]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Klembów

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Klembów

Dane teleadresowe:

Urząd gminy Klembów, ul. Gen. F. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

tel. (22) 799 93 90, fax (29) 777 90 85

e-mail: urzad@klembow.pl

Strona www: www.klembow.pl

Powierzchnia: 8 549 ha

Liczba mieszkańców: 9 251

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Klembów położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego, w powiecie wołomińskim. Do obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych w gminie należy zaliczyć rezerwat leśny Dębina oraz osiem pomników przyrody. Ogólna wielkość obszarów prawnie chronionych wynosi 51,2 ha. Rezerwat został utworzony dla zachowania fragmentu lasu mieszanego, dębowo-grabowego z udziałem jesionu, wiązu i lipy. Najstarsze dęby liczą przeszło 200 lat i stanowią pomniki przyrody.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Celem strategicznym rozwoju gminy jest pobudzenie przedsiębiorczości. Działania władz lokalnych w połączeniu z zaangażowaniem i aktywnością mieszkańców, dogodnym położeniem geograficznym oraz walorami i zasobami gminy, tworzą doskonałe warunki dla przedsiębiorców i inwestorów. Rozwojowi Gminy sprzyja również bliskość stolicy. W zakresie inwestycji to m.in. pod koniec 2012 r. została oddana do użytku Stacja Uzdatniania Wody, budowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Na uwagę zasługuje także znaczące przedsięwzięcie „Internet szansą rozwoju gminy Klembów”, współfinansowane ze środków unijnych z projektu EFRR.

Historia, dziedzictwo i kultura: Gmina Klembów, niewątpliwie jedna z najpiękniejszych i rozwijających się gmin Województwa Mazowieckiego, może poszczycić się nie tylko malowniczym krajobrazem, lecz również bogatą tradycją, której źródło znajduje się w historii tego regionu. Początki tej miejscowości sięgają zamierzchłych czasów średniowiecza. W XIV wieku wniesiono pierwszą parafię na terenie Klembowa, w 1357 roku biskup płocki Klemens Pierzchała dokonał konsekracji kościoła, do dzisiaj znanego jako kościół pod wezwaniem św. Klemensa. Kościół, stojący na terenie cmentarza grzebalnego, został w 1656 roku spalony przez wojska szwedzkie. Obecny kościół klembowski znajduje się poza terenem cmentarza. Wzniesiony w latach 1823 – 1829 powstał dzięki fundacji gen. Franciszka Żymirskiego. W latach 60-tych XX w. budowlę wpisano do rejestru zabytków. Od połowy XX w. z rozległej parafii Klembów powstawały nowe: Franciszków, Jasienica, Ostrówek, Wola Rasztowska i Miąse. Gwałtowny rozwój tych ziem nastąpił jednak wcześniej, także za sprawą generała Żymirskiego: w Klembowie wzniesiono murowane budynki gospodarcze, wybudowano browar, gorzelnię, natomiast na Zamościu powstała piekarnia. Zmianom uległa również struktura zasiewów. Sam generał Żymirski należy do grona najwybitniejszych znanych ludzi związanych z Gminą Klembów. Jego bohaterska śmierć na polu bitwy pod Olszynką Grochowską 25 lutego 1831 roku jest regularnie wspominana podczas tradycyjnych obchodów rocznicowy Historia Gminy Klembów nie kończy się jednak na zasługach gen. Franciszka Żymirskiego. Warto wspomnieć również, iż na terenach Klembowa i okolic toczyły się walki zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, zwanej „Cudem nad Wisłą”. Dwukrotnie przechodził tędy front natarcia na Warszawę podczas działań II wojny światowej. Z Klembowem związany jest także ks. Ignacy Skorupka – bohaterski kapelan walk 1920 roku.Odwiedzając Gminę Klembów, warto zwrócić uwagę na otwarty w 2011 roku Dom Świętej Siostry Faustyny w Ostrówku, oraz pałac w Woli Rasztowskiej.

Dom Św. Faustyny Dom Św. Faustyny
Liczba wyświetleń: 262