]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Tłuszcz

Nazwa jednostki: Gmina Miejsko-Wiejska Tłuszcz

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. (29) 757 30 16, fax (29) 777 52 52

e-mail: urzad@tluszcz.pl

Strona www: www.tluszcz.pl

Powierzchnia: 10 300 ha

Liczba mieszkańców: 7 914

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Ogólna powierzchnia gminy Tłuszcz wynosi 10.300 hektarów. Lasy zajmują prawie jedną szóstą gruntów. W całej gminie mieszka 19.310 osób, w tym w samym Tłuszczu jest 7.914 mieszkańców (wg stanu na dzień 31.12.2012 r.). Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 185 osób/km2. W skład gminy wchodzi 28 sołectw.

Tłuszcz położony jest na Mazowszu, w powiecie wołomińskim. Leży w odległości 34 km na północny wschód od Warszawy. Teren gminy to część Równiny Wołomińskiej, płaski na ogół nizinny, urozmaicony i upiększony lasami. W niektórych miejscach zachowały się fragmenty starych drzewostanów naturalnego pochodzenia, tworząc rezerwat przyrody. Bogata szata roślinna i urozmaicony teren, stwarzają korzystne warunki życia dla wielu gatunków zwierząt. Przez znaczną część gminy przepływa rzeka Cienka z dopływami w II klasie czystości, z jej wód korzysta głównie rolnictwo. Ze względu na małe uprzemysłowienie gmina nie należy do obszarów ekologicznego zagrożenia. Pod względem turystycznym odgrywa raczej rolę tranzytu z Polski centralnej na jej tereny północno-wschodnie. Są tu jednak duże możliwości rozwoju agroturystyki. Stale rozwija się baza noclegowa. Gmina Tłuszcz to też raj dla amatorów Nordic Walking.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Tłuszcz jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. Decydują o tym: korzystne położenie komunikacyjne - możliwość transportu drogowego i kolejowego, dostępność mediów - woda, energia elektryczna i gaz ziemny, tereny pod budowę. To również ważny na Mazowszu węzeł kolejowy. Niedaleko od miasta przebiega trasa szybkiego ruchu S8, połączona bezpośrednio z autostradą A2. Na terenie gminy realizowany jest właśnie duży projekt wodno-kanalizacyjny z dofinansowaniem unijnym.

W rolnictwie przeważają drobni producenci, gospodarujący na gruntach kilkuhektarowych, na ziemiach klasy V i IV. Główne kierunki to produkcja mleka, w mniejszym stopniu ziemniaka i mięsa.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Początki Tłuszcza sięgają 1477 r., gdy w lesistej i podmokłej okolicy powstała wieś królewska o nazwie Tłuściec, która wg lustracji z XVI wieku (1565,1580) obejmowała 20 łanów ziemi zagospodarowanej, tj. około 400 ha, a ponadto dwa ogrody. Zamieszkiwało ją wówczas około 250 osób.
Po rozbiorach Polski Tłuszcz znalazł się w granicach zaboru austriackiego, a po wojnie 1809 r. w Księstwie Warszawskim. Po uchwałach kongresu wiedeńskiego w 1815 r. Tłuszcz znalazł się w granicach Królestwa Polskiego.

Decydujący wpływ na rozwój miasta wywarła budowa linii kolejowych. W 1862 r. uruchomiona została kolej warszawsko-petersburska. W 1906 r. uruchomiono tu hutę szkła, działającą do 1923 r. Wieś przekształciła się w osadę typu miejskiego.

W czasie I wojny światowej, w sierpniu 1915 r. wkroczyły do Tłuszcza wojska niemieckie. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. miejscowość znalazła się w rękach wojsk polskich. W czasach II Rzeczypospolitej Tłuszcz rozwijał się nadal. W 1921 r. uruchomiono tu hutę szkła „Przyszłość", w 1936 r. - linię kolejową do Radzymina i Legionowa. Powstała samodzielna parafia, w 1932 r. zbudowano murowany kościół pw. Przemienienia Pańskiego.

Podczas okupacji powstał tu ośrodek III Obwodu „Rajski Ptak" AK. Na terenie Tłuszcza przeprowadzano działania wojenne. Po wyzwoleniu i zakończeniu wojny zdewastowany Tłuszcz zaczął się odbudowywać, a następnie rozbudowywać. W 1967 r. uzyskał prawa miejskie, ale wbrew woli mieszkańców w ramach reformy administracyjnej z 1975 r. znalazł się w województwie ostrołęckim. W 1997 r. powstał okazały ratusz, podjęto budowę nowego kościoła. Od 1983 r. aktywnie działa Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej, inicjator utworzenia Społecznego Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej, pełniącego funkcje naukowe, dydaktyczne i oświatowe. Jednym z symboli miasta jest położona w samym sercu miasta wieża ciśnień z 1912 r.

Tłuszcz Tłuszcz
Liczba wyświetleń: 353