]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Błonie

Nazwa jednostki: Gmina Miejsko-Wiejska Błonie

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Błoniu, Rynek 6, 05-870 Błonie

tel. (22) 725 30 06, 725 30 04, fax (22) 725 30 67

e-mail: ratusz@um.blonie.pl

Strona www: www.blonie.pl

Powierzchnia: 8 584 ha

Liczba Mieszkańców: 20 000

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Błonie to ponad 20-tysięczna gmina miejsko-wiejska położona ok. 27 km na zachód od granic Warszawy. Głównym atutem gminy jest jej położenie - przy drodze krajowej nr 92 nieopodal skrzyżowania autostrady A2 z drogą wojewódzką 579 (łączącą trasę katowicką z trasą gdańską). Dodatkowo przez tereny gminne przebiega międzynarodowa magistrala kolejowa wschód - zachód, a przy stacji PKP w Błoniu znajduje się bocznica kolejowa przystosowana do rozładunku materiałów budowlanych, kontenerów itp.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Do niedawna typowo rolnicza gmina - w ostatnich latach zaczęła zmieniać profil. Na dawnych terenach rolnych lokują swoje siedziby i magazyny duże międzynarodowe firmy. Nadal jednak żyzne ziemie są zajęte pod uprawy rolnicze i swoją siedzibę ma tu kilka dużych firm zajmujących się przetwórstwem owocowo-warzywnym. Każdego roku ponad 20% środków budżetowych gminy (ponad 20 mln zł) przeznaczane jest na inwestycje. W ciągu ostatnich klilku lat wybudowano wielofunkcyjne Centrum Kultury, 30 km dróg i chodników, nowoczesne boiska przy każdej szkole w gminie, wykonano generalny remont przychodni zdrowia i ratusza. Na zmodernizowanym zabytkowym Rynku stanęła fontanna przyciągająca swymi występami mieszkańców i turystów. Nowy wygląd Rynku sprzyja też organizacji różnych imprez plenerowych – ekopikniku, festynów z okazji Dnia Dziecka, Pierwszego Dnia Lata, Dożynek, itp. Osiągnięcia i rozwój gminy doceniane są przez niezależne instytucje – Gmina Błonie jest laureatem konkursu Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, Teraz Polska czy Rankingu najlepszych gmin w Polsce sporządzanego przez gazetę Rzeczpospolita i Politechnikę Warszawską.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Nazwa Błonie pochodzi prawdopodobnie od dużej przestrzeni, równiny pokrytej trawą - łąki. Herb Błonia to rohatyna: Pobliska Puszcza Kampinoska była miejscem licznych królewskich i książęcych polowań i być może z nimi związany jest herb błoński – przedstawia on złoty trójząb na niebieskim polu – broń używaną zarówno w trakcie polowań jak i walki. Trudno określić dokładną datę powstania Błonia, które jest bez wątpienia jednym ze starszych osiedli na Mazowszu. Opodal dzisiejszego Błonia znajdują się ślady dawnego grodziska, datowanego na XIII w., jednak głębsze warstwy odkrywają pozostałości osadnictwa z VIII wieku. Pierwszą konkretną datą jest rok 1257, kiedy to Konrad II książę mazowiecki i czerski ufundował kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, który istnieje po dziś dzień. W 1380 roku Janusz książę mazowiecki specjalnym przywilejem lokacyjnym na prawie chełmińskim zezwolił, aby mieszkańcy Błonia mieli prawo sądzenia się, byli zwolnieni od wszelkich świadczeń, a także mogli wprowadzać towary na rynek błoński bez opłat celnych. Od końca XIV wieku Błonie pełniło rolę stolicy powiatu błońskiego. W XVI wieku Błonie było zasobnym miastem, słynącym głównie ze znakomitych szewców i piwowarów i ważnym ośrodkiem handlowym. W każdy poniedziałek odbywały się targi, zaś pięć razy w roku jarmarki, przynoszące miastu znaczne dochody. W 1580 roku król Zygmunt August zezwolił na coroczne wybory burmistrza, natomiast z 1688 roku pochodzi przywilej króla Jana Kazimierza o pobieraniu opłat placowych i targowych. W tym czasie istniał już w Błoniu drewniany ratusz. Obecny ratusz wybudowany w XIXw. według projektu architekta Henryka Marconiego został usytuowany we wschodniej pierzei rynku. Oprócz kościoła i ratusza do najważniejszych zabytków należą strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Błoniu z 1905 r oraz klasycystyczny pałac w miejscowości Pass.

Liczba wyświetleń: 427