]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Mirów

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Mirów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Mirów, Mirów 27, 26-503 Mirów

tel./fax (48) 628 38 89

e-mail: urzad@mirow.pl

Strona www: www.mirow.pl

Powierzchnia: 53,2 km2

Liczba mieszkańców: 3 942

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Mirów znajduje się w powiecie szydłowieckim województwa mazowieckiego. Graniczy z gminami: Szydłowiec, Jastrząb i Wierzbica, a ponadto z gminami województwa świętokrzyskiego – Skarżysko Kościelne i Mirzec. Obszar gminy Mirów ma kształt zbliżony do rombu o wymiarach ok. 8,5 km w kierunku równoleżnikowym i około 9 km w kierunku południkowym.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Powierzchnia Gminy wynosi - 5317 ha. w tym: użytki rolne - 3887 ha grunty orne - 2916 ha sady - 25 ha łąki trwałe - 806 ha pastwiska trwałe - 140 ha lasy i grunt leśny -l 148 ha pozostałe grunty - 282 ha Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi - 5,36 ha. Są to grunty o bardzo słabej bonitacji gleb z przewagą V i VI klasy. Na których prowadzona jest uprawa roślin pospolitych tj. zbóż: żyto, pszenżyto, owies, i ziemniaki.

Historia, dziedzictwo i kultura: Jan Długosz w XV wieku pisał, że Mirów Stary i Nowy były własnością biskupstwa krakowskiego. Początki Gminy Mirów wiążą się z rokiem 1954 kiedy to Sejm uchwalił ustawę o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. W wyniku realizowanej na podstawie tej ustawy reformy podziału administracyjnego wsi utworzono z dniem 1-go stycznia 1955 roku gromadę Mirów. W jej skład wchodziły sołectwa: Rogów, Mirów, Mirówek, Mirów Nowy, Mirów Stary, Zbijów Duży i Zbijów Mały. Obszar gromady Mirów wynosił ogółem 3142 ha w tym 2325 gruntów ornych. Gromada miała charakter wyłącznie rolniczy z mocno rozdrobnionymi gospodarstwami. Taki stan utrzymuje się do dziś.

Liczba wyświetleń: 227