]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Wyszków

Nazwa jednostki: Gmina Miejsko-Wiejska Wyszków

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel. (29) 742 42 01, 742-42-08, fax (29) 742 42 09

e-mail: gmina@wyszkow.pl

Strona www: www.wyszkow.pl

Powierzchnia: 6 500,6 ha

Liczba mieszkańców: gmina – 38 771, w tym miasto – 27 062

położenie geograficzno-przyrodnicze: Wyszków – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wyszków. Miasto jest położone nad Bugiem na skraju Międzyrzecza Łomżyńskiego, na południu Puszczy Białej, 48 km na północny wschód od Warszawy, przy drodze krajowej nr 8 (trasa Wrocław-Warszawa-Białystok). Współrzędne geograficzne Wyszkowa to 52° 36’ N i 21° 22’ E.
Gmina wchodzi w skład "Zielonych Płuc Polski". Szczególnym mikroklimatem cechują się: Rybienko Leśne (dzielnica miasta) i Kamieńczyk, gdzie znajduje się około dwa tysiące działek rekreacyjnych i kilkanaście ośrodków wypoczynkowych. Na atrakcyjność gminy wpływ ma również duża lesistość oraz wysokie wartości flory i fauny. Lasy zajmują ok. 29% powierzchni Gminy.

Największym bogactwem przyrodniczym i krajobrazowym Obszaru Gmin Dorzecza Nadbużańskiego są dwie rzeki: Bug i Liwiec. Bug, ostatnia w Europie, nieuregulowana, dziko płynąca swoim naturalnym korytem rzeka, zachwycająca swą urodą i tajemniczością. Liwiec, równie niezwykły, malowniczo wijący się jej lewy dopływ, stanowiący granicę między Mazowszem a Podlasiem. Nurty obu rzek wyznaczają przepiękną trasę turystyczną, pełną cudów natury i niezwykłych dzieł człowieka.

gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Duży wpływ na lokalizowanie przedsiębiorstw w Wyszkowie ma bez wątpienia bliskość Warszawy, do której w ostatnim okresie możemy dojeżdżać nowo wybudowaną drogą krajową S-8 Warszawa –Białystok. Wyszków to ośrodek przemysłowy z tradycjami. Pierwsze kroki tworzenia dzielnicy przemysłowej nastąpiły w latach 1959-1963. W Wyszkowie funkcjonuje obecnie 3838 firm, w tym w mieście 3169.

W strukturze firm wg sekcji działalności gospodarczej najwięcej firm w gospodarce Wyszkowa funkcjonuje w sekcjach:
sekcji G - handel hurtowy i detaliczny, naprawy: 1030 co stanowi 26,8% ogółu firm,
sekcji F - budownictwo: 643 (16,7%),
sekcji H - transport i gospodarka magazynowa: 340 (8,9%),
sekcji C - przetwórstwo przemysłowe: 314 (8,2%).
Wyszków jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pozytywnie ocenia większość, bo 61% przedsiębiorców, w tym 46,3% jako dobre miejsce i 14,7% raczej dobre miejsce.

historia, dziedzictwo i kultura: Pierwsze wzmianki o wsi „Wyszkowo” pochodzą z dokumentu księcia Konrada Mazowieckiego wydanego około 1239 r. Przed rozbiorami miasto należał do biskupów płockich. Wypoczywający tu często w niewielkim, wytwornym pałacu biskup płocki, Wincenty Przerębski, nadał 10 marca 1502 r. Wyszkowowi prawa miejskie. W 1528 r. wybudowano most na Bugu, co przyspieszyło rozwój miasta. Został on zniszczony w czasie wojen szwedzkich w połowie XVII wieku. Inny biskup płocki, Karol Ferdynand Waza (syn Zygmunta III Wazy) również upodobał sobie Wyszków. Przebywał tu wielokrotnie i w 1655 r. niespodziewanie zmarł. Jego pobyt i śmierć w Wyszkowie upamiętnia „Obelisk Wazów” przy ul. 3 Maja.

W czasie powstania styczniowego miasto było świadkiem walk o wolność. W okresie rozbiorów Wyszków był początkowo pod zaborem pruskim, następnie od 1807 w Księstwie Warszawskim, a od 1815 w Królestwie Polskim. Ukazem carskim 1869 r. Wyszków został pozbawiony praw miejskich, a odzyskał je ponownie w 1919 r. Przed II wojną światową połowę mieszkańców miasta stanowili Żydzi.

W sierpniu 1920 r. przez Wyszków przetoczyła się część wojny polsko-bolszewickiej. W lasach Puszczy Białej toczyły się zacięte walki z Armią Czerwoną. W Rybienku Leśnym bolszewicy zamordowali w okrutny sposób 7 osób, co upamiętnia obecnie pomnik przy ulicy ppr. Antoniego Wołowskiego – najwyższego stopniem zamordowanego wówczas przez Czerezwyczajkę.

W 1939 r. Wyszków był miejscem zaciętych walk 1. Dywizji Piechoty Legionów z Grupy Operacyjnej "Wyszków" z Niemcami forsującymi Bug. W lasach pod Sieczychami miały miejsce walki harcerzy z okupantem. Tu właśnie zginął harcmistrz, członek Szarych Szeregów, podporucznik AK Tadeusz Zawadzki "Zośka".

W okresie okupacji niemieckiej w mieście stacjonował oddział roboczy jeńców sowieckich obozu w Beniaminowie.
Po wojnie Wyszków dźwignął się z ruin, by w latach 1956-75 piastować godność stolicy powiatu. 1 stycznia 1999 r. Wyszków ponownie stał się stolicą powiatu wyszkowskiego.

panorama panorama
Liczba wyświetleń: 459