]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Zabrodzie

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Zabrodzie

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie

tel. (29) 757 12 28, fax. (29) 757 12 61

e-mail: urzad@zabrodzie.pl

Strona www: www.zabrodzie.pl

Powierzchnia: 92 km2

Liczba mieszkańców: 5802  (stan  na dzień 22-03-2013)

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Zabrodzie leży w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego. Położona jest po wschodniej stronie dolnego Bugu. W kierunku północnym sięga Puszczy Kamienieckiej, a na wschód dochodzi do lasów Łochowskich. Graniczy od północy z Gminą Wyszków, od południa z Gminą Tłuszcz, na zachodzie z Gminą Somianka i Dąbrówka, na wschodzie z Gminą Jadów. Gmina posiada doskonałe walory turystyczne. Przez jej obszar przepływa rzeka Bug i maleńka rzeczka Fiszor. Tutejszy krajobraz ukształtował się w wyniku działań lodowca i obecnie stanowi równinę z paskami wydm i pagórków. Najwyższe wzniesienie usytuowane jest w pobliżu Mostówki i wynosi 116 m n.p.m. Górę tę, będącą najwyższym wzniesieniem w okolicy. Pasma wydm ciągną się od Strachowa przez Górę Rudnę, która osiąga wysokość 109 m n.p.m., do Mostówki i Słopska. Pojedyncze wydmy występują w pobliżu wsi Adelin i Słopsk. Walory przyrodnicze i krajobrazowe przyciągnęły mieszkańców aglomeracji warszawskiej, którzy spędzają tu wakacje na swoich działkach rekreacyjnych. Jest tu ich ok. 2 tys. Najwięcej domków letniskowych można spotkać wśród lasów i pagórków wydmowych w Mostówce, Choszczowym oraz w lezącym blisko Bugu - Słopsku, czy w położonych na międzyrzeczu Bugu i Fiszora Młynarzach. W okolicach Mostówki i Lucynowa piaszczyste wydmy porośnięte są unikalnymi wrzosowiskami mącznicowymi. Od sołectwa Mostówka w kierunku gminy Wyszków rozciąga się kompleks wydm polodowcowych na obszarze 480 ha. Na wydmach znajduje się jedno z największych, ściśle chronionych wrzosowisk mącznicy lekarskiej. Rezerwat mącznicy został zgłoszony do objęcia ochroną w ramach Europejskiego Programu „Natura 2000”. Na terenie gminy znajduje się około 348 gatunków roślin, z tego większość jest objętych ścisłą ochroną.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Główny dział gospodarki gminy Zabrodzie to rolnictwo z gospodarstwami rolnymi nastawionymi przede wszystkim na produkcję mleka i chów trzody chlewnej. Jednak dzięki korzystnemu położeniu gminy Zabrodzie w bliskiej odległości od Warszawy i w pobliżu drogi krajowej nr 8 (Warszawa – Białystok Suwałki – granica państwa) jej tereny stanowią atrakcyjne miejsca dla rozwoju działalności gospodarczej, drobnej wytwórczości i usług związanych z rolnictwem, handlem, a przede wszystkim z agroturystyką i turystyką wiejską. Atrakcyjne tereny do tego typu działalności znajdują się w obrębie miejscowości  Młynarze, Gaj, Mostówka, Choszczowa,  Anastazew, Adelin, Podgać. Zarówno w tych jak i w kilku sąsiednich miejscowościach znajdują się również atrakcyjne tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.  Gmina Zabrodzie, będąc gminą o charakterze głównie rolniczym, skupia podmioty gospodarcze działające głównie na rzecz tego sektora. Obok rolnictwa i usług na rzecz rolnictwa i mieszkańców wsi występują tu działy: leśnictwo i turystyka.

Historia, dziedzictwo i kultura: Siedzibą gminy jest miejscowość Zabrodzie, nazwa ta pochodzi od słów „za brodem”, czyli oznacza, że wieś położona jest za brodem — miejscem przejścia (przeprawy) przez rzekę. Zwykle za początek powstania miejscowości, choć to fakt umowny przyjmuje się datę pierwszej wzmianki w źródłach historycznych. W przypadku Zabrodzia miało to miejsce w 1578r. Wiadomo jednak, że wieś musiała istnieć już znacznie wcześniej skoro w dokumentach historycznych zamieszczono jej nazwę.

Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu
Liczba wyświetleń: 390