]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Skórzec

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Skórzec

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec

tel. (25) 631 28 91, fax (25) 631 28 91

e-mail: urzadgminy@skorzec.eu

Strona www: www.skorzec.eu

Powierzchnia: 119 km2

Liczba mieszkańców: 7 200

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Skórzec leży w powiecie siedleckim na południowy zachód od Siedlec. Zajmuje powierzchnię 119 km2, co kwalifikuje Gminę do średnich w powiecie. Z ogólnej powierzchni Gminy – 80 % stanowią użytki rolne, 15 % to lasy i grunty leśne oraz 5 % pozostałych. Jakość bonitacyjna gleb jest poniżej średniej w powiecie i kształtuje się na poziomie 0,85. Zamieszkuje ją ok. 7200 mieszkańców.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Siedziba Gminy leży w odległości ok. 12 km od Siedlec. Wszystkie miejscowości mają dobre połączenie autobusowe z Siedlcami. Jest to Gmina typowo rolnicza, z przewagą niewielkich gospodarstw o przeciętnej powierzchni ok. 7 ha. Pewna część rolników prowadzi produkcję specjalistyczną. Są to głównie producenci jaj kurzych, pieczarek, zboża a także żywca wieprzowego i mleka. Nie ma tu żadnych przedsiębiorstw, ale w centrum administracyjnym miejscowości gminnej skupionych jest większość obiektów użyteczności publicznej działających na rzecz ludności i rolnictwa takich jak: Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, kościół parafialny, Przychodnia Opieki Zdrowotnej. Oddział Banku Spółdzielczego w Siedlcach, Oddział Poczty Polskiej, Komisariat Policji, Stacja Paliw, piekarnia, 2 zakłady pogrzebowe oraz sklepy różnych branż. Zarejestrowanych jest w Gminie ok. 150 podmiotów gospodarczych, głównie o charakterze handlowym, budowlanym i świadczących usługi w zakresie transportu.

Gmina Skórzec znana jest z troski o ochronę środowiska. Posiada Oczyszczalnie Ścieków wraz z siecią kanalizacyjną. Funkcjonuje również Gminne Wysypisko Odpadów Komunalnych wyłącznie dla własnych potrzeb. Na terenie Gminy zlokalizowana jest również Zbiornica Padliny. Gmina jest w 90 % zwodociągowana, posiada także dobrze utrzymane nawierzchnie dróg i nie ma problemu z dostępem do sieci telekomunikacyjnej.

Gminą Skórzec kieruje Wójt – Stanisław Kaliński, przy pomocy Urzędu Gminy mieszczącego się przy ul. Siedleckiej 3. Zatrudnionych jest w nim 19 pracowników. W siedzibie Urzędu Gminy znalazły swoją lokalizację: Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminna Biblioteka Publiczna,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminna Administracja Szkół.

Swoje dyżury w Urzędzie Gminy pełnią również: specjalista Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Siedlcach oraz leśniczy Nadleśnictwa w Siedlcach.

Edukacja odbywa się w 4 szkołach podstawowych oraz 1 gimnazjum. Zatrudnia się wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, która oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych angażuje się w różne formy działalności kulturalnej i sportowej. W szkołach działają rożnego rodzaju kółka teatralne oraz uczniowskie kluby sportowe. Wśród klubów sportowych wyróżnia się sekcja tenisa stołowego. Organizuje się także zajęcia sportowe i rekreacyjne dla młodzieży pozaszkolnej. Wszystkie szkoły wyposażone są w pracownie komputerowe.
Gmina posiada tradycje ludowe. Od lat zarządzana jest przez członków Polskiego Stronnictwa Ludowego. W związku z tym organizowane są cykliczne imprezy z okazji świąt majowych, m.in. Święto Ludowe, a także Przegląd Twórczości Teatralnej. Życiem kulturalnym w Gminie zajmuje się również zespół folklorystyczny z Trzcińca, zdobywca licznych nagród i wyróżnień w tej dziedzinie, który swoją obecnością uświetnia wszystkie lokalne imprezy kulturalne i uroczystości patriotyczne.

Prężnie działają Ochotnicze Straże Pożarne, zrzeszające 420 druhów, skupione w 13 jednostkach. 9 jednostek wyposażonych jest w samochody pożarnicze, z których 5 to wozy bojowe. Trzy jednostki wchodzą w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Drużyny strażackie z terenu Gminy Skórzec, w tym: młodzieżowe męskie i damskie, od lat biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych zajmując czołowe lokaty.

W Gminie Skórzec działają dwa stowarzyszenia: Gminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód” Skórzec, który skupia młodzież szkolną i pozaszkolną w różnych sekcjach sportowych oraz Skórzeckie Towarzystwo Dobroczynne skupiające ludzi różnych zawodów, którzy chcą wspomagać rodziny ubogie. Działa również Parafialny „Caritas”.

Historia, dziedzictwo i kultura: Nie ma tu wielu zabytków, a jedynym, znaczącym jest kościół parafialny w Skórcu zbudowany w końcu XVIIIw. w stylu barokowo-klasycystycznym. Istnieją tu dwa zakony: Zgromadzenie Sióstr Sercanek i Zakon Księży Marianów. W centrum wsi, po przeciwnej stronie kościoła, znajduje się pomnik na kopczyku poświęcony obrońcom Wiary i Ojczyzny, wystawiony w 1928r.

Na terenie Gminy występuje wiele urokliwych miejscowości zarówno pod względem krajobrazowym jak i ekologicznym. Ekologicznie czyste tereny występują w rejonie wsi Dobrzanów. Miejscowość położona jest w dolinie rzeki Kostrzyń a barwne łąki i zwarte kompleksy leśne sprzyjają organizowaniu wycieczek pieszych i rowerowych.

Przyszłość Gminy lokalny samorząd dostrzega w jej wielofunkcyjnym rozwoju opartym na restrukturyzacji rolnictwa, rozwoju nieuciążliwego dla środowiska naturalnego drobnego przemysłu z tzw. Otoczenia rolnictwa, budownictwa osadniczego i rekreacyjnego oraz różnorodnych usług. Dominującym kierunkiem w rolnictwie jest produkcja żywności oraz pieczarek. Małe skażenie środowiska naturalnego powinno sprzyjać rozwojowi agroturystyki. W Gminie zarejestrowane jest 1 gospodarstwo agroturystyczne w miejscowości Żebrak.


urzadgminy@skorzec.eu

BUDYNEK URZĘDU GMINY BUDYNEK URZĘDU GMINY
DOM PARAFIALNY W SKÓRCU DOM PARAFIALNY W SKÓRCU
KAPLICZKA PRZYDROŻNA KAPLICZKA PRZYDROŻNA
KLASZTOR Z KOŚCIOŁEM KLASZTOR Z KOŚCIOŁEM
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SKÓRCU OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SKÓRCU
PARKING W SKÓRCU PARKING W SKÓRCU
Liczba wyświetleń: 518