]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Liw

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Liw

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Liw z siedzibą w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów

tel. (25) 792 28 05, 792 24 77, 792 33 62, fax (25) 792 28 21

e-mail: admin@liw.pl

Strona www: www.liw.pl

Powierzchnia: 170 km2

Liczba mieszkańców: 7 729

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Liw położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego w obrębie Wysoczyzny Siedleckiej na obszarze "Zielonych Płuc Polski". Obszar gminy stanowią tereny leżące wokół miasta Węgrowa. Znaczna część powierzchni gminy posiada wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe. Około 50% terytorium Gminy Liw stanowią obszary prawnie chronione takie jak: -rezerwat przyrody „Kantor Stary” -Nadbużański Park Krajobrazowy -Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu -Natura 2000.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Podstawowym potencjałem produkcyjnym w gminie Liw pozostaje nadal rolnictwo. Około 34% ludności utrzymuje się z rolnictwa. Na terenie gminy jest zarejestrowanych około 270 podmiotów gospodarczych, w tym zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Historia, dziedzictwo i kultura: Od początku państwowości okolice Liwa należały do Polski, wchodząc w skład Mazowsza. Po włączeniu Mazowsza wschodniego do Korony w 1526 roku, utworzone zostało województwo mazowieckie, a Ziemia Liwska stała się powiatem. Liw był siedzibą mniejszej kasztelanii i starostwa grodowego. Ziemia Liwska była przygraniczną jednostką administracyjną Mazowsza, która wówczas zajmowała obszar 950 km2, granicząc na wschodzie z województwem podlaskim, na południu z Ziemią Czerską, na zachodzie z Ziemią Warszawską, na północy z Ziemią Nurską. Na obszarze Ziemi Liwskiej znajdowały się trzy miasta: Liw Stary, Liw Nowy i Dobre oraz 177 wsi. Domeną miast było rzemiosło, przemysł i handel. Herb Ziemi Liwskiej składa się z połowy orła czerwonego, połowy niedźwiedzia czarnego, połączonych grzbietami i koroną obejmującą obie głowy. Herb ten jest obecnie herbem Gminy Liw. W 1664 r. Ziemia Liwska została podzielona na dwa starostwa: starostwo grodowe liwskie i starostwo niegrodowe korytnickie. Działania wojenne w XVII i XVIII wieku spustoszyły Ziemię Liwską. Po ostatnim rozbiorze Polski w 1795 roku w zaborze austriackim wprowadzony został nowy podział administracyjny, a Ziemia Liwska przestała być jednostką terytorialną. W 1954 roku w powiecie węgrowskim została utworzona gromada z siedzibą władz gromadzkich w Liwie. Podział administracyjny kraju przeprowadzony w 1975 roku utworzył w obecnym kształcie Gminę Liw z siedzibą władz gminy w Węgrowie.

Liczba wyświetleń: 363