]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Suchożebry

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Suchożebry

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Suchożebry, ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry

tel. (25) 631 45 91, 631 45 07, 631 45 15

Strona www: www.suchozebry.pl, www.bip.suchozebry.pl

Powierzchnia: 101 km2

Liczba mieszkańców: 4 773

Położenie geograficzno-przyrodnicze:  Gmina Suchożebry położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie siedleckim, w odległości 100 km od Warszawy, 15 km od Siedlec oraz 110 km od przejścia granicznego Polska – Białoruś w Terespolu. W bliskim sąsiedztwie znajdują się także inne ośrodki miejskie jak: Sokołów Podlaski, Łosice, Łuków i Węgrów. Biorąc pod uwagę podział fizyczno- geograficzny kraju gmina Suchożebry położona jest na obszarze Wysoczyzny Siedleckiej.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: W gminie Suchożebry większość przedsiębiorców prowadzi działalność handlową lub usługową we własnym zakresie bądź zatrudniając niewielu pracowników. Na terenie gminy jest kilka przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na większą skalę. Ich obecność w istotny sposób wpływa na strukturę zatrudnienia i profil prowadzonej działalności gospodarczej. W Gminie Suchożebry występują: • gospodarstwa małe - dominujące, liczące od 3 do 10 ha. Łącznie 428 gospodarstw stanowi 42,2% wszystkich gospodarstw w gminie. Ogólna ich powierzchnia zajmuje 3,128 ha, co stanowi 36,8% areału. • gospodarstwa bardzo małe - liczące do 3 ha. Stanowią 29,7% wszystkich gospodarstw w gminie. Jest ich 301 i zajmują jedynie 481 ha. • gospodarstwa średnie - liczące od 10 do 30 ha powierzchni; jest ich łącznie 287 (27,5% wszystkich gospodarstw). W znacznej większością (180) są to gospodarstwa o powierzchni 10-15 ha. • gospodarstwa duże – liczące od 30 do 50 ha; jest zaledwie 5 ich średnia powierzchnia wynosi 35,8 ha. Grunty orne stanowią 58,8%, są one źródłem utrzymania jedynie części mieszkańców. Pod względem prowadzonej działalności gospodarczej, większość gospodarstw (77%) prowadziło działalność wyłącznie rolniczą, ponad 9% prowadziło działalność rolniczą i pozarolniczą, a tylko 2% wyłącznie działalność pozarolniczą. W gminie ponad 12% gospodarstw nie prowadziło w ogóle działalności. Popularnością cieszy się chów trzody chlewnej. Jest ona skupowana przez liczne ubojnie znajdujące się w gminach sąsiednich. Rolnicy z gminy skupieni są w różnego rodzaju zrzeszenia i związki, są to m.in. Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw oraz Koło Grupy Producenckiej Podlaskiego Zrzeszenia Trzody Chlewnej.

Historia, dziedzictwo i kultura: W średniowieczu na terenie, który obecnie zajmuje gmina Suchożebry zbiegały się granice Mazowsza, Podlasia, Małopolski i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z tego powodu przez wiele lat obszary te były miejscem licznych najazdów Rusinów, Jadźwingów oraz Litwinów. Pierwotnie tereny Suchożebr należały do Polski, później do Rusi, Litwy a po zawarciu unii lubelskiej w 1569 r. do Królestwa Polskiego. Przez wiele stuleci wzdłuż odległej o kilka kilometrów od Suchożebr rzeki Liwiec, przebiegała granica pomiędzy Polską a Litwą a także Mazowszem i Podlasiem. Ścierały się tutaj fale kolonizacyjne różnych narodowości oraz działalność misyjna różnych zakonów. Dopiero pod koniec wieku XIV i w początkach XV, powstały sprzyjające warunki polityczne i społeczno-gospodarcze do rozwoju tych ziem. Podlasie stało się łącznikiem między Litwą a Koroną. Z krainy misyjnej przemieniło się w autentyczną prowincję kościelną, będącą częścią składową archidiakonatu brzeskiego, należącego do diecezji włodzimiersko-łuckiej. Gmina Suchożebry prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa z udziałem biblioteki i szkół. W ramach tej działalności funkcjonuje Biblioteka Publiczna w Krześlinie oraz Biblioteka Szkolno - Publiczna przy Zespole Szkół Publicznych w Suchożebrach. Biblioteka działająca przy ZS P w Suchożebrach organizuje wiele ciekawych imprez i konkursów, a także bierze udział w imprezach organizowanych przez inne biblioteki, Biblioteka Publiczna w Krześlinie, oprócz podstawowych zadań w zakresu czytelnictwa, prowadzi również czytelnię internetową, w której znajdują się trzy komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu dla mieszkańców. Istniejące zabytkowe obiekty na terenie Gminy przyczyniają się do rozwoju życia kulturalnego. Są świadectwem minionych lat. W Suchożebrach i Brzozowie Kultywowana jest działalność Kół Gospodyń Wiejskich. Koła prowadzą m.in. różnego rodzaju pokazy kucharskie, rękodzieła oraz uczestniczą w imprezach okolicznościowych.

ZSP Suchożebry ZSP Suchożebry
Liczba wyświetleń: 322