]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Poświętne

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Poświętne

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne

tel. (25) 752 03 90, 752 03 80, fax (25) 752 03 90 w. 16

e-mail: ugposwietne@onet.pl

Strona www: www.ugposwietne.pl

Powierzchnia:  10 425 ha

Liczba mieszkańców: około 6 000

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Poświętne położona jest w województwie mazowieckim, powiecie wołomińskim. Gminę tworzy 28 sołectw o łącznej powierzchni 10 425 ha. Zamieszkuje tu około 6 000 osób.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Zainwestowana (zabudowana, zagospodarowana) część gminy to w sumie około 330 ha, co stanowi tylko ok. 3 % jej powierzchni.

Historia, dziedzictwo i kultura:

I. Zabytki nieruchome wpisane do Rejestru Zabytków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: Park Krajobrazowy Dworski z przełomu XVIII / XIX w. w Krubkach - Górkach.

II. Zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: Cmentarz Parafialny z poł. XVIII w. w Poświętnem; Młyn Wodny z pocz. XX w. w Turzu; Dawny Dwór obecnie Szkoła Podstawowa w Wólce Dąbrowickiej. III. Inne obiekty Zabytkowe nieruchome wyznaczone przez Wójta do Gminnej Ewidencji Zabytków w porozumieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (Pismo Wójta Gminy sygn. ZK - 4049/7/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. oraz pismo MWKZ - WD.0713-4/1/1- z dnia 23 listopada 2010): Szkoła Drewniana z lat 30 XX w. w Poświętnem - przy ul. Szkolnej; Dom Drewniany z pocz XX w. w Poświętnem - ul. Krótka 4; Dom Drewniany z pocz. XX w. w Ręczajach Polskich - Nr 15; Dom Drewniany z pocz. XX w. w Ręczajach Polskich - Nr 17; Dom Drewniany z pocz. XX w. w Ręczajach Polskich - Nr 36. IV. Inne wartości kulturowe ujęte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poświętne oraz uwidocznione w Strategi Rozwoju Gminy Poświętne na lata 2008 - 2015, a wśród nich między innymi: Kapliczka przydrożna murowana z pocz. XX w. w Nowych Ręczajach; Kapliczka przydrożna murowana z I ćw. XX w. w Poświętnem; Dawny cmentarz osadników niemieckich w Nowych Ręczajach - pozostałości; Dawny cmentarz żydowski z 2 poł. XIX w. w Nowych Ręczajach - miejsce; Park Krajobrazowo Dworski z pocz. XIX w. w Nowym Cygowie - pozostałości.

Poświętne Poświętne
Liczba wyświetleń: 258