]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Siedlce

Nazwa jednostki: Powiat ziemski siedlecki

Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce

tel. (25) 644 72 16, fax  (25) 633 95 15

e-mail: starostwo@powiatsiedlecki.pl

Strona www: www.powiatsiedlecki.pl

Powierzchnia: 160 348 ha, 1 603 km2

Liczba mieszkańców: 82 591

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Powiat Siedlecki położony jest we wschodniej części województwa mazowieckiego obejmując tereny wokół Siedlec – miasta na prawach powiatu. W skład Powiatu wchodzi trzynaście gmin: Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn. Wszystkie gminy należały do byłego województwa Siedleckiego.

Powiat Siedlecki obejmuje cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, bogate w faunę i florę obszary doliny Bugu oraz równiny południowo – zachodniego Podlasia i wschodniego Mazowsza. Bogactwem jest przyroda, czyste powietrze, rybne rzeki i stawy, piękne grzybowe lasy i rozległe ukwiecone łąki. W związku z małym uprzemysłowieniem, nie występują na terenie powiatu większe źródła zanieczyszczeń powietrza. Przez teren powiatu siedleckiego przebiegają główne szlaki komunikacyjne Wschód-Zachód tj. droga międzynarodowa A-2 i linia kolejowa.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje:  Powiat siedlecki jest rejonem rolniczym. Produkcję zwierzęcą stanowią głównie chów bydła mlecznego oraz mięsnego i trzody chlewnej. W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż i ziemniaków. Bardzo szeroko rozpowszechnioną działalnością na terenie Powiatu Siedleckiego jest produkcja pieczarek. W obszarze ogrodnictwa dominuje uprawa truskawek i czarnych porzeczek oraz sady owocowe - głównie jabłoniowe.

Dogodne położenie przy ciągu komunikacyjnym i kolejowym, sukcesywnie modernizowana infrastruktura drogowa, niewielka odległość od Warszawy i jednocześnie od granicy wschodniej powodują, że region siedlecki jest dogodnym miejscem dla lokowania inwestycji gospodarczych.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Obszar powiatu siedleckiego na przestrzeni lat ulegał wielokrotnym zmianom. Po trzecim rozbiorze Polski ziemie leżące pomiędzy rzekami Bug i Wisła dostały się pod panowanie Austrii. Jedną z pierwszych decyzji Austriaków na naszych ziemiach był nowy podział zajętego obszaru na powiaty. Utworzono wtedy powiat siedlecki, w obszar którego wchodziły części aż pięciu jednostek terytorialnych – tzw. ziem przedrozbiorowej Rzeczypospolitej Polskiej, leżących z kolei w trzech województwach. Przed rozbiorami Wodynie i Seroczyn należały do ziemi czerskiej, Żeliszew i Skórzec – do ziemi liwskiej, zaś obydwie te ziemie stanowiły wschodnią część województwa mazowieckiego. Siedlce, Zbuczyn, i Wiśniew leżały w ziemi łukowskiej, która była najbardziej na północ wysuniętą częścią województwa lubelskiego; Mordy i Mokobody należały do ziemi drohickiej. W początkowym kształcie w powiecie siedleckim znalazły się również Łosice i Sarnaki – część ziemi mielnickiej. Ziemie mielnicka i drohicka stanowiły południowo - zachodnią część województwa podlaskiego. Fakt ten sprawia, iż Powiat Siedlecki również pod względem kulturalnym i społecznym jest obszarem bardzo ciekawym i złożonym, cechującym się unikalną kultura i tradycją lokalną kultywowaną przez mieszkańców.

Ważnym wydarzeniem historycznym mającym miejsce na terenie Powiatu Siedleckiego jest zwycięska bitwa z armią rosyjską rozegrana w dniu 10 IV 1831 r. pod Iganiami. Chwałę  oręża polskiego pod wodzą gen. Prądzyńskiego upamiętnia pomnik, wystawiony w setną rocznicę bitwy.

Przebywając na ziemi siedleckiej warto zwiedzić jej zabytki.  Do najciekawszych należą: kościół w Mokobodach z przełomu XVIII i XIX w. kościół w Żeliszewie Podkościelnym z drugiej połowy XVIII w., drewniany kościół z 1750 roku w Paprotni, zespół pałacowo – parkowy w Korczewie z 1734 roku, pałac w Mordach z pierwszej połowy XVIII w., zespół pałacowo-parkowy w Stoku Lackim wzniesiony w 1875 roku. Szczególnie warto odwiedzić dworek z połowy XIX w. w Chlewiskach mieszczący obecnie Dom Pracy Twórczej "Reymontówka". Pełni on rolę powiatowego centrum edukacji kulturalnej, historycznej i ekologicznej. Wewnątrz zabytkowego dworu i w okalającym go parku, odbywają się konferencje, koncerty, wystawy malarskie i rzeźbiarskie, spotkania z literaturą, operą i operetką, konkursy recytatorskie, występy chórów i orkiestr dętych, międzynarodowe plenery oraz warsztaty  plastyczne i teatralne.

Na terenie Powiatu Siedleckiego działa wiele klubów sportowych preferujących różne dyscypliny sportowe. Największe sukcesy w sporcie wyczynowym odnoszą zawodnicy Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego – Iganie Nowe. W klubie działają sekcje podnoszenia ciężarów, lekkiej atletyki i zapasów. Sportowcy trenujący w WLKS zdobyli wiele medali mistrzowskich, także na tak prestiżowych imprezach sportowych, jak igrzyska olimpijskie.

- -
Liczba wyświetleń: 293