]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Wołomin

Nazwa jednostki: Powiat ziemski wołomiński

Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (22) 787 43 01, 787 43 03, 787 43 04, fax (22) 776 50 93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl

Strona www: www.powiat-wolominski.pl

Powierzchnia: 955,37 km2

Liczba mieszkańców: ponad 220 tysięcy

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Powiat wołomiński leży w centralnej części województwa mazowieckiego. Powiat graniczy z m.st. Warszawą oraz powiatami ziemskimi: legionowskim, wyszkowskim, węgrowskim, mińskim.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Powiat Wołomiński pod względem sytuacji gospodarczej można podzielić na dwie części: zachodnia, położona bliżej Warszawy, jest bardziej uprzemysłowiona, działa tam większa liczba podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją przemysłową i usługami. Rozwijają się tutaj branże elektrotechniczna, odzieżowa, chemiczna i spożywcza reprezentowane głównie przez drobne zakłady przemysłowe. Z kolei we wschodniej części powiatu dominuje rolnictwo. Największy udział, spośród użytków rolnych, stanowią grunty orne, na których dominują pola uprawne zbóż. Preferowane jest przede wszystkim rolnictwo indywidualne z przewagą niewielkich gospodarstw. Na efektywne planowanie i realizowanie inwestycji pozwala wdrożony przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego Wieloletni Program Inwestycyjny, który określa zamierzenia inwestycyjne na okres pięciu lat i jest corocznie aktualizowany. Program łączy kompleksowy plan rozwoju powiatu i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną powiatu. Działania inwestycyjne obejmują m.in. budowę dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz modernizację i rozbudowę już istniejących obiektów: szkół, domów pomocy społecznej i oddziałów szpitalnych. Do ważniejszych inwestycji o charakterze kulturalnym należy adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno – kulturalne. Mieszkańcy powiatu są dumni z lokalnej historii. W sposób szczególny pielęgnują pamięć o „Cudzie nad Wisłą”, czyli wielkiej Bitwie Warszawskiej 1920 roku, która miała miejsce 14-15 sierpnia w okolicach Radzymina i Ossowa. W każdą rocznicę tych wydarzeń na terenie powiatu organizowane są liczne imprezy patriotyczne, kulturalne i sportowe. Do najważniejszych z nich należą Mistrzostwa Polski Formacji Kawaleryjskich i Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej w Ossowie oraz Międzynarodowy Półmaraton Uliczny „Cud nad Wisłą” na trasie Radzymin – Ossów.

Historia, dziedzictwo i kultura: Powiat Wołomiński może poszczycić się wieloma interesującymi zabytkami, często pięknie wkomponowanymi w malownicze otoczenie. Najważniejszym jest „Perła na Mazowszu” – barokowa Bazylika Mniejsza p.w. Świętej Trójcy w Kobyłce. To jeden z najcenniejszych polskich zabytków budownictwa sakralnego XVIII wieku, projektu Guido Antonio Longhi i Jakuba Fontana. Niezwykle ważnym zabytkiem jest również późnorenesansowy pałac w Chrzęsnem. Zbudowany został w 1635 r. dla Stefana Dobrogosta Grzybowskiego, starosty warszawskiego i kamieńczykowskiego oraz kasztelana lubelskiego. Budowla związana była potem z takimi znamienitymi rodami szlacheckimi, jak Kotarbińscy, Karscy, Maszyńscy, Koskowscy.

Liczba wyświetleń: 235