]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Ożarów Mazowiecki

Nazwa jednostki: Gmina miejsko-wiejska Ożarów Mazowiecki

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Sekretariat: tel. (22) 722 22 00, (22) 722 22 07, fax (22) 722 18 87

e-mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl

Strona www: www.ozarow-mazowiecki.pl

Powierzchnia:  71,34 km2

Liczba mieszkańców: 20 941 osób (stan na 31.12.2012r.)

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Ożarów Mazowiecki to gmina miejsko-wiejska, położona w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim. Od wschodu graniczy z metropolią warszawską, następnie rozciąga się w kierunku Błonia i Sochaczewa wzdłuż ważnych międzynarodowych tras komunikacyjnych: krajowej drogi A2 i linii kolejowej. Gmina położona jest na równinie morenowej zwanej równiną Łowicką-Błońską, stanowi teren płaski, bezleśny, z niewielką ilością zadrzewień. Cennym walorem przyrodniczym jest Rezerwat Przyrody Wolica z bogatym i różnorodnym drzewostanem oraz rzadkimi okazami zwierząt. Użytki rolne stanowią 84% ogólnej powierzchni, lasy 1%. Administracyjnie obszar Gminy podzielony jest na 25 sołectw i 11 osiedli.

Układ komunikacyjny Gminy Ożarów Mazowiecki funkcjonuje w oparciu o układ dróg i linię kolejową. W gminie występują cztery kategorie dróg: krajowa nr 2 Warszawa-Berlin i ekspresowa S8 z węzłem komunikacyjnym Mory, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Gmina Ożarów Mazowiecki jest doskonale skomunikowana z Warszawą i miejscowościami sąsiadującymi. Rozbudowana sieć linii autobusowych oraz transport szynowy zapewniają swobodne przemieszczanie się zarówno na terenie Gminy, jak i poza jej granice.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Na terenie Gminy funkcjonuje ponad 2 tysiące firm. Wskaźnikiem zachodzących zmian w Gminie jest rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w sektorze prywatnym. Dogodne położenie, rozwinięta sieć dróg i transport szynowy spowodowały, że na terenie gminy swoją działalność w zakresie produkcji, handlu i spedycji prowadzą również duże przedsiębiorstwa o zasięgu krajowym i międzynarodowym.  Na terenie Gminy w Broniszach zlokalizowany jest największy w Polsce Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy.

Cały obszar Gminy pokryty jest siecią energetyczną,  gazowniczą, a teren miejski dodatkowo siecią ciepłowniczą.
Kanalizacja 64,31km – 72,5%
Indywidualne  oczyszczalnie  ścieków  84 szt.
Wodociągi 149,43 km – 97%
Potwierdzeniem doskonałego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości są:
• tytuł „Miasta Atrakcyjne dla Biznesu”, który Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała w 2012 roku;
• Wyróżnienie Specjalne w kategorii najlepszych samorządów na Mazowszu w Plebiscycie „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu” w 2012 roku;
• 18 miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2012 w kategorii Najlepsza Gmina Miejsko-Wiejska.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Pierwsze wzmianki na temat Ożarowa pojawiają się w czasach Kazimierza Wielkiego w 1342 roku. W 1957 roku Ożarów-Franciszków otrzymuje prawa osiedla, a w 1967 roku prawa miejskie. Ważnym wydarzeniem historycznym było podpisanie w XIX-wiecznym dworku przy ul. Poniatowskiego aktu zakończenia walk po 63 dniach Powstania Warszawskiego w październiku 1944 roku.

Na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki znajduje się zabytkowy spichlerz i park z 1859 roku w Gołaszewie, dwór z 1867 roku w Duchnicach oraz otoczony historycznym parkiem dwór w Pilaszkowie wybudowany w 1820 roku, z największym na Mazowszu Muzeum Pojazdów Konnych i Muzeum Dworu Polskiego.

Z początkiem XX wieku w gminie pojawiły się pierwsze większe zakłady przemysłowe: Wytwórnia Spirytusu i Drożdżownia w Józefowie, Huta Szkła i Fabryka Kabli w Ożarowie. W Umiastowie znajduje się XIX-wieczny Dworek szlachecki urządzony stylowo i wypełniony pamiątkami szlacheckimi, z bogatą kolekcją herbów szlachty polskiej.

W gminie działa 5 przedszkoli, 5 publicznych szkół podstawowych, 3 gimnazja, 2 szkoły średnie. Oprócz dobrze wyposażonych hal sportowych i boisk dysponujemy pływalnią miejską z basenem sportowym i rekreacyjnym.

Działalność kulturalną prowadzą instytucje publiczne – Dom Kultury „Uśmiech” wraz z dwiema filiami w Broniszach i Józefowie oraz Biblioteka Publiczna, a także organizacje pozarządowe. Gmina wspiera działalność ponad 20 organizacji pozarządowych w zakresie kultury, sportu, rekreacji i edukacji. Dom Kultury organizuje zajęcia stałe w 33 sekcjach, zespołach i kołach zainteresowań, skupiających ponad 500 osób, a także imprezy cykliczne: Dni Ożarowa Mazowieckiego, Dożynki Gminne, Koncert Noworoczny. Chlubą i dumą Gminy Ożarów Mazowiecki jest Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Ożarowiacy”, utworzony w 2003 roku i odnoszący wiele sukcesów w kraju i zagranicą. Seniorzy swoje artystyczne pasje mogą realizować w zespole „Ożarowskie Kumoszki” i „Wesołe Wdówki”.

Panorama Ożarowa Mazowieckiego Panorama Ożarowa Mazowieckiego
Liczba wyświetleń: 427