]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Grębków

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Grębków

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Grębków, ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków

tel. (25) 793 00 40, fax (25) 793 00 49

e-mail: gmina@grebkow.pl

Strona www: http://www.grebkow.pl

Powierzchnia: 131 km2

Liczba mieszkańców: 4746

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Grębków jest położona we wschodniej części województwa mazowieckiego, ok 60 km od Warszawy, w obrębie Wysoczyzny Siedleckiej. Przez obszar przepływają rzeki Liwiec i Kostrzyń. Obszar Gminy Grębków w przeważającej części jest terenem równinnym z niewielkimi wzniesieniami. Gmina Grębków liczy 28 sołectw i 29 miejscowości. Zajmuje obszar około 131 km2, który zamieszkuje około 4746 mieszkańców. Siedziba władz Gminy znajduje się w miejscowości Grębków.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Dominującą funkcją gminy jest rolnictwo.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Grębków szczyci się wiekową tradycją. Pierwsze zapisy o osadzie wskazują na XV wiek, kiedy biskup poznański Andrzej Łaskarz z Gosławic założył parafię pod wezwaniem św. Bartłomieja w Grębkowie. Powstanie parafii zapoczątkowało osadnictwo na tych terenach. Gmina Grębków w obecnych granicach została utworzona w 1973 roku. Powstała ona z połączenia byłych gromadzkich rad - Grębków i Kopcie raz kilku wiosek z Gromadzkich Rad Narodowych - Wyszków Węgrowski. Wysokie walory przyrodnicze - występowanie obszaru chronionego krajobrazu, pomników przyrody i obiektów o randze rezerwatu. Wśród nich najważniejsze to: lasy, rzeki - Liwiec i Kostrzyń, z trasami spływów kajakowych, ścieżki rowerowe, siedliska podmokłe i bagienne z dużymi walorami widokowymi. Konsekwencją wysokich walorów ekologicznych i krajobrazowych niektórych kompleksów leśnych położonych w północno - wschodniej części gminy jest włączenie ich do programu ochrony przyrody, 2,5 % ogólnej powierzchni gminy zostało włączonych do Siedlecko - Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W dolinie Rzeki Liwiec po obu jej stronach utworzono rezerwat przyrody "Dolina Liwiec" o powierzchni 1800 ha z czego około 25 % znajduje się na obszarze gminy Grębków. Zabytki - Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Podlaskiego w Suchej, gdzie znajduje się modrzewiowy dwór wzniesiony w stylu barokowym w 1743 roku z inicjatywy Ignacego Cieszkowskiego. Można zwiedzać również zabytkowe drewniane budowle, przenoszone tutaj z bliższych i dalszych okolic, wyglądające niezwykle malowniczo pośród starych zabytkowych drzew. Nie mniej godnymi uwagi są: - Zabytki architektury sakralnej: Kościół w Kopciach z I połowy XX w. i Kościół w Grębkowie z XIX w. - Wały obronne w Grodzisku - Dwór w Proszewie z parkiem na skarpie rzecznej oraz zespół dworski w Gałkach (własność prywatna).

Liczba wyświetleń: 348