowisko lokalne, - upowszechnia folklor podlaski oraz dawne tradycje regionalne, - prowadzi edukację ekologiczną, - promuje Gminę i jej mieszkańców, - upowszechnia wiedzę z zakresu produkcji ziemniaka, jego przetwórstwa, a także sporządzania regionalnych potraw ziemniaczanych, - promuje rozrywkę i sport jako właściwy sposób spędzania wolnego czasu. ZABYTKI Kopiec w Zawadach (Majówce) Obiekt wyróżniający Gminę Przesmyki, w skali kraju, poświęcony marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. 12 maja 1936r. nastąpiło symboliczne sypanie kopca przez całą Gminę Przesmyki. Prace przy jego budowie trwały 2 lata, usypano go z około 30 tys. fyrmanek ziemi. Na ogólnopolską uroczystość otwarcia kopca przybyły najwyższe władze państwowe z Prezydentem Rzeczpospolitej I. Mościckim i Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych Marszałkiem E. Rydzem Śmigłym na czele. Zespół dworsko-parkowy w Dąbrowie Murowany dwór w Dąbrowie został wzniesiony w 1852 roku dla Dobrzyńskich. Później właścicielami byli Bujalscy, a po 1945 roku Ignacy Fonberg. Jest to parterowa budowla z wgłębnym podcieniem kolumnowym od frontu i salonem z wyjściem do ogrodu. Wokół park dworski z połowy XIX w. drzewostan wielogatunkowy, szpalery grabowe. Niewątpliwie jest to znamienny przykład staropolskiego dworku. Zespół dworsko-parkowy z aleją lipową w Łysowie To ruiny zamku z przełomu XVIII/XIX w., pozostałości parku na obrzeżach, szpalery z lip, grabów i jesionów. W latach 1889-1890 we dworze w Łysowie przebywał Stefan Żeromski, jako nauczyciel dzieci ówczesnej właścicielki Anieli Rzążewskiej. Kościół par. M.B. Różańcowej w Łysowie.

Kompleks stawów rybnych w Łysowie Kompleks stawów rybnych w Łysowie
Kompleks stawów rybnych w Łysowie Kompleks stawów rybnych w Łysowie
Kopiec Kopiec
Lokalny zespół folklorystyczny Przesmyczanki Lokalny zespół folklorystyczny Przesmyczanki
Liczba wyświetleń: 334