]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Łomianki

Nazwa jednostki: Gmina Miejsko-Wiejska Łomianki

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

tel. (22) 768 63 01, fax (22) 768 63 02

e-mail: umig@lomianki.pl

Strona www: www.lomianki.pl

Powierzchnia: 38,06 km2

Liczba mieszkańców: 23 150 osób zameldowanych na pobyt stały (dane na 10.04.2013 r.)

Położenie geograficzno-przyrodnicze: 15 km od centrum stolicy. Cały obszar gminy znajduje się w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Życie tutejszych mieszkańców związane było z Wisłą. Położenie i kształt starorzeczy są dość stabilne. Na najstarszych mapach, a także na późniejszych, naniesiono jeziorka: Dziekanowskie i Kiełpińskie oraz grupę drobnych jeziorek na północ od Łomianek, które później przekształciły się w podmokłe łąki. Jezioro Dziekanowskie uległo sztucznemu spiętrzeniu, zwiększyło swą powierzchnię i zmieniło kształt, wskutek wybudowania wałów przeciwpowodziowych.

Tereny gminy są narażone na wystąpienie powodzi (takie przypadki miały miejsce w 1774, 1813, 1844, 1888/89, 1924, 1940 i 1958 roku), w końcu lat 50 usypano nowe wały przeciwpowodziowe.

Z czasem ubywało łąk, zwiększał się zasięg pól uprawnych.
Lasy zostały całkowicie zlikwidowane na terenie Dąbrowy i Dąbrowy Leśnej. Wycięto je w latach 1830-1930. Dawne lasy łęgowe i grądowe zajmujące zalewowy taras Wisły, zniknęły wskutek wyrębów (osadnictwo niemieckie na prawie holenderskim w początkach XIX w.).
Na terenie gminy pozostały tylko niewielkie fragmenty ponad stuletnich borów (obecnie Kampinoski Park Narodowy). Obok rolnictwa i żywiołów powodziowych, przyczyną zanikania lasów było wytwarzanie węgla drzewnego.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Na terenie Gminy Łomianki działa kilkaset mniejszych i większych podmiotów gospodarczych z wielu branż. Nieliczne gospodarstwa rolne, głównie agroturystyczne: stadniny i stajnie prowadzące naukę jazdy konnej. Łomianki to teren bardzo atrakcyjny, z licznymi szlakami turystyki pieszej i rowerowej (ok. 200 km opisanych tras rowerowych). Piękne dukty leśne Puszczy Kampinoskiej oraz malownicze tereny nadwiślańskie sprawiły, że coraz większą popularnością na terenie naszej gminy cieszy się jeździectwo. W sezonie letnim, w ramach bezpłatnych przepraw promowych, między brzegami Wisły pływa prom Turkawka, który łączy Łomianki z Nowodworami. Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, rozbudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach, Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym, Modernizacja / przebudowa szkolnych placów zabaw, Budowa kompleksów boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”, rozbudowa Strażnicy OSP w Łomiankach.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Pierwsze ślady osadnictwa datuje się na X–XI wiek. Przebiegał tędy szlak komunikacyjny, łączący dwie pierwsze stolice Mazowsza: Płock i Czersk. Od XV–XVI w. pojawili się osadnicy mennoniccy nad Wisłą.

W czasie II wojny światowej (19 września 1939 r.) miejsce polskiej szarży 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i bitwy pod Łomiankami z 22 września 1939 pod dowództwem gen. Mikołaja Bołtucia pomiędzy niedobitkami Wojska Polskiego z Armii Pomorze i Poznań (ok. 5 tysięcy żołnierzy) a wojskami niemieckimi płk Wilhelma Brandta (ok. 9 - 10 tysięcy żołnierzy, ok. 100 czołgów i pojazdów opancerzonych). W 1944 roku tereny obecnej gminy Łomianki wchodziły w skład VIII Rejonu Armii Krajowej. Tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego z miejscowych oddziałów AK oraz tych, które w ramach operacji Burza, znalazły się na terenie Puszczy Kampinoskiej, utworzono GRUPĘ KAMPINOS - będącą poważnym wsparciem dla walczącej Warszawy.

W czasie Powstania Warszawskiego strącony został nad Warszawą, niosący pomoc powstańcom, amerykański samolot. tzw. latająca forteca, jeden z ponad 100 samolotów, które niosły pomoc powstańcom warszawskim. B17 spadł w Dziekanowie Leśnym.

W 1989 roku Łomiankom zostały przyznane prawa miejskie.

Dziedzictwo: Zabytki Wpisane w rejestr KOBiDZ: willa, ul. Racławicka 15, pocz. XX w.; nr rej.: 1265 z 3 marca 1986 (Łomianki), willa, ul. Dolna 41; nr rej.: I459-A z 27 grudnia 1990 (Dąbrowa Leśna), willa, drewniana, ul. Pionierów 22, 1927; nr rej.: 1227 z 2 maja 1983 (Dąbrowa Leśna)

ul. Warszawska jesienią ul. Warszawska jesienią
Liczba wyświetleń: 267