]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Miedzna

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Miedzna

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Miedzna, pl. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna

tel./fax (25) 691 83 28

e-mail: ugmiedzna@op.pl

Strona www: www.gmina-miedzna.pl

Powierzchnia: 11 578 ha

Liczba mieszkańców: 4158

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Miedzna jest położona w północno-wschodniej części powiatu węgrowskiego, około 11 km od Węgrowa. Gmina Miedzna częściowo położona jest na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Przeważająca część mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Dominują gospodarstwa drobnotowarowe o różnorakich kierunkach produkcji, z przewagą chowu trzody chlewnej i bydła mlecznego. Około 90% gruntów jest zmeliorowana. Gmina w całości jest zwodociągowana, stelefonizowana i zelektryfikowana. W Miedznie funkcjonuje nowoczesna mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków, która obsługuje łącznie 4 miejscowości. Dostęp do opieki lekarskiej zapewnia prężnie działająca gminna przychodnia zdrowia. Na terenie gminy działalność prowadzi 128 podmiotów gospodarczych, z czego największą ilość stanowią firmy remontowo – budowlane, handlowe i produkcyjne. W Miedznie swoją siedzibę ma także Bank Spółdzielczy, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Gminna Biblioteka Publiczna, Urząd Pocztowy, apteka i stacja paliw. Przy funkcjonującym również tutaj kompleksie Szkół Podstawowej i Gimnazjum istnieje nowoczesna hala sportowa, a także zespół boisk sportowych „Orlik 2010”. Również Młodzieżowy Klub Sportowy „Miedzanka” dysponuje okazałym boiskiem sportowym. Wszystkie miejscowości należące do gminy połączone są dobrze utrzymaną siecią dróg asfaltowych, które zapewniają także dobrą komunikację z sąsiednimi gminami, jak i siedzibą administracyjną powiatu – Węgrowem.

Historia, dziedzictwo i kultura: Pierwsza wzmianka historyczna o Miedznie pochodzi z 1441 roku. Wówczas nosiła nazwę Międzylesie. Katolicka świątynia wybudowana została w 1470 roku, a parafię erygowano dziewięć lat później. W 1522 roku na podstawie przywileju króla Zygmunta Augusta, Miedzna uzyskała prawa miejskie magdeburskie. Utraciła je po upadku powstania styczniowego w 1869 roku. 1 września 1870 roku za zezwoleniem Komitetu Urzędującego w Królestwie Kongresowym, utworzono tutaj Kasę Pożyczkowo – Oszczędnościową, zaś pierwsza legalna szkoła zwana wówczas początkową została otwarta 2 października 1901 roku. 30 lipca 1923 roku dekretem biskupa podlaskiego utworzono drugą na terenie gminy parafię w Ugoszczy, a pięć lat później rozpoczęło działalność Kółko Rolnicze. W Miedznie i okolicach znajduje się kilka wartych zobaczenia zabytków m.in.: -kościół parafialny w Miedznie p.w. Zwiastowania NMP wybudowany w latach 1891-93 w stylu neogotyckim. Znajduje się w nim łaskami słynący obraz Matki Boskiej Miedzeńskiej, koronowany w 1997 roku, -kościół parafialny w Ugoszczy pw. św. Antoniego, wybudowany w latach 1929-31, -kaplica barokowa w Miedznie zbudowana na przełomie XVIII i XIX wieku na planie ośmioboku i usytuowana nad rzeczką Miedzanką, w miejscu związanym z tradycją cudownego obrazu Matki Boskiej Miedzeńskiej, -pozostałości zameczku warownego wzniesionego w końcu XVI wieku, a zdewastowanego i rozebranego w XIX wieku, -dawny zajazd – karczma, zbudowana w drugiej połowie XVIII wieku; murowana i otynkowana, gruntownie odremontowana w 2011 roku, -letni pałacyk drewniany, wybudowany pod koniec XIX wieku przez hrabiego Ostrowskiego.

Liczba wyświetleń: 356