]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Izabelin

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Izabelin

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

tel. (22) 722 80 05, fax (22) 722 80 06

e-mail: izabelin@izabelin.pl

Strona www: www.izabelin.pl

Powierzchnia: 6 501 ha

Liczba mieszkańców: 10 156 stan na 31.12.2012

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Izabelin leży w województwie mazowieckim, na skraju Kotliny Warszawskiej, tuż za północno-zachodnią granicą Warszawy, na styku aglomeracji i obszarów Kampinoskiego Parku Narodowego, w którego obrębie znajduje się prawie 75% powierzchni gminy. Gmina składa się z siedmiu sołectw: Mościska, Laski, Izabelin C, Izabelin B, Hornówek, Truskaw i Sieraków.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Bliskie sąsiedztwo Kampinoskiego Parku Narodowego determinuje rozwój gospodarki, przemysłu jak również inwestycji. Poza wydzielonymi obszarami nie dopuszcza się zabudowy przemysłowej. W gminie działalność gospodarczą prowadzi ok. 1100 przedsiębiorców. Celem strategicznym rozwoju Gminy jest stały wzrost poziomu życia mieszkańców przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Gmina w ostatnich latach inwestuje średnio ok. 30 – 45 % swojego budżetu w poprawę standardów życia mieszkańców. Procesy inwestycyjne w gminie Izabelin mają dość wysoką intensywność i dynamikę. Dominują inwestycje infrastrukturalne. Mimo, iż gmina Izabelin jest gminą wiejską, rolnictwo nie jest dominującym zajęciem tutejszej ludności. Zaledwie 12 % ogólnej powierzchni zajmują użytki rolne. W tym łąki i pastwiska stanowią łącznie 39%, a sady 3 % użytków.

Historia, dziedzictwo i kultura: Gmina Izabelin należy do najmłodszych gmin w Polsce. Powstała 1 stycznia 1995 r. w wyniku podziału Gminy Stare Babice decyzją Rady Ministrów. Najstarszą wsią gminy, a także całej Puszczy Kampinoskiej, jest Truskaw („trusk” = owoc runa leśnego). Wieś wzmiankowana w dokumentach z 1419 roku, na prawie królewskim z nadania króla Władysława Jagiełły. Są tu też ślady archeologiczne sprzed kilku tysięcy lat – z epoki kamienia gładzonego. Tereny gminy Izabelin były świadkami wielu wydarzeń z historii Polski. Na terenie gminy Izabelin funkcjonuje kilka instytucji kultury. Centrum Kultury Izabelin prowadzi rozmaite zajęcia dla mieszkańców w różnym wieku, a także organizuje spotkania okolicznościowe, wystawy i koncerty oraz imprezy cykliczne. Centrum Kultury wydaje także gazetę gminną „Listy do sąsiada”. Działa również Gminna Biblioteka Publiczna i Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia. W gminie Izabelin istnieją następujące miejsca pamięci narodowej: cmentarz wojenny w Laskach, Izba Pamięci w Szkole Podstawowej w Izabelinie, obelisk w Sierakowie i płyta upamiętniająca w Truskawiu. Należy zaznaczyć, że kaplica w Laskach (jedyna tego typu budowla na Mazowszu zbudowana w latach 1922-1925 z bali niekorowanych i zachowana w pierwotnym stanie) została w 1997 roku wpisana do rejestru zabytków. Kaplica stoi na terenie Zakładu dla Niewidomych w Laskach, utworzony przez Różę Czacką, założycielkę Towarzystwa Opieki dla Ociemniałych. Działalność sportowo-rekreacyjna znajduje również swoje miejsce w życiu gminy. Czołową rolę odgrywa w niej Ludowy Klub Sportowy „Ryś” w Laskach, którego dwie drużyny piłki nożnej biorą udział w rozgrywkach ligi okręgowej. Działają również uczniowskie kluby sportowe koszykówki i siatkówki. Dodatkowo boisko Orlik stanowi doskonałą bazę sportową dla mieszkańców.

Liczba wyświetleń: 283