]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Korytnica

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Korytnica

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy w Korytnicy, ul. Adama Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica

tel. (25) 661 22 84, fax (25) 661 22 60

e-mail: ug@korytnica.pl

Strona www: www.korytnica.pl

Powierzchnia: 180,54 km2

Liczba mieszkańców: 6588

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Według regionalizacji fizyczno - geograficznej Polski (J. Kondracki, 1998) gmina Korytnica położona jest w obrębie makroregionów: Nizina Środkowomazowiecka i Nizina Południowopodlaska. Część północna i północno – zachodnia gminy położona jest w mezoregionie Równina Wołomińska. Pozostała część gminy leży w mezoregionie Równina Kałuszyńska. Niewielki fragment północno-wschodniej części gminy znajduje się w granicy otuliny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego - NPK.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Główną funkcją gminy jest rolnictwo. Powierzchnia użytków rolnych wynosi w gminie 13729 ha co stanowi 80,0 % ogólnej powierzchni (18 054 ha). W strukturze użytków rolnych 67,3% zajmują grunty orne, a 32,5% trwałe użytki zielone. Sady (0,2%) odgrywają znikomą rolę.Obecnie blisko 100 % mieszkańców gminy korzysta z wodociągów zbiorowych. W miejscowoścci Korytnica funkcjonuje nowo wybudowana kanalizacja i oczyszczalnia ścieków. Funkcjonuje lokalny system kanalizacji osiedla wielorodzinnego we wsi Turna zakończony oczyszczalnią ścieków. Ok. 400 gospodarstw domowych wyposażonych jest w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Planowana jest budowa farm wiatrowych w południowej części gminy.

Historia, dziedzictwo i kultura: Pierwsze źródłowe wzmianki o Korytnicy - z 1419 roku, o parafii korytnickiej - z 1427 roku sytuują miejscowość wśród starszych ziemi liwskiej i obecnego powiatu węgrowskiego. Włość książęca, następnie królewska wchodząca w skład starostwa liwskiego, od około 1660-1664 r. samodzielne niegrodowe starostwo korytnickie , w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego własność rządowa, od 1836 r., własność prywatna, siedziba gminy. Właścicielem Korytnicy był w latach 1856-1873 znany mistyk, teozof, hrabia Adam Ronikier; tu urodził się jego syn Bogdan Jaxa - Ronikier, (1873-1956), autor znanej powieści Dzierżyński - Czerwony kat. W latach 1874-1902 Korytnica należała do Tymoteusza Łuniewskiego (1847-1905), pisarza rolniczego, działacza społecznego, archeologa i historyka - amatora. To on nadał włościom korytnickim rozmach gospodarczy; w Korytnicy bywali wówczas czołowi przedstawiciele świata literatury, kultury, sztuki i nauki Królestwa z Zygmuntem Glogerem - przyjacielem Tymoteusza na czele. W latach 1902-1938 dobra korytnickie należały do małżonków Teodora (1852-1929) i Marii Holder-Eggerów (1875-1941), czołowych działaczy społeczno-politycznych i oświatowo-kulturalnych w powiecie; Maria w latach 1922-1927 posłowała na Sejm RP z ramienia Narodowej Demokracji. W Korytnicy i okolicy działał od początku XX w. doktor Adam Małkowski, lekarz, czołowy działacz ruchu ludowego w powiecie węgrowskim. Istniejąca w obecnych granicach od 1973 r. gmina Korytnica, jedna z dziewięciu gmin wiejskich powiatu węgrowskiego , posiada na swym terenie kilka zabytków: dwór modrzewiowy w Paplinie z połowy XVIII w., odbudowywany obecnie, pałacyk w Turnie z lat osiemdziesiątych XIX w., kościół w Korytnicy z lat 1876-1880, neogotycki kościół w Pniewniku z lat dwudziestych XX w. Sporo zabytkowych nagrobków na korytnickim i pniewnickim cmentarzach, ciekawe kapliczki i krzyże przydrożne, piękne lasy z wieloma okazami drzew - pomników przyrody, odzyskującą swoją dawną czystość rzekę Liwiec.

Dwór Modrzewiowy w Paplinie z połowy XVIII w. Dwór Modrzewiowy w Paplinie z połowy XVIII w.
Liczba wyświetleń: 313