]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Przyłęk

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Przyłęk

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Przyłęk, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk

tel. (48) 677 30 16, 677 30 17, fax (48) 677 30 01

e-mail: przylek@przylek.pl

Strona www: www.przylek.pl

Powierzchnia: 131 km2

Liczba mieszkańców: 6 436

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Przyłęk leży w południowej części województwa mazowieckiego, we wschodniej części powiatu zwoleńskiego. Na terenie Gminy Przyłęk znajduje się rezerwat żółwia błotnego.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Przyłęk jest gminą typowo rolniczą liczącą 31 wsi w tym 30 wsi sołeckich. Użytki rolne stanowią 76 % obszaru gminy, a resztę lasy, łąki, pastwiska i zbiorniki wodne. Głównymi uprawami są zboża, warzywa i owoce (szczególnie truskawki). Kluczowe znaczenie dla gminy ma również hodowla trzody chlewnej i bydła mlecznego. Na terenie gminy funkcjonuje rolniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Grabowie nad Wisłą gospodarujący na gruntach o powierzchni 106 ha. Działa tu również około 230 podmiotów gospodarczych. Pozostałe tereny to lasy, łąki, pastwiska i zbiorniki wodne.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Metryka Przyłęka wywodzi się ze średniowiecza. Wieś notowano już w XV wieku, kiedy na wschód od Zwolenia wyrosła wielka własność ziemska Janowskich herbu Serokomla. W latach 1491/1496 Przyłęk wraz z okolicznymi terenami wszedł w posiadanie Firlejów. Miejscowość Przyłęk wymieniana jest jako jedna ze wsi dziesięcinnych klasztoru Benedyktynów Świętokrzyskich w ostatnim ćwierćwieczu XV wieku. Po uzyskaniu praw miejskich przez Janowiec w 1537 roku Przyłęk wraz z Babinem wszedł do dóbr Klucza Janowieckiego. Miejscowość Okrężnica pojawiła się później około roku 1674.Miejscowość Przyłęk wraz z przyległymi dobrami przechodziła dość zawiłe koleje losu. Bywał przedmiotem zastawów, dzierżaw a nawet fikcyjnych sprzedaży. W roku 1577 dobra te dzierżawił nasz poeta Jan Kochanowski z Czarnolasu. W wieku XVII - XVIII Przyłęk i inne wsie Klucza Janowieckiego dostawały się kolejno we władanie Lubomirskich, Tarłów, Piaskowskich, Grabieńskich. W roku 1812 dobra te nabył Antoni Lisowski, które w roku 1819 po śmierci ojca przejął syn Michał Lisowski.W okresie międzywojennym na terenie obecnej Gminy Przyłęk znajdowało się 11 Gromad zrzeszających 16 miejscowości oraz 1 Szkoła Powszechna w Mszadli Nowej wybudowana ze składek rolników Mszadli Nowej. Była to najlepsza szkoła na terenie ówczesnej gminy. Pod koniec II wojny światowej - po wyzwoleniu miejscowości obecnej gminy weszły w skład Urzędu Gminy Oblasy z siedzibą w Mszadli Starej, który mieścił się w pomieszczeniu prywatnym należącym do pana Antoniego Lachtary. Pierwszym Wójtem był Stanisław Swat. W roku 1946 Urząd Gminy przeniesiono do Szkoły Podstawowej w Mszadli Nowej, następnie pod koniec roku 1946 Urząd Gminy przeniesiono do Janowca do prywatnego lokalu należącego do pani Zofii Dziechciarskiej. w roku 1947 pierwszym sekretarzem Gminy Oblasy z siedzibą w Janowcu był Filipowski Bolesław. Drugą Gminą zrzeszająca część zachodnią obecnej Gminy Przyłęk był Grabów nad Wisłą.

Żółw Żółw
Liczba wyświetleń: 351