]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Somianka

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Somianka

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Somianka, Somianka – Parcele 16B, 07-203 Somianka

tel. (29) 741 87 90, fax (29) 741 87 14

e-mail: somianka@somianka.pl

Strona www: www.somianka.pl

Powierzchnia: 117,68 km2

Liczba mieszkańców: 5 577

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Somianka leży w środkowej części woj. mazowieckiego, południowo-zachodniej części powiatu wyszkowskiego, nad rzeką Bug, przy węzłach komunikacyjnych z Wyszkowa do Wierzbicy i z Wyszkowa do Pułtuska. Obejmuje terytorialnie: 30 miejscowości i 31 sołectw. Ogólna liczba mieszkańców gminy na początku 2013 roku wynosiła 5.577 osób. Gmina ma charakter rolniczo - turystyczny, użytki rolne zajmują 76,3% powierzchni.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Bogactwem gminy jest różnorodność form przyrodniczych. Południową granicę gminy stanowi rzeka Bug znajdująca się na obszarze Natury 2000: Dolina Dolnego Bugu oraz Ostoja Nadbużańska. Nieuregulowany brzeg rzeki stwarza dobre warunki dla dziko żyjącego ptactwa, zwierzyny oraz rzadkich okazów roślin. Urozmaicona rzeźba terenu, wysokie skarpy, rozlewiska, łąki i lasy nadają niepowtarzalnego charakteru. Na północy gminy Somianka znajduje się kolejny obszar Natury 2000 - Puszcza Biała. Występujące tam pola i łąki urozmaicone są niewielkimi ciekami wodnymi oraz licznymi śródpolnymi zadrzewieniami i zagajnikami. Turystyka w gminie Somianka rozwija się głównie wzdłuż rzeki Bug i Puszczy Białej. Znajdują się tu Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie- Parcele, Ośrodek Charytatywno- Szkoleniowy „CARITAS” im. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego Diecezji Płockiej w Popowie- Letnisko, Ośrodek Wczasowy „Dźwigar” w Popowie- Letnisko oraz ponad 2000 działek letniskowych, należących głównie do mieszkańców pobliskiej Warszawy. Najwięcej działek letniskowych jest w miejscowościach: Popowo-Letnisko, Popowo- Parcele, Huta Podgórna, Janki, Jackowo Dolne oraz Barcice.

Historia, dziedzictwo i kultura: Najpiękniejszą perłą pośród zabytków w Gminie Somianka jet zabytek klasy "0" - drewniany kościół parafialny p.w. św. Stanisława BM z 1758r. w miejscowości Barcice. Pozostałe zabytki w poszczególnych miejscowościach: Popowo Kościelne - neogotycki kościół parafialny p.w. NNMP, wzniesiony w latach 1900 - 1904 wg projektu architekta Józefa Piusa Dziekońskiego, z dwoma bocznymi ołtarzami z około 1740r. oraz obrazami z XVII i XVIII wieku, w podziemiach kościoła krypty grobowe rodziny Skarżyńskich; murowana plebania z 1838r.; dwa drewniane budynki gospodarskie z 1905r.; murowana kaplica grobowa rodziny Skarżyńskich z 1848r. na cmentarzu parafialnym. Popowo-Parcele: neogotycki pałac z oficyną, otoczony parkiem krajobrazowym z końca XIX wieku. Somianka: murowany zespół dworski z 1833r. Kręgi: założenie pałacowo - parkowe z XIX wieku; przy drodze krajowej 62 pomnik w kształcie śmigła samolotu, wzniesiony ku czci polskiego pilota myśliwskiego - Stefana Okrzei zestrzelonego 5 września 1939r. Nowe Wypychy: drewniany wiatrak. Skorki: zabytkowy park założony przez rodzinę Rakowieckich, w jego środkowej części znajduje się obelisk z 1918 r. Stary Mystkówiec: zespół dworski składający się z dwóch drewnianych budynków z 1898r. i z 1925r., drewnianych czworaków z początku XX wieku, murowanego spichlerza z kamienia ciosanego z lat 1925 – 1930. Suwin: wiatrak koźlak z 1880r., obecnie młyn elektryczny; Powstańczy Głaz Kamienny upamiętniający udział mieszkańców Suwina w powstaniu styczniowym.

kościół w Barcicach kościół w Barcicach
Liczba wyświetleń: 325